HD 2. del, Marketing Management
Diplomuddannelse

HD2, strategisk salg og marketing

På uddannelsen lærer du at planlægge og lede arbejdet med salg og markedsføring på strategisk og taktisk niveau.

Fakta

Navn:
HD2, strategisk salg og marketing
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
HD1 eller videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du bliver kvalificeret til at varetage ledende stillinger i private og offentlige virksomheders marketings- og afsætningsfunktioner.

Uddannelsen henvender sig til dig, som har erhvervserfaring inden for det økonomiske felt og ønsker yderligere teoretiske og metodiske redskaber inden for strategisk salg og marketing.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Strategisk salg og marketing giver dig konkrete værktøjer indenfor salg, marketing, markedskommunikation og branding. På uddannelsens første år arbejder du med markedsforståelse og kundebehov, ledelse af kunderelationer og organisering af virksomhedens salgsfunktion. Du lærer desuden, hvordan indsamling og analyse af data kan give øget kundeindsigt.

Efter endt uddannelse kan du blandt andet foretage markedsanalyser og drive kundeorienteret innovation og forretningsudvikling.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Obligatoriske fag
 • Valgfag
 • Afgangsprojekt

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, seminarer, projektarbejde og en del opgaveskrivning. Den er fortrinsvis tilrettelagt som aftenundervisning og eventuelt med weekendundervisning. Nogle steder udbydes der også online undervisning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen HD (strategisk salg og marketing).

Den engelske betegnelse er Graduate Diploma in Business Administration.

Fagoversigt

Obligatoriske fag og valgfag

Både obligatoriske fag og valgfag kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted. Undersøg det aktuelle udbud af fag på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Obligatoriske fag - eksempler:

 • Data og kundeindsigt i teori og praksis (5 ECTS)
 • Kommunikation og salgskanaler (5 ECTS)
 • Kunderelationer (5 ECTS)
 • Marked og digital kommunikation og branding (5 ECTS)
 • Markedsforståelse og kundebehov (5 ECTS)
 • Markedsføring (5 ECTS)
 • Marketing Management (5 ECTS)
 • Moderne salgsledelse (5 ECTS)
 • Salgsledelse og personligt salg (5 ECTS)

Valgfag - eksempler:

 • Den etiske salgsmetode (5 ECTS)
 • Digital mediestrategi (5 ECTS)
 • Forbrugeradfærd, bæredygtighed og etik (5 ECTS)
 • Sales Governance (5 ECTS)
 • Strategisk Brand Management (5 ECTS)
 • Virksomhedens økonomiske styring (5 ECTS)

Afgangsprojekt

 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Afgangsprojektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling, som har relation til dit arbejdsområde.

Varighed

HD2 hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

 1. HD1
 2. En relevant erhvervsakademiuddannelse
 3. En relevant akademiuddannelse
 4. En relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Du skal dokumentere din erhvervserfaring, som skal være erhvervet efter eller sideløbende med den adgangsgivende eksamen.

Der kan være særlige adgangskrav til de enkelte fag. Forhør dig på uddannelsesstedet.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje