Master of Business Administration, MBA-programmet
Masteruddannelse

MBA på Syddansk Universitet

Uddannelsen giver dig viden og værktøjer, så du kan stå i spidsen for drift og udvikling af din virksomhed.

Fakta

Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Mindst bachelor- eller diplomuddannelse + 3 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Den indledende certifikatdel kvalificerer bredt til ledelsesopgaver og udvikler dine evner til at agere, når verden forandrer sig, så det påvirker din organisation, fx nye handelsaftale, globalisering og ny teknologi. 

Valgfag giver dig mulighed for at tone din uddannelse, så den matcher problemstillinger i din organisation.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere i private og offentlige virksomheder.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Uddannelsen giver dig forudsætninger for at varetage ledelsesopgaver i det private erhvervsliv og i offentlige virksomheder.

Du får grundlag for at forstå din virksomheds position og udviklingsmuligheder og for at udarbejde strategier for virksomhedens initiativer.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Seks obligatoriske fag
 • Tre valgfrie fag
 • Et afsluttende masterprojekt 

Undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt på fredage eller lørdage med ca. 3 ugers interval.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes på Syddansk Universitet i Odense.

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master of Business Administration (MBA).

Sprog

Undervisningen foregår fortrinsvis på dansk. Der læses engelsksproget faglitteratur.

Eksamen

Hvert modul afsluttes med en eksamen. Uddannelsen afsluttes med masterprojektet.

Værd at vide

Du kan tage hele masteruddannelsen eller tilmelde dig enkelte kurser. Tal med uddannelsesstedet om mulighederne.

Fagoversigt

1. semester

Obligatoriske fag:

 • Konkurrence og markeder (5 ECTS)
 • Organisationsanalyse og –design (5 ECTS)
 • Strategi og forretningsforståelse (5 ECTS)

2. semester

Obligatoriske fag:

 • Økonomistyring (5 ECTS)
 • Markedsrelationer (5 ECTS)
 • Metodeprojekt (5 ECTS)

Certificate in Business Administration: Når du som som studerende har gennemført 1. og 2. semester, kan du få udstedt et uddannelsescertifikat, Certificate in Business Administration, der svarer til 30 ECTS eller halvdelen af uddannelsen.

3. semester

Tredje semester består af:

 • valgfag 1
 • valgfag 2
 • valgfag 3

I alt 15 ECTS-point.

4. semester

Du afslutter din uddannelse med et masterprojekt.

Læs mere om de enkelte fag på uddannelsesstedets hjemmeside.

Varighed

Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsuddannelse og 60 ECTS. Den varer som udgangspunkt 2 år, men du bestemmer selv hvor hurtigt du vil gennemføre. Uddannelsen skal dog være afsluttet inden for 6 år.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have:

 • bestået en videregående uddannelse på mindst bachelorniveau
 • den erhvervsøkonomiske diplomprøve (HD) eller en anden diplomuddannelse
 • en relevant professionsbacherloruddannelse
 • en relevant udenlandsk uddannelse på tilsvarende niveau
 • besidde sproglige færdigheder i engelsk, så du kan følge et engelsksproget undervisningsforløb. 

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Ansøgere med udenlandsk eksamen skal endvidere have bestået Studieprøven i dansk som andetsprog.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 195.000 kr. Du skal desuden påregne cirka 10.000 kr. i udgifter til materialer, transport samt overnatning.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.