Master i læreprocesser
Masteruddannelse

Master i læreprocesser

Uddannelsen giver dig kompetencer til at iværksætte og udvikle læreprocesser i erhverv, uddannelse og samfund.

Fakta

Navn:
Master i læreprocesser
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du kan specialisere dig i områder, der er relevante for din organisation, fx kvalitetsudvikling, samskabelse og didaktik.

Uddannelsen henvender sig til dig, der arbejder med undervisning, sundhed, ledelse og vejledning eller med organisationsudvikling og HR.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Master i læreprocesser styrker dig teoretisk inden for læring, organisationsudvikling, evaluering og procesledelse.

Du får desuden forudsætninger for at samarbejde fagligt og tværfagligt om læring og læreprocesser.

Fx lærer du at styre komplekse arbejdssituationer og udvikle løsningsmodeller til aktuelle problemstillinger.

Udgangspunktet for uddannelsens projekter er problemstillinger fra din egen hverdag og praksis.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 7 undervisningsmoduler
 • Et masterprojekt

Du arbejder først bredt med teorier og metoder til at studere og evaluere læring i uddannelses- og erhvervskontekster.

Derefter specialiserer du dig inden for didaktik og professionsudvikling.

Undervisning

Undervisningen foregår på seminarer, der består af forelæsninger, workshops, gruppearbejde og andre typer af aktiviteter.

I perioderne mellem seminarerne arbejder du selvstændigt eller i grupper.

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes i Aalborg af:

Titel

En hel masteruddannelse giver titlen Master i læreprocesser (MLP).

Den engelske betegnelse er Master of Learning Processes (MLP).

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert semester. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Mastermoduler som enkeltfag

Det er muligt at læse flere af masteruddannelsens moduler som enkeltfag.

Fagoversigt

Uddannelsen er tilrettelagt over 4 semestre.

1. semester

Der er 3 undervisningsmoduler på 1. semester:

 • Læringsteori (5 ECTS)
 • Videnskabsteori og metode I (5 ECTS)
 • Organisatorisk læring (5 ECTS)

2. semester

Der er 2 undervisningsmoduler på 2. semester:

 • Læring i praksis - projektmodul (10 ECTS)
 • Evaluering af læreprocesser (5 ECTS)

3. semester

Der er 2 undervisningsmoduler på 3. semester:

 • Videnskabsteori og metode II (5 ECTS)
 • Didaktik og professionsudvikling (10 ECTS)

4. semester

 • Masterprojekt (15 ECTS)

På 4. semester udarbejder du det afsluttende masterprojekt om et selvvalgt emne inden for din specialisering.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år. 

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Uddannelsen kan evt. tilrettelægges på fuld tid over 1 år. Kontakt uddannelsesstedet.

Optagelse og adgang

Uddannelsesbaggrund

For at blive optaget på uddannelsen skal du minimum have én af følgende uddannelser inden for områder, der er relevante for studiet af læring og læreprocesser:

 • En relevant bachelor
 • En relevant professionsbachelor
 • En relevant mellemlang videregående uddannelse
 • En relevant diplomuddannelse

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Erhvervserfaring

Du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Se en oversigt over adgangsgivende uddannelser og erhvervserfaring på Aalborg Universitets hjemmeside (aau.dk)

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. 

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse