Master i etik og værdier i organisationer
Masteruddannelse

Master i humanistisk organisationsudvikling

Uddannelsen giver viden, redskaber og teoretisk baggrund for at forstå og udvikle mennesker og organisationer.

Fakta

Navn:
Master i humanistisk organisationsudvikling
Andre betegnelser:
Master i etik og værdier i organisationer
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 84.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får kompetencer til at kunne medvirke til etisk og værdimæssig afklaring i organisationer samt kommunikere organisationens værdier og udviklingsmål.

Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder med medarbejder- og organisationsudvikling, HR og undervisning og ledelse, fx ledere, udviklingskonsulenter og HR-medarbejdere.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen består af 4 moduler. Du lærer om etik og værdier, profession, ledelse og organisation ud fra en humanistisk og samfundsvidenskabelig vinkel.

Uddannelsen sigter på at give dig strategisk kompetence i forhold til etisk og værdimæssig afklaring i organisationen, ledelsesmæssig kompetence i forhold til organisationens værdier og udviklingsmål og endelig personlig kompetence til at afklare dit personlige og professionelle ståsted.

Du lærer om organisations- og ledelsesteori og får indsigt i forskellige opfattelser af etik og etisk argumentation.

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af fjernundervisning og weekendseminarer.

Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Værd at vide

Det er muligt at tage enkeltmoduler uden at tage hele uddannelsen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fire moduler:

 • Modul 1: Humanistiske perspektiver på organisationer
  Modulet præsenterer humanistiske perspektiver på videnskab, økonomi, teknologi, organisation og ledelse. Deltagerne får bl.a. indsigt i hvad det indebærer at anlægge et etisk perspektiv på et problemfelt eller en praksis og en forståelse af, hvordan humanistiske perspektiver på emner som videnskab, økonomi og teknologi er relevante for ledelse og organisationsudvikling.
 • Modul 2: Etik, økonomi og ledelse
  Formålet med modulet er, at sætte deltagerne i stand til at forholde sig konstruktivt og kritisk til virksomhedsetik og social ansvarlighed, moderne ledelsesteori og økonomiske rationalitetsformer. Undervisningen går i dybden med humanistiske og etiske perspektiver på organisation, økonomi og ledelse. 
 • Modul 3: Teknologi, innovation og professionalisering som drivkræfter i organisationsudvikling
  Modulet kvalificerer deltagerne til udvikle faglige og professionelle grundværdier og etiske standarder i en verden, der udfordres og forandres af både teknologi og politiske og administrative dagsordener.
 • Masterprojekt. Du udarbejder en skriftlig afhandling om et selvvalgt emne inden for uddannelsens område.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Bachelor eller kandidat inden for naturvidenskab, humaniora, teologi, samfunds- eller sundhedsvidenskab samt fra handelshøjskoler eller teknika
 • Professionsbachelor inden for pædagogik, sygepleje eller som folkeskolelærer
 • Mellemlang videregående uddannelse som pædagog, socialrådgiver eller folkeskolelærer

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Find yderligere oplysninger på uddannelsesstedets hjemmeside.

Økonomi

Uddannelsen koster 84.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. februar 2022
31. august 2022
Master i humanistisk organisationsudvikling, modul 4, Aarhus Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse