Master i organisatorisk coaching og læring
Masteruddannelse

Master i procesledelse og organisatorisk forandring

Uddannelsen giver kompetancer til at udvikle læring og igangsætte forandringsprocesser i organisationer.

Fakta

Navn:
Master i procesledelse og organisatorisk forandring
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Den tager udgangspunkt i coaching forstået som en dialogisk og samtalebaseret læreproces, der kan anvendes i organisationsudvikling.

Uddannelsen henvender sig til ledere, konsulenter, HR-medarbejder og andre organisatoriske forandringsagenter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er tilrettelagt over 4 semestre. Den giver bred viden om læring og coaching og erfaring med coachingsamtalen som et udviklingsredskab i organisationer. Du får teoretiske og praktiske midler til at udvikle læringskulturer og gennemføre forandringsprocesser i organisationer.

Uddannelsen indebærer mulighed for 2 individuelle coachingsamtaler pr. semester, hvor du får lejlighed til at arbejde med din egen professionelle fagidentitet.

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af fjernundervisning og seminarer. Studieformen er problemorienteret og projektorganiseret.

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert semester. Uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet, der også danner grundlag for mundtlig eksamen.

Værd at vide

Uddannelses første semester kan også læses som enkeltfag.

Uddannelsen hed tidligere Master i organisatorisk coaching og læring.

Fagoversigt

Uddannelsen er inddelt i fire semestre med hver sit overordnede tema.

1. semester: Læring og coaching i interpersonelle relationer. 
Du arbejder med coachingsamtalen som én blandt flere professionelle hjælpersamtaler og får en forståelse for coaching, samtaler og læring. Du får desuden vejledning og støtte i at udvikle en reflekteret forståelse af dig selv i rollen som professionel samtalepartner.

2. semester: Læring og coaching i grupper og teams. 
Der er fokus på coaching som støtte og udviklingsredskab i forhold til arbejdsgrupper og teams, og du arbejder teoretisk og praktisk med social systemforståelse og gruppedynamik. I projektgrupper samarbejdes om udvikling og analyse af teamcoachingforløb.

3. semester: Coaching som organisatorisk udviklingsressource. 
Coachingperspektivet udvides, og du ser på, hvordan du praktisk og teoretisk kan indarbejde coaching i mere omfattende organisatoriske udviklingsforløb. Du undersøger desuden, hvordan du kan perspektivere og udfordre til nytænkning om forholdet mellem læring på individuelt niveau, på gruppeniveau og på organisationsniveau.

4. semester: Masterprojekt
Du udarbejder et afsluttende masterprojekt, der er en skriftlig afhandling om et selvvalgt emne inden for uddannelsens område.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget skal du som minimum har gennemført en akademisk bacheloruddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en mellemlang videregående uddannelse eller en diplomuddannelse inden for områder, som er relevante i forhold til studiet af procesledelse og organisatorisk forandring.

Derudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring opnået efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Direkte adgang

En række videregående uddannelser giver direkte adgang til Master i procesledelse og organisatorisk forandring. 

Få en oversigt over uddannelser, der giver direkte adgang på uddannelsesstedets hjemmeside.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen er 37.500 kr. pr. semester.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse