Master of Business Administration, MBA-programmet
Masteruddannelse

Executive MBA på Copenhagen Business School, CBS

Uddannelsen er en erhvervsøkonomisk lederuddannelse med fokus på organisation, udvikling og strategisk ledelse.

Fakta

Type:
Masteruddannelse
Varighed:
21-25 mdr. på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Mindst bachelorniveau + mindst 3 års erhvervserfaring + GMAT/GRE
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Uddannelsen henvender sig primært til ledere i det private erhvervsliv, der gerne vil udvikle deres evner inden for international ledelse.

Undervisningssproget på uddannelsen er engelsk.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Executive MBA på Copenhagen Business School (CBS) er en profiluddannelse under MBA-programmet.

Uddannelsen har fokus på lederskab i forhold til organisationen, finansiering, strategi, virksomhedsetik og innovation. 

Opbygning

Uddannelsen består af tre hovedmoduler, der behandler grundtemaer i generel ledelse, temaer omkring virksomhedsanalyse og temaer omkring forretningsudvikling.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Copenhagen Business School i København.

Sprog

Undervisningssproget er engelsk. Se en kort præsentation af MBA-progammet under Programmes in English: Master of Business Administration, the MBA programme.

Eksamen

Hvert modul afsluttes med et semesterprojekt. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet.

Fagoversigt

Executive MBA består af en række kurser, fordelt på 3 semestre:

1. semester

  • Understanding the organisation

2. semester

  • Exploring the organisation's Enviroment
  • Concentrations

3. Semester

  • Managing Strategic Execution


Du afslutter uddannelsen med et Masterprojekt.

Læs mere om uddannelsen og de enkelte kurser på uddannelsesstedets hjemmeside.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at komme i betragtning til MBA-uddannelsen skal du opfylde følgende krav:

  • En bachelorgrad eller diplomuddannelse fra et universitet eller handelshøjskole
  • Mindst 3 års ledelseserfaring
  • Graduate Management Admission Test (GMAT) eller et tilfredsstillende resultat i CBS Executive MBA Admissions Test
  • Gode engelskkundskaber
  • En personlig samtale med en repræsentant fra CBS Executive MBA

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Hele uddannelsen koster 425.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.