masteruddannelser

Humanistiske uddannelser

Her finder du uddannelser, der blandt andet handler om kommunikation og formidling og om pædagogiske metoder i forskellige sammenhænge.

Det kan fx være metoder til brug i undervisnings- eller vejledningssituationer.

Du finder også uddannelser inden for det kulturelle område som litteratur, musik og teater.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.

Universiteterne udbyder en række enkeltfag og deluddannelser.

Akademiuddannelser er deltidsuddannelser henvendt til voksne

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser