Master of Business Administration, MBA-programmet
Masteruddannelse

Master of Business Administration, MBA-programmet

Master of Business Administration er en uddannelse med fokus på ledelse, strategisk viden og forretningsforståelse, og du kvalificerer dig til at lede og udvikle din organisation.

Fakta

Navn:
Master of business administration, MBA-programmet
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
Typisk 2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Mindst bachelorniveau + 2-4 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling 150.000 - 400.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Uddannelsen henvender sig både til nuværende og kommende ledere i private og offentlige virksomheder.

Udover den generelle MBA-uddannelse, kan du deltage i branchespecifikke MBA-uddannelser, fx inden for den maritime sektor. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen tilrettelægges som en vekselvirkning mellem undervisning i relevante fagområder og projekter, seminarer og tværgående cases, der skal integrere teorier og metoder fra fagområderne og forankre dem i praksis. Undervisningen tager afsæt i din egen virksomheds udfordringer og problemstillinger. I uddannelsen indgår feltstudier i udlandet.

Du kan vælge at følge en generel MBA-uddannelse sammen med medstuderende fra forskellige brancher. Derudover udbydes MBA-uddannelser, som henvender sig til ledere i særlige brancher.

Uddannelsen kan udbydes af:

Læs mere om de enkelte universiteters MBA-uddannelser nederst på siden under afsnittet 'Vis uddannelser'.

Sprog

Undervisningen kan både foregå på engelsk og dansk. Se uddannelsesstedets hjemmeside.

Eksamen

Hvert fag afsluttes med en skriftlig, individuel opgave. Uddannelsen afsluttes med et større projektarbejde. Efter endt uddannelse har du ret til at betegne dig MBA med en eventuel tilføjelse, der viser dit speciale.

Varighed

Uddannelsen tager typisk 2 år på deltid. Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS. Nogle uddannelsessteder udbyder MBA på heltid.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på MBA-programmet skal du have:

  • Minimum en 3-årig videregående uddannelse (svarende til bachelorniveau)
  • 2-4 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse
  • Kendskab til matematik, statistik samt erhvervs- og national/samfundsøkonomiøkonomi svarende til HD 1. del
  • Anbefalinger fra nuværende eller tidligere arbejdsgivere, der dokumenterer, at du har et vist lederpotentiale og er motiveret til at indgå i et progressivt karriereforløb

På CBS skal du desuden have opnået et tilfredsstillende resultat i Graduate Management Admission Test (GMAT).

Økonomi

Uddannelsen koster mellem 150.000 og 400.000 kr. Hertil kommer udgifter til studierejser, workshopophold og undervisningsmateriale.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse