HD 2. del, International Business
Diplomuddannelse

HD2, International Business

Uddannelsen giver kompetencer inden for international markedsføring, både i forhold til afsætningsøkonomi og markedskommunikation.

Fakta

Navn:
HD2, International Business
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
HD1 eller videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får en forståelse af relationen mellem erhvervslivet og det omgivende samfund og lærer bl.a. om teorier, modeller og metoder for, hvordan forskellige kommunikationsformer og -instrumenter kan benyttes i realiseringen af planlagte markedsmålsætninger.

Uddannelsen er rettet mod ledere og medarbejdere, der ønsker kompetencer i at håndtere internationale forretningsprocesser som fx etablering af nye markeder, international afsætning og indkøb samt styring af datterselskaber på tværs af landegrænser.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

HD-uddannelsen i International Business giver dig kvalifikationer til at udfylde ledelsesmæssige, analytiske og specialiserede funktioner i internationale virksomheder og organisationer.

Du får viden om internationale forretningsprocesser og lærer om, hvordan man kan integrere ressourcer, viden og kompetencer fra de steder i verden, hvor de bedst kan erhverves, og på den måde skabe en hensigtsmæssig international værdikæde.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Obligatoriske fag (25-30 ECTS)
 • Valgfag (15-20 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, seminarer, gruppearbejde og opgaveskrivning. Dele af undervisningen foregår på engelsk. Det er muligt at gennemføre studiet online.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen HD (International Business).

Den engelske betegnelse er Graduate Diploma in Business Administration.

Fagoversigt

Uddannelsen indeholder undervisning i en række obligatoriske fag og valgfag, et praktisk seminar på tredje semester og et afgangsprojekt.

1. semester

 • Business in a Global Context (10 ECTS)
 • Strategy and Decision Making (5 ECTS)

2. semester

 • Strategy Implementation (10 ECTS)
 • Risk Management (5 ECTS)

3. semester

 • To valgfag (2 x 5 ECTS)
 • Praktisk seminar (5 ECTS)

4. semester

 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

I uddannelsens afsluttende projekt går du i dybden med et selvvalgt emne, som er aktuelt i egen eller i en medstuderendes virksomhed.

Varighed

HD2 hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

 1. HD1
 2. En relevant erhvervsakademiuddannelse
 3. En relevant akademiuddannelse
 4. En relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3.

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Du skal dokumentere din erhvervserfaring, som skal være erhvervet efter eller sideløbende med den adgangsgivende eksamen.

Der kan være særlige adgangskrav til de enkelte fag. Forhør dig på uddannelsesstedet.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje