Master of Business Administration, MBA-programmet
Masteruddannelse

MBA på Aalborg Universitet

Uddannelsen gør dig i stand til at lede og udvikle din organisation, så den vedvarende er konkurrencedygtig i en foranderlig verden.

Fakta

Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Mindst bachelor- eller diplomuddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde.

På første del af studiet følger du en række obligatoriske fag. Herefter fortsætter du som udgangspunkt på et alment forløb i Emergent Management, men kan også vælge at specialisere dig. 

Uddannelsen henvender sig til både nuværende og kommende ledere i private og offentlige virksomheder.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen sigter på, at du udvider din indsigt i ledelse og økonomi samt udvikler en innovativ tilgang til markeder, internationalisering, organisation, økonomi og strategi.

Opbygning

Uddannelsens består af:

 • første år, hvor du skal følge et obligatorisk modul, som består af syv seminarer. Når du har bestået første år, vil du opnå et Certificate of Business Administration (CBA), som er en internationalt anerkendt titel under MBA-niveauet.
 • andet år, hvor du som udgangspunkt fortsætter på det almene forløb i Emergent Management. Hvis du har en særlig interesse i finansiel virksomhed, har du mulighed for at specialisere dig i dette emne.
 • et afsluttende masterprojekt

Undervisning

Undervisningen foregår som en kombination af fremmødeseminarer og hjemmestudier. Udgangspunket for undervisningen er tværfaglighed og problembaseret læring. Undervisningssproget er dansk.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet.

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master i business administration (MBA).

Den engelske betegnelse er Master of Business Administration (MBA).

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert fag. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

På uddannelsens første år skal du følge et obligatorisk modul, som består af syv seminarer. Når du har bestået masteruddannelsens første år, vil du opnå et Certificate of Business Administration (CBA), som er en internationalt anerkendt titel under MBA-niveauet.

På studiets andet år fortsætter du som udgangspunkt på det almene forløb i Emergent Management. Hvis du har en særlig interesse i finansiel virksomhed, kan du mulighed for at specialisere dig i dette emne.

Uddannelsen afsluttes med en MBA-afhandling, som skal være et problemorienteret projekt, hvis sigte er at skabe innovation og udvikling i din virksomhed.

1. semester

Første semester består af fire seminarer og et semesterprojekt:

 • Strategi og organisation
 • Økonomisk styring og ledelse 1
 • Virksomhedens økonomiske omgivelser
 • Marketing i et strategisk perspektiv
 • Semesterprojekt

2. semester

Andet semester består af tre seminarer og CBA-afhandlingen:

 • Værdikædeledelse og netværk
 • Økonomisk styring og ledelse 2
 • Strategi og organisationsudvikling
 • Certificate of Business Administration (CBA)

3. semester

Tredje semester består af fire seminarer:

 • Forretningsudvikling og beslutningsprocesser 1
 • Forretningsudvikling og beslutningsprocesser 2
 • Specialisering
 • Specialisering

4. semester

 • Masterprojekt

Læs mere om uddannelsen og de enkelte seminarer på uddannelsesstedets hjemmeside

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at få adgang til MBA-uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • En relevant akademisk bacheloruddannelse
 • En relevant akademisk kandidatuddannelse
 • En relevant professionsbachelor
 • En relevant mellemlang videregående uddannelse
 • En anden akademisk masteruddannelse
 • En relevant diplomuddannelse (HD 2. del har direkte adgang)

Derudover er det et krav, at du har mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke de nævnte adgangskrav, så kontakt uddannelsesstedet og hør nærmere om dine muligheder for at blive optaget.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 189.000 kr. Dertil kommer udgifter til forplejning, bøger og evt. overnatning. 

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.