Master i læreprocesser, specialisering i ledelses- og organisationspsykologi
Masteruddannelse

Master i læreprocesser, specialisering i ledelses- og organisationspsykologi

Uddannelsen giver dig kompetencer inden for fx anerkendende ledelse, kompetenceudvikling samt ledelse af vilkår for arbejdsglæde og trivsel.

Fakta

Navn:
Master i læreprocesser, specialisering i ledelses- og organisationspsykologi
Andre betegnelser:
Master i ledelses- og organisationspsykologi, LOOP
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 150.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer om ledelses- og organisationspsykologi og får mulighed for at udvikle personlig og professionel gennemslagskraft i arbejdet som leder og konsulent.

Uddannelsen henvender sig til personer med ledelses- eller konsulentfunktion.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er tilrettelagt over 4 semestre. Den giver en bred indføring i de dele af læringsteorien og psykologien, som har særlig relevans for ledelse og organisationsudvikling.

På uddannelsen beskæftiger du dig med, hvordan man leder læring på individ-, gruppe- og organisationsniveau. Du får indblik i ledelsespsykologi og organisationsudvikling i praksis samt i trivsel og kreativitet i organisationer.

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af fjernundervisning og seminarer.

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert semester. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Værd at vide

Du kan også selv sammensætte en masteruddannelse som et fleksibelt forløb.

Fagoversigt

Uddannelsen er tilrettelagt over fire semestre:

 • Ledelse af læring på individ-, gruppe- og organisationsniveau. Du opnår viden om læringsteoretiske og organisationspsykologiske teorier og metoder og får træning i at gennemføre, forankre og evaluere læring og udvikling på individ, gruppe og organisationsniveau. Temaerne er fx intra- og interpersonel læringsteori, anerkendende ledelse, proceskonsultation, kompetenceudvikling samt team- og organisationsudvikling.
 • Ledelsespsykologi og organisationsudvikling i praksis. Du fordyber dig yderligere i læreprocesser i organisationer. Der undervises inden for læringsteori, organisatorisk læring, organisationspsykologi og evaluering af læreprocesser.
 • Motivation, trivsel, og kreativitet i organisationer. Semesteret handler om, hvordan man som leder og konsulent kan hjælpe medarbejdere og organisationer til at være kreative.
 • Masterprojekt. Du udarbejder en skriftlig afhandling om et selvvalgt emne inden for uddannelsens område.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Kandidat- eller bacheloruddannelse, som er relevant for studiet af læring og læreprocesser. Fx inden for psykologi, kommunikation, sociologi, organisation og pædagogik
 • Professionsbacheloruddannelse som lærer i folkeskolen, som pædagog eller i ernæring og sundhed
 • Professionsbacheloruddannelse som sygeplejerske, forudsat at du har relevant efter-/videreuddannelse på diplomniveau inden for det pædagogiske område svarende til 10 ECTS (9 ECTS efter gammel diplomordning)
 • Uddannelse til folkeskolelærer
 • Uddannelse til pædagog, forudsat at du har relevant efter-/videreuddannelse på diplomniveau svarende til 10 ECTS (9 ECTS på gammel diplomordning)
 • Anden mellemlang, videregående uddannelse, fx inden for sundhedsområdet, forudsat at du har relevant efter-/videreuddannelse på diplomniveau inden for det pædagogiske område svarende til 15 ECTS (18 ECTS efter gammel diplomordning)
 • Diplomuddannelse, som er relevant for studiet af læring og læreprocesser

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Uddannelsen koster 37.500 kr. pr. semester og ca. 150.000 kr. for hele uddannelsen.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. februar 2021
31. januar 2023
Master i Læreprocesser med specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse