Studerende rækker hænderne i vejret
Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse, PD, uden retning

En pædagogisk diplomuddannelse, PD, giver mange muligheder for at specialisere sig.

Fakta

Navn:
Pædagogisk diplomuddannelse, PD, uden retning
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du kan vælge uddannelsesretning inden for en række faglige, pædagogiske og fagdidaktiske områder, eller du kan sammensætte en pædagogisk diplomuddannelse uden retning. Fx kan du vælge moduler inden for tværfaglige emner som evaluering, konflikthåndtering og forældresamarbejde.

Den pædagogiske diplomuddannelse henvender sig til lærere og pædagoger m.fl., som vil have yderligere kvalifikationer inden for pædagogiske eller fagdidaktiske emner.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Den pædagogiske diplomuddannelse giver dig kompetencer til at arbejde med planlægning, vejledning og udvikling inden for alle områder af det pædagogiske felt.

Over 30 PD-retninger

Der findes over 30 PD-retninger, du kan specialisere dig i.

Læs om alle retninger, og find udbud af retningsspecifikke moduler og afgangsprojekter i de enkelte artikler under Diplomuddannelse i pædagogik.

På tværs af retninger

Ønsker du ikke at specialisere dig i en retning, kan du sammensætte din uddannelse af moduler på tværs af retninger. Så får du en pædagogisk diplomuddannelse uden retningsbetegnelse.

Fælles PD-moduler

Din uddannelse kan desuden bestå af fælles PD-moduler, som fagligt går på tværs af det pædagogiske område. Du finder udbuddet af de fælles PD-moduler i denne artikel.

Se de fælles PD-moduler i fagoversigten.

Opbygning - pædagogisk diplomuddannelse uden retning

 • 2 obligatoriske moduler, som er fælles for alle PD-retninger (15 ECTS)
 • Valgfrie moduler (30 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Når du gennemfører den pædagogiske diplomuddannelse uden retning, kan du vælge valgfrie moduler blandt alle uddannelsens moduler.

Du skal vælge retningsspecifikke moduler og/eller fælles valgfrie moduler svarende til samlet 30 ECTS.

Tal med uddannelsesstedet om, hvordan du bedst kombinerer modulerne efter dit behov.

Undervisning

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld diplomuddannelse giver ret til titlen Diplom i Pædagogik (PD).

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Education.

Fagoversigt

Fælles moduler, der går på tværs af alle retninger under den pædagogiske diplomuddannelse:

Obligatoriske moduler

De obligatoriske moduler for alle pædagogiske diplomuddannelser med eller uden retning er:

 • Pædagogisk viden og forskning (10 ECTS)
 • Undersøgelse af pædagogisk praksis (5 ECTS)

Fælles valgfrie moduler

De fælles valgfrie moduler på den pædagogiske diplomuddannelse er:

 • Begynderdidaktik i engelsk, fransk og tysk med fokus på flersprogethed (10 ECTS)
 • Bæredygtighed i pædagogisk praksis (10 ECTS)
 • Evaluering og evalueringskompetence (10 ECTS)
 • Forældresamarbejde i dagtilbud og skole (5 ECTS)
 • Kommunikation (10 ECTS)
 • Konflikthåndtering (10 ECTS)
 • Kønsreflekteret pædagogik og lige deltagelsesmuligheder (10 ECTS)
 • Mobning og sociale in- og eksklusionsprocesser (10 ECTS)
 • Pædagogisk arbejde i relation til negativ social kontrol (10 ECTS)
 • Pædagogisk udviklingsarbejde (10 ECTS)
 • Samarbejde med forældre og pårørende i dagtilbud, skoler og pædagogiske institutioner (10 ECTS)
 • Åben skole: samarbejde på tværs (10 ECTS)

Du kan også vælge retningsspecifikke moduler fra forskellige PD-retninger som valgfrie moduler.

Læs mere om de enkelte PD-retninger, og find udbud af retningsspecifikke moduler og afgangsprojekter i artiklerne under Diplomuddannelse i pædagogik.

Fælles valgfrie moduler til praktiklærer og praktikvejledning

De fælles valgfrie moduler for praktikvejledning til lærer- og pædagoguddannelsen er:

 • Praktiklærer i grundskolen (10 ECTS)
 • Praktikvejleder til læreruddannelsen (10 ECTS)
 • Praktikvejleder til pædagoguddannelsen (10 ECTS)

Fælles modul for vejlederuddannelserne

Det fælles retningsspecifikke modul, som er obligatorisk for vejlederuddannelserne (danskvejleder, engelskvejleder, matematikvejleder, naturfagsvejleder og sprogfagsvejleder), er:

 • Faglig vejledning i skolen (10 ECTS)

Afgangsprojekt uden retning

Du afslutter den pædagogiske diplomuddannelse uden retning med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje