Master of Business Administration, MBA-programmet
Masteruddannelse

MBA på Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences

Uddannelsen giver kompetencer inden for virksomhedsledelse med fokus på analyse, udvikling og ledelse af organisationer.

Fakta

Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Mindst bachelor- eller diplomuddannelse + 3 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 225.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

MBA-uddannelsen kvalificerer bredt til ledelsesopgaver og udvikler dine evner til at agere i forhold til organisationens eksterne og interne muligheder. 

Uddannelsen henvender sig til erfarne medarbejdere i private eller offentlige virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Uddannelsen giver en grundig erhvervsøkonomisk, organisatorisk og ledelsesmæssig indsigt i teorier, værktøjer og metoder til at analysere og forbedre virksomhedens ller organisationens performance. Gennem en række valgfrie moduler får du mulighed for at tone uddannelsesforløbet, så det matcher dine interesser.  En større projektopgave giver dig mulighed for gå i dybden med en problemstilling i din organisation.

Du vil desuden få styrket dine forudsætninger for at forstå din virksomheds position og udviklingsmuligheder og for at udarbejde strategier for virksomhedens initiativer.

Uddannelsen består af  7 obligatoriske grundmoduler samt 2 valgfrie moduler og en masterafhandling.

Undervisningen tilrettelægges fortrinsvis på fredage eller lørdage med ca. 3 ugers interval.

Undervisningen foregår oftest på dansk. Der læses engelsksproget faglitteratur.

Uddannelsen udbydes på Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences i Aarhus. 

Eksamen

Hvert modul afsluttes med en eksamen. Uddannelsen afsluttes med masterafhandling.

Værd at vide

Det er muligt at følge enkeltfag fra uddannelsen. Nogle moduler forudsætter dog, at andre er bestået.

Fagoversigt

På 1. og 2. semester læser du følgende obligatoriske grundmoduler:

 • Industri- og struktursøkonomi (5 ECTS)
  Modulet omhandler kunkurrencebetingelser, der gør sig gældende under forskellige markedsstrukturer. Der fokuseres på analyse af branchers markeds- og konkurrencesituation, og hvordan man omsætter analysen til strategi.
 • Strategy an Business (5 ECTS)
  Modulet fokuserer på analyse af strategiske problemstillinger i virksomheder, samt analyser af virksomheders ressourcegrundlag. Undervisningen foregår på engelsk.
 • Marketing (5 ECTS) 
  Modulet omhandler omgivelsernes indvirkning på virksomheden og virksomhedens mulighed for at indvirke på omgivelserne. Du får bl.a. en indføring i relationsmarkedsførings- samt indkøbsteori.
 • Driftsøkonomi og forsyningskæder (5 ECTS)
  Modulet behandler centrale områder som bla. forsyningskæder, værdi, kunder og marked, ledelse og styring af kapacitet samt produktionsstyring.
 • Finans- og økonomistyring (5 ECTS)
  Modulets giver indsigt i de centrale principper, modeller og metoder, der anvendes til økonomisk styring af virksomhedens aktiviteter.
 • Human Ressource Management og Organisational Behaviour. (5 ECTS)
  Modulet har fokus på at skabe en overordnet forståelse for sammenhængenen mellem organisation og den enkeltes resultater, eksempelvis jobperformance  og organisatorisk engagement.

På 3. semester beskæftiger du dig med:

 • Erhvervsøkonomisk metode og projekt (5 ECTS) 
  Her får du mulighed for at anvende din teoretiske viden i et konkret projekt.
 • 2 valgfag (2 x 5 ECTS)
  Valgfagene giver dig mulighed for at tone uddannelsen i retning af egne interesser. Du vælger blandt en række udbudte moduler på Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences. Se aktuelle valgmoduler på uddannelsesstedets hjemmeside.

På 4. semester udarbejder du din masterafhandling, som afslutter MBA-uddannelsen.

Varighed

Uddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse. Den varer 2 år og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Relevant bacheloruddannelse
 • Relevant professionsbacheloruddannelse eller mellemlang videregående uddannelse
 • Relevant diplomuddannelse
 • Relevant udenlandsk uddannelse på tilsvarende niveau

Desuden skal du have mindst 3 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 225.000 kr. Dertil skal beregnes variable udgifter til bøger, forplejning mv.

Er du dansk statsborger, eller har du folkeregisteradresse Danmark, kan du søge SVU til undervisningen, hvis du opfylder betingelserne, og uddannelsen foregår som heltidsundervisning. Du kan eventuelt kombinere flere fag/uddannelser for at opfylde kravet om heltidsundervisning.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.