Master i læreprocesser
Masteruddannelse

Master i læreprocesser

Uddannelsen giver dig kompetencer til at iværksætte og udvikle læreprocesser i erhverv, uddannelse og samfund.

Fakta

Navn:
Master i læreprocesser
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 99.600 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Den rummer en specialiseringsdel, hvor du kan vælge mellem flere linjer. 

Uddannelsen henvender sig til dig, der arbejder med undervisning, ledelse og vejledning eller med organisationsudvikling og HR.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Opbygning

Uddannelsen er tilrettelagt over 4 semestre. Den består af en fællesdel, der bl.a. giver indsigt i viden, teorier og redskaber om læring og læreprocesser, og en del, hvor du specialiserer dig inden for en af flere linjer.

Undervisning

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af fjernundervisning og seminarer. Der er to eller tre seminarer hvert semester.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert semester. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Værd at vide

Det er muligt at læse flere af masteruddannelsens moduler som enkeltfag

Fagoversigt

Uddannelsen er tilrettelagt over 4 semestre. De 2 første semestre rummer uddannelsens fællesdel, mens specialiseringsdelen udgør de 2 sidste semestre.

Fællesdel

1. semester består af følgende moduler:

 • Læringsteori
 • Videnskabsteori og metode I
 • Organisatorisk læring

2. semester består af følgende moduler:

 • Læring i praksis (projektmodul)
 • Evaluering af læreprocesser

Specialiseringsdel

3. semester består af modulet Videnskabsteori og metode II.

Derudover læser du en af uddannelsens specialiseringer. Du kan også vælge projektmodulet Læring og forandring.

Masterprojekt

På 4. semester udarbejder du dit afsluttende masterprojekt om et selvvalgt emne inden for din specialisering.

Specialiseringsmoduler

Du kan vælge mellem følgende specialiseringsmoduler:

 • Didaktik og professionsudvikling
 • Evaluering og kvalitetsudvikling
 • Forandringsledelse og arbejdsmiljø
 • Kreativitet og entreprenørskab i uddannelseskontekster
 • Læring og forandring, projektmodul

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år. 

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Uddannelsen kan evt. tilrettelægges på fuld tid over 1 år. Kontakt uddannelsesstedet.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Kandidat- eller bacheloruddannelse, som er relevant for studiet af læring og læreprocesser. Fx inden for psykologi, kommunikation, sociologi, organisation og pædagogik
 • Professionsbacheloruddannelse som lærer i folkeskolen, som pædagog eller i ernæring og sundhed
 • Professionsbacheloruddannelse som sygeplejerske, forudsat at du har relevant efter-/videreuddannelse på diplomniveau inden for det pædagogiske område svarende til 10 ECTS (9 ECTS efter gammel diplomordning)
 • Uddannelse til folkeskolelærer
 • Uddannelse til pædagog, forudsat at du har relevant efter-/videreuddannelse på diplomniveau svarende til 10 ECTS (9 ECTS efter gammel diplomordning)
 • Anden mellemlang, videregående uddannelse, fx uddannelser inden for sundhedsområdet, forudsat at du har relevant efter-/videreuddannelse på diplomniveau inden for det pædagogiske område svarende til 15 ECTS (18 ECTS efter gammel diplomordning)
 • Diplomuddannelse, som er relevant for studiet af læring og læreprocesser

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Hele uddannelsen koster ca. 99.600 kr.

Pr. semester koster uddannelsen ca. 24.900 kr.

Enkeltfag koster:

 • 5 ECTS: 9.500 kr.
 • 10 ECTS: 19.000 kr.

 

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. februar 2022
30. juni 2022
Didaktik og professionsudvikling, enkeltfag fra Master i Læreprocesser Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø
*
1. februar 2022
30. juni 2022
Evaluering og kvalitetsudvikling, enkeltfag fra Master i Læreprocesser Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø
*
1. februar 2022
30. juni 2022
Læringsteori, videnskabsteori og metode, enkeltfag fra Master i Læreprocesser Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø
*
1. februar 2022
31. januar 2024
Master i Læreprocesser Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø
*
1. februar 2022
30. juni 2022
Offentlig kapacitetsopbygning og samskabelse, enkeltfag fra Master i Læreprocesser Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø
*
1. februar 2022
30. juni 2022
Organisatorisk læring, enkeltfag fra Master i Læreprocesser Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse