Master of Business Administration, MBA-programmet
Masteruddannelse

Full-time MBA på Copenhagen Business School, CBS

Uddannelsen giver kompetencer inden for virksomhedsledelse og har fokus på organisation, finansiering, strategi, virksomhedsetik og innovation.

Fakta

Type:
Masteruddannelse
Varighed:
1 år på heltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Mindst bachelorniveau + 3 års erhvervserfaring + GMAT/GRE
Økonomi:
Deltagerbetaling på 330.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Uddannelsen henvender sig til personer, der gerne vil udvikle deres lederevner. Den udbydes på fuld tid.

Undervisningssproget er engelsk.

 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Uddannelsen dækker en række MBA kernediscipliner, herunder ledelse, økonomi, markedsføring, international forretning, organisationsudvikling og strategisk ledelse.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • En række grundmoduler
 • Valgmoduler
 • Et afsluttende masterprojekt.

Undervisning

Undervisningen er foregår som en kombination af klasseundervisning, foredrag og gæstelærere.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Copenhagen Business School i København.

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master of Business Administration (MBA).

Sprog

Undervisningssproget er engelsk. Se en kort præsentation af MBA-progammet under Programmes in English: Master of Business Administration, the MBA programme.

Eksamen

Du vil løbende blive evalueret på baggrund af eksamener, opgaver, gruppeprojekter, præsentationer og klassedeltagelse.

Fagoversigt

1. semester

 • Understanding the organisation

2. semester

 • Exploring the organisation's Enviroment

3. semester

 • Managing Strategic Execution

4. semester

 • Concentrations


Du afslutter uddannelsen med et masterprojekt

Læs mere om uddannelsen og de enkelte kurser på uddannelsesstedets hjemmeside.

Varighed

Uddannelsen hører under Universitetsloven § 5 og udbydes på heltid. Den varer 1 år og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at komme i betragtning til uddannelsen skal du opfylde følgende krav:

 • En bachelorgrad eller tilsvarende akademisk kvalifikation
 • Mindst 3 års erhvervserfaring
 • Et tilfredsstillende resultat i Graduate Management Admission Test (GMAT) 
 • 2 anbefalinger fra nuværende og/eller tidligere arbejdsgiver med dokumentation for dit ledelsespotentiale og motivation for at fuldføre et års intensiv MBA-undervisning
 • Gode engelskkundskaber

Ansøgere, der vurderes at have de nødvendige kvalifikationer, vil blive indkaldt til et samtale.

Økonomi

Uddannelsen koster 330.000 kr. Der skal påregnes yderligere udgifter til bøger, transport, indlogering mv.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.