Master i læreprocesser
Masteruddannelse

Master i læreprocesser

Uddannelsen giver dig kompetencer til at iværksætte og udvikle læreprocesser i erhverv, uddannelse og samfund. Den rummer en specialiseringsdel, hvor du kan vælge mellem flere linjer.

Fakta

Navn:
Master i læreprocesser
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid eller 1 år på fuld tid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 86.400 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Den henvender sig til dig, der arbejder med undervisning, ledelse og vejledning eller med organisationsudvikling og HR.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er tilrettelagt over 4 semestre. Den består af en fællesdel, der bl.a. giver indsigt i viden, teorier og redskaber om læring og læreprocesser, og en del, hvor du specialiserer dig inden for en af flere linjer.

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af fjernundervisning og weekendseminarer.

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert semester. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Værd at vide

Det er muligt at læse to semestre ad gangen (første og tredie samt andet og fjerde) og dermed læse den samlede uddannelse på ét år.

Det er også muligt at læse masteruddannelsens moduler som enkeltfag.

Fagoversigt

Uddannelsen er tilrettelagt over 4 semestre. De 2 første semestre rummer uddannelsens fællesdel, mens specialiseringsdelen udgør de 2 sidste semestre.

 • Fællesdel. 1. semester består af følgende moduler: Læringsteori, videnskabsteori og metode I samt organisatorisk læring. 2. semester består af følgende moduler: Læring i praksis, som er et projektmodul, samt evaluering af læreprocesser.
 • Specialiseringsdel. 3. semster består af modulet Videnskabsteori og metode II. Derudover læser du en af uddannelsens specialiseringer. Du kan også vælge projektmodulet Læring og forandring.
 • Masterprojekt. På 4. semster udarbejder du dit afsluttende masterprojekt om et selvvalgt emne inden for din specialisering.

Du kan vælge mellem følgende specialiseringsmoduler:

 • Didaktik og professionsudvikling
 • Evaluering og kvalitetsudvikling
 • Forandringsledelse og arbejdsmiljø
 • Kreativitet og entreprenørskab i uddannelseskontekster
 • Matematik, naturvidenskab og teknologi i videnssamfundet
 • Neuropædagogik og læreprocesser
 • Udvikling af virksomheders sociale ansvarlighed
 • Læring og forandring, projektmodul

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år. 

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Uddannelsen kan evt. tilrettelægges på fuld tid over 1 år. Kontakt uddannelsesstedet.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Relevant kandidat-, bachelor, eller diplomuddannelse, fx inden for psykologi, kommunikation, sociologi, organisation eller pædagogik
 • Relevant professionsbacheloruddannelse, fx som lærer, pædagog eller inden for ernæring og sundhed
 • Mellemlang videregående uddannelse kombineret med relevante diplommoduler
 • Diplomuddannelse, hvis indhold er relevant for studiet af læring og læreprocesser, herunder HD-O.

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Uddannelsen koster 86.400 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Andre omfatter enkeltansættelser i 17 brancher, herunder Medicinalindustri og It-konsulenter.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. februar 2020
31. januar 2022
Master i Læreprocesser Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse