Frie skolers tradition og pædagogik, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Frie skolers grundlag og pædagogiske udvikling, PD

Uddannelsen belyser den frie skoletradition gennem nyere forskning i undervisning og læring. Målet er, at du får kompetencer til at kvalificere og udvikle den frie skoles pædagogiske praksis.

Fakta

Navn:
Frie skolers grundlag og pædagogiske udvikling, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 60.000 - 65.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du arbejder med menneske- og skolesyn, og du omsætter din indsigt i begreber som livsoplysning og demokratisk dannelse til en hverdagspraksis, der bygger på skolens værdier. Bl.a. lærer du at tilrettelægge undervisningsforløb med baggrund i skolens værdigrundlag og formål.

Uddannelsen henvender sig især til lærere, pædagoger og ledere ved friskoler, efterskoler, højskoler m.fl.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for frie skolers grundlag og pædagogiske udvikling, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for de frie skoler.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

På Den Frie Lærerskole i Ollerup foregår undervisningen på internat.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Du afslutter hvert modul med en bedømmelse. Afgangsprojektet afsluttes med en individuel bedømmelse med ekstern censor.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

De obligatoriske moduler er:

Retningsspecifikke moduler

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

  • De frie skoler i en global verden, hvor du får grundlag for at bidrage til, at eleverne tilegner sig interkulturelle kompetencer og mestrer mellemfolkelig forståelse; du kan facilitere elevens møde med det fremmede og sig selv - og i øvrigt fungere som inspirator og vejleder i tilgangen til det internationale, herunder have kendskab til konkrete uddannelsesprogrammer, støttemuligheder mv.
  • Fortællekultur, fortælling og det narrative, som bl.a. handler om at bruge fortælling som undervisningsredskab; du lærer at facilitere undervisning i fortælleforløb for børn og kolleger; du får viden om indhold, genrer og fortællestruktur og kan udvikle egne fortællinger
  • Frihedssyn og pædagogisk praksis, hvor du bl.a. arbejder med at omsætte pædagogisk grundsyn til kvalitativt begrundede tiltag inden for undervisning, opdragelse og dannelse, så du i samspil med kolleger og ledelse kan skabe rammerne for udvikling af fællesskaber og undervisning
  • Vejledning i friskoler, efterskoler og højskoler, hvor du bl.a. får indsigt i uddannelses-, erhvervs-, og karrierevejledningens teori, metode og praksis i relation til de frie skoleformers fællesskaber, så du kan indgå i samarbejdet om at understøtte elevernes vejlednings– og valgprocesser, deres overgange til og deltagelse i uddannelse og arbejde; du får viden om vejledning og karrierevalg, herunder om vejledningen i krydsfeltet mellem menneske og system

Valgfrie moduler

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfrie moduler.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfrie moduler i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Den samlede uddannelse vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

  • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
  • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
  • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 60.000 - 65.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
2. februar 2022
24. juni 2022
Fortællekultur, fortælling og det narrative Dagundervisning 6100 Haderslev

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje