Master of Business Administration, MBA-programmet
Masteruddannelse

MBA på Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences

MBA er en klassisk erhvervsøkonomisk uddannelse, der styrker dine forudsætninger for at lede og udvikle en organisation i en globaliseret verden.

Fakta

Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Mindst bachelor- eller diplomuddannelse + 3 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 295.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

MBA-uddannelsen kvalificerer bredt til ledelsesopgaver og udvikler dine evner til at agere i forhold til organisationens eksterne og interne muligheder. 

Uddannelsen henvender sig til erfarne medarbejdere i private eller offentlige virksomheder.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Uddannelsen giver en grundig erhvervsøkonomisk, organisatorisk og ledelsesmæssig indsigt i teorier og værktøjer, der kan bidrage til at styrke organisationens forretningsgrundlag. Du øger gradvist dine forudsætninger for at forstå din virksomheds position og udviklingsmuligheder, så du kan bidrage til at udarbejde strategier og skabe løsninger.

De valgfri moduler giver mulighed for at tone dit uddannelsesforløbet, så det matcher de problemstillinger, du møder i dit arbejdsliv. 

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Tre obligatoriske fag
 • Seks valgfag
 • Et afsluttende masterprojekt


Du skal vælge to valgfag inden for hvert af følgende områder: Økonomi, organisation og markedsinnovation. 

Undervisningen

Undervisningen er fortrinsvis tilrettelagt fredag/lørdag med ca. 3 ugers interval.

Der undervises som regel på dansk. Der læses engelsksproget faglitteratur.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences i Aarhus. 

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master i business administration (MBA).

Den engelske betegnelse er Master of Business Administration (MBA).

Eksamen

Hvert modul afsluttes med en eksamen. Uddannelsen afsluttes med et masterprojekt.

Værd at vide

Du kan tage hele masteruddannelsen eller tilmelde dig enkelte kurser. Tal med uddannelsesstedet om mulighederne.

Fagoversigt

Uddannelsen består af 3 obligatoriske fag, 6 valgfag og et afsluttende masterprojekt. Du skal vælge to valgfag inden for hvert af følgende områder: Økonomi, organisation og markedsinnovation. 

1. semester

 • Industriøkonomi (5 ECTS)
 • Strategi (5 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS)

2. semester

 • Finansiering (5 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS)

3. semester

 • Valgfag (5 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS)

4. semester

 • Masterprojekt og metode (15 CTS)

Læs mere om uddannelsen og de enkelte fag på uddannelsesstedets hjemmeside.

Varighed

Uddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse. Den varer 2 år og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Relevant bacheloruddannelse
 • Relevant professionsbacheloruddannelse eller mellemlang videregående uddannelse
 • Relevant diplomuddannelse
 • Relevant udenlandsk uddannelse på samme niveau

Erhvervserfaring

Du skal desuden have mindst tre års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Der lægges vægt på, at der er tale om erhvervserfaring:

 • der ligger inden for uddannelsens erhvervsøkonomiske faglighed
 • i ledelsesfunktioner eller koordinerende/specialiserede funktioner, der indicerer ledelsespotentiale
 • der giver indblik i en virksomheds/organisations økonomiske og organisatoriske funktioner.    

Økonomi

Hele uddannelsen koster 295.000 kr. Du skal desuden beregne udgifter til bøger, forplejning mv.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.