Master of Business Administration, MBA-programmet
Masteruddannelse

Master of Business Administration, MBA-programmet

MBA er en erhvervsøkonomisk lederuddannelse med fokus på strategi, økonomi, lederskab, forretningsforståelse og organisationsudvikling.

Fakta

Navn:
Master of business administration, MBA-programmet
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
Typisk 2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Mindst bachelorniveau + 2-4 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

MBA-uddannelsen udbydes af flere universiteter, som tilbyder hver deres udgave af uddannelsen.

Ud over den generelle MBA-uddannelse, kan du deltage i branchespecifikke MBA-uddannelser, fx inden for transport og logistik. 

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere i private og offentlige virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

MBA-uddannelsen udbydes af flere universiteter, som tilbyder hver deres udgave af uddannelsen. Du kan vælge at følge en generel MBA-uddannelse eller at deltage på en MBA med særlig profil - alt efter hvilken branche du befinder dig i. 

Undervisningen tager afsæt i udfordringer og problemstillinger, du møder i din egen virksomhed.

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes af:

Læs mere om de enkelte universiteters MBA-uddannelser nederst på siden under afsnittet 'Vis uddannelser'.

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master of Business Administration (MBA) med en eventuel tilføjelse, der viser dit speciale.

Sprog

Undervisningen kan både foregå på engelsk og dansk. Se uddannelsesstedets hjemmeside.

Eksamen

Hvert fag afsluttes med en skriftlig, individuel opgave. Uddannelsen afsluttes med et større projektarbejde. 

Varighed

Uddannelsen tager typisk 2 år på deltid. Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS. Nogle uddannelsessteder udbyder MBA på heltid.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på MBA-programmet skal du have:

  • Minimum en 3-årig videregående uddannelse (svarende til bachelorniveau)
  • 2-5 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse
  • Kendskab til matematik, statistik samt erhvervs- og national/samfundsøkonomi svarende til HD1
  • Anbefalinger fra nuværende eller tidligere arbejdsgivere, der dokumenterer, at du har et vist lederpotentiale og er motiveret til at indgå i et progressivt karriereforløb

På CBS skal du desuden have opnået et tilfredsstillende resultat i Graduate Management Admission Test (GMAT).

Økonomi

En MBA-uddannelse koster mellem 189.000 og 450.000 kr. Hertil kommer udgifter til studierejser og undervisningsmateriale. 

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse