Master of Business Administration, MBA-programmet
Masteruddannelse

MBA in Shipping and Logistics på Copenhagen Business School, CBS

Uddannelsen giver indsigt i shippingøkonomi og moderne ledelsesteorier og hvordan de anvendes i den maritime sektor.

Fakta

Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Mindst bachelorniveau + 3 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 320.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du arbejder med handelsmæssige, teknologiske og finansielle aspekter i shippingbranchen med vægt på emner som lovgivning, teknologi og udfordringer i forsyningskæden.

Uddannelsen udbydes på engelsk.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med forretningsledelse inden for shippingindustrien. Der er fokus på shippingøkonomi og anvendelsen af moderne ledelsesteorier i den maritime sektor.

Opbygning

Uddannelsen er opdelt i 8 moduler, hver af en uges varighed. Den afsluttes med et projekt, The Integrating Strategy Project.

Undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af fremmødeundervisning, fjernundervisning og hjemmestudier.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Copenhagen Business School, CBS i København. 

Undervisningen foregår i Danmark, Tyskland og Storbritannien.

Sprog

Undervisningssproget er engelsk. Se en kort præsentation af MBA-progammet under Programmes in English: Master of Business Administration, the MBA programme.

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master of Business Administration (MBA).

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med et projekt og en mundtlig eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af otte moduler, som hver efterfølges af en individuel opgave. Uddannelsen afsluttes med et integreret strategiprojekt (ISP), som udgør det afsluttende speciale.

Modul 1: Shipping as a Business and a Market

Modulet giver en grundlæggende forståelse for skibsfarten. Fokus vil være på en introduktion til shippingøkonomi og på skibsfartens rolle i den globale økonomi.

Modul 2 og 3: Understanding the Global Environment

Modul 2 og 3 giver en baggrund for at forstå, hvordan verdensøkonomien fungerer, heriblandt globalisering, handelsmønstre, supply chain management samt de ​​logistiske konsekvenser af denne udvikling.

Modul 4 og 5: Focus on Maritime Issues

Modul 4 og 5 fokuserer på industrispecifikke spørgsmål vedrørende fx søret, skibsdesign og teknisk operativ ledelse, herunder den informations-og kommunikationsteknologiske udvikling.

Modul 6, 7 og 8: Core Management Issues

Modul 6, 7 og 8 beskæftiger sig med forretningsledelse, herunder investeringsanalyse, finansiering, risikostyring, organisationsteori og virksomhedsstrategi.

The Integrating Strategy Project

Projektet, som afslutter MBA-uddannelsen, har til formål at integrere alle emner, der er gennemgået i uddannelsen i et caseprojekt med relation til din egen virksomhed.

Læs mere om uddannelsen og de enkelte moduler på uddannelsesstedets hjemmeside.

Varighed

Uddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse. Den varer 2 år og vægter 60 ECTS

Optagelse og adgang

For at komme i betragtning til uddannelsen skal du opfylde følgende krav:

  • En bachelorgrad fra en godkendt akademisk institution
  • Graduate Management Admission Test (GMAT)
  • Mindst 5 års relevant erhvervserfaring.
  • 2 personlige anbefalinger

Ansøgere, der vurderes at have de nødvendige kvalifikationer, vil blive indkaldt til et samtale.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 320.000 kr. Derudover skal du regne med udgifter til kursusmaterialer, rejser og indlogering.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.