Diplomuddannelse i pædagogik

Under diplomuddannelse i pædagogik findes flere uddannelsesretninger, som specifikt er rettet mod forskellige emner i relation til undervisningssektoren og det pædagogiske område.

Det gælder fx pædagogik og didaktik, kommunikation, ledelse og organisation samt undervisning og læring inden for henholdsvis humanistiske og naturvidenskabelige fag.