Master of Business Administration, MBA-programmet
Masteruddannelse

MBA på Syddansk Universitet

Uddannelsen giver kompetencer inden for virksomhedsledelse med fokus på analyse, udvikling og ledelse af organisationer.

Fakta

Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Mindst bachelor- eller diplomuddannelse + 3 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 195.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Den indledende certifikatdel kvalificerer bredt til ledelsesopgaver og udvikler dine evner til at agere i forhold til organisationens eksterne og interne muligheder.

På MBA-delen kan du tone forløbet efter dine behov og gå i dybden med et større projekt i din organisation.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere i private og offentlige virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Uddannelsen giver dig forudsætninger for at varetage ledelsesopgaver i det private erhvervsliv og i offentlige virksomheder.

Du får grundlag for at forstå din virksomheds position og udviklingsmuligheder og for at udarbejde strategier for virksomhedens initiativer.

Uddannelsen består af 6 obligatoriske grundmoduler (certifikatdelen) samt 3 valgfrie moduler og et masterprojekt. 

Undervisningen tilrettelægges på fredage eller lørdage med ca. 3 ugers interval.

Undervisningen foregår fortrinsvis på dansk. Der læses engelsksproget faglitteratur.

Uddannelsen udbydes på Syddansk Universitet i Odense.

Eksamen

Hvert modul afsluttes med en eksamen. Uddannelsen afsluttes med masterprojektet.

Værd at vide

Studerende, der består certifikatdelen kan få udstedt et uddannelsescertifikat (Certificate in Business Administration) svarende til 30 ECTS eller halvdelen af uddannelsen.

Det er også muligt at følge enkeltfag fra uddannelsen. Nogle moduler forudsætter dog, at andre

Fagoversigt

1. semester
På første semester er de obligatoriske fag:

 • Strategi og forretningsforståelse
  Modulet fokuserer på analyse af strategiske problemstillinger i virksomheder, samt analyser af virksomheders ressourcegrundlag. Undervisningen foregår på engelsk.
 • Konkurrence og markeder
  Modulet omhandler konkurrencebetingelser, der gør sig gældende under forskellige markedsstrukturer. Der fokuseres på analyse af branchers markeds- og konkurrencesituation, og hvordan man omsætter analysen til strategi.
 • Organisationsanalyse og -design
  Modulet omhandler sammenhængen mellem virksomhedens strategi, organisation og konkurrenceevne. Der er fokus på analyser af interne forhold i virksomheden, herunder på udvikling af de menneskelige ressourcer.

2. semester
På andet semester er de obligatoriske fag:

 • Økonomistyring
  Modulets giver indsigt i de centrale principper, modeller og metoder, der anvendes til økonomisk styring af virksomhedens aktiviteter.
 • Markedsrelationer
  Modulet omhandler omgivelsernes indvirkning på virksomheden og virksomhedens mulighed for at indvirke på omgivelserne. Du får bl.a. en indføring i relationsmarkedsførings- samt indkøbsteori.
 • Certifikatprojekt
  Projektet afslutter certifikatdelen.

Når du som som studerende har gennemført 1. og 2. semester, kan du få udstedt et uddannelsescertifikat (Certificate in Business Administration), der svarer til 30 ECTS eller halvdelen af uddannelsen.

3. semester
Tredje semester består af tre valgmoduler. Se aktuelle valgmoduler på uddannelsesstedets hjemmeside.

4. semester
Her udarbejder du din masterafhandling, som afslutter MBA-delen.

Varighed

Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsuddannelse og 60 ECTS. Den varer som udgangspunkt 2 år, men du bestemmer selv hvor hurtigt du vil gennemføre. Uddannelsen skal dog være afsluttet inden for 6 år.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have:

 • bestået en videregående uddannelse på mindst bachelorniveau
 • den erhvervsøkonomiske diplomprøve (HD) eller en anden diplomuddannelse
 • en relevant professionsbacherloruddannelse
 • en relevant udenlandsk uddannelse på tilsvarende niveau
 • besidde sproglige færdigheder i engelsk, så du kan følge et engelsksproget undervisningsforløb. 

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Ansøgere med udenlandsk eksamen skal endvidere have bestået Studieprøven i dansk som andetsprog.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 195.000 kr. Den samlede pris gælder, hvis valgfagene tages på MBA. Vælger du valgfag fra andre masteruddannelser, betales den aktuelle pris for faget.

Læs mere om priser og betalingsbetingelser på uddannelsesstedets hjemmeside.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.