Master of Business Administration, MBA-programmet
Masteruddannelse

MBA på Aalborg Universitet

Uddannelsen gør dig i stand til at lede og udvikle din organisation, så den vedvarende er konkurrencedygtig i en foranderlig verden.

Fakta

Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Mindst bachelor- eller diplomuddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 189.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde.

På første del af studiet følger du en række obligatoriske fag. Herefter fortsætter du som udgangspunkt på et alment forløb i Emergent Management, men kan også vælge at specialisere dig. 

Uddannelsen henvender sig til både nuværende og kommende ledere i private og offentlige virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen sigter på, at du udvider din indsigt i ledelse og økonomi samt udvikler en innovativ tilgang til markeder, internationalisering, organisation, økonomi og strategi.

Uddannelsens første år omfatter et obligatorisk modul, som består af syv seminarer. På studiets andet år fortsætter du som udgangspunkt på det almene forløb i Emergent Management. Hvis du har en særlig interesse i finansiel virksomhed, har du mulighed for at specialisere dig i dette emne. Uddannelsen afsluttes med en MBA-afhandling.

Undervisningen foregår som en kombination af fremmødeseminarer og hjemmestudier. Udgangspunket for undervisningen er tværfaglighed og problembaseret læring. Undervisningssproget er dansk.

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert fag. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Første studieår
I løbet af uddannelsens første år beskæftiger du dig gennem en række seminarer med følgende fagområder: 

 • Strategi og organisation. Faget omhandler analyse og løsning af centrale virksomhedsorganisatoriske problemstillinger ud fra forskellige organisatoriske og strategiske perspektiver.
 • Økonomisk styring og ledelse 1 & 2. Faget omhandler den ledelsesmæssige brug af regnskaber, finansiering og økonomistyring.
 • Virksomheders økonomiske omgivelser, der omhandler virksomheders muligheder for at påvirke og reagere på ændringer i omgivelserne, fx makroøkonomisk udvikling, globalisering og konkurrenternes styrkepositioner.
 • Marketing i et strategisk perspektiv. Faget gør dig i stand til at analysere virksomheders markedsmuligheder og at omsætte disse muligheder til markedsstrategier for virksomheden.
 • Værdikædeledelse og netværk. Faget giver dig en forståelse for centrale begreber og problemstillinger i forhold til håndtering og udvikling af værdikæder på tværs af virksomheder. Du beskæftiger dig desuden med organisering og ledelse af værdikæder/forsyningskæder, herunder en forståelse af kunde/leverandørforhold.
 • Strategi og organisationsudvikling. Her får du indsigt i, hvordan forandringstiltag kan fører en organisation i retning af øget kvalitet og effektivitet.

 

Andet studieår

Uddannelsens andet år starter med fagene Forretningsudvikling og Beslutningsprocesser. Herefter kan du enten fortsætte på det almene forløb i Emergent management eller specialisere dig i Finansiel virksomhed.

I sidste semester afslutter du MBA-uddannelsen med en masterafhandling, hvor du skal vise, at du kan anvende den praktiske og teoretiske viden, du har tilegnet dig gennem uddannelsen.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at få adgang til MBA-uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • En relevant akademisk bacheloruddannelse
 • En relevant akademisk kandidatuddannelse
 • En relevant professionsbachelor
 • En relevant mellemlang videregående uddannelse
 • En anden akademisk masteruddannelse
 • En relevant diplomuddannelse (HD 2. del har direkte adgang)

Derudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 189.000 kr.

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. februar 2020
31. januar 2022
MBA på Aalborg Universitet Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø