Master i etik og værdier i organisationer
Masteruddannelse

Master i humanistisk organisationsudvikling

Uddannelsen giver viden, redskaber og teoretisk baggrund for at forstå og udvikle mennesker og organisationer.

Fakta

Navn:
Master i humanistisk organisationsudvikling
Andre betegnelser:
Master i etik og værdier i organisationer
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 84.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Gennem undervisningen lærer du at se organisationer i et humanistisk perspektiv. Det gøres ved at inddrage og sammentænke aspekter som videnskab, etik, værdier, teknologi og menneskesyn.

Uddannelsen henvender sig til ansatte, der arbejder med medarbejder- og organisationsudvikling, HR og ledelse.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen sigter på at give dig strategisk kompetencer i forhold til en etisk og værdimæssig afklaring af organisationen, ledelsesmæssig kompetence i forhold til organisationens værdier og udviklingsmål og personlig kompetence til at afklare dit personlige og professionelle ståsted.

Opbygning

Uddannelsen består af 4 moduler:

 • Modul 1: Humanistiske perspektiver på organisationer (15 ECTS)
 • Modul 2: Etik, økonomi og ledelse (15 ECTS)
 • Modul 3: Teknologi, innovation og professionalisering som drivkræfter i organisationsudvikling (15 ECTS)
 • Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af fjernundervisning og weekendseminarer. Der er 4 weekendseminarer pr. semester.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet.

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master i humanistisk organisationsudvikling.

Den engelske betegnelse er Master in Humanistic Organizational Development.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Værd at vide

Det er muligt at følge enkelte moduler.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fire moduler:

 • Modul 1
  Humanistiske perspektiver på organisationer
 • Modul 2
  Etik, økonomi og ledelse
 • Modul 3
  Teknologi, innovation og professionalisering som drivkræfter i organisationsudvikling
 • Modul 4: 
  Masterprojekt. Du udarbejder en skriftlig afhandling om et selvvalgt emne inden for uddannelsens område.

Hvert modul svarer til 15 ECTS-point.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Bachelor eller kandidat inden for naturvidenskab, humaniora, teologi, samfunds- eller sundhedsvidenskab samt fra handelshøjskoler eller teknika
 • Professionsbachelor inden for pædagogik, sygepleje eller som folkeskolelærer
 • Mellemlang videregående uddannelse som pædagog, socialrådgiver eller folkeskolelærer

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Økonomi

Uddannelsen koster 84.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse