Undervisning i læsning og matematik for voksne, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Undervisning og vejledning for unge og voksne, PD

Uddannelsen giver dig kompetencer til at tilrettelægge og gennemføre undervisning i læsning, matematik, it og engelsk for voksne, men fx også til at vejlede voksne deltagere og virksomheder om undervisningstilbud.

Fakta

Navn:
Undervisning og vejledning for unge og voksne, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får kendskab til teorier om voksnes læring og solid faglig viden om undervisning i læsning, matematik, it og engelsk. Du kan desuden få specialiseret viden om bestemte målgrupper som ordblinde og læsesvage unge og voksne.

Uddannelsen henvender sig til undervisere, der gerne vil arbejde med at udvikle voksnes funktionelle færdigheder i at læse og skrive dansk, forstå og anvende matematik samt anvende engelsk og it på jobbet. Desuden til undervisere, der vil arbejde med ordblinde eller fungere som læsevejledere. Du kan blive FVU-lærer, ordblindelærer eller læsevejleder for ungdomsuddannelserne.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for undervisning og vejledning for unge og voksne skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for retningen.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Moduler for FVU-undervisere, ordblindelærere og læsevejledere

Med bestemte retningsspecifikke moduler kan du kvalificere dig som læselærer, matematiklærer, digitallærer eller engelsklærer på FVU. Du kan også undervise andetsprogede på FVU, voksne ordblinde eller fungere som læsevejleder for erhvervsskolerne.

Se den modulsammensætning, du skal have, for at varetage de forskellige funktioner:

 

Læsevejleder for ungdomsuddannelserne

Du kan kvalificere dig til at fungere som Læsevejleder for ungdomsuddannelserne (tidligere Læsevejleder i erhvervsuddannelserne) med modulerne:

 • Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning
 • Læsevejledning i ungdomsuddannelserne

Du kan supplere med modulet:

 • Læse- og skriveteknologi

 

Ordblindelærer for voksne

Du kan kvalificere dig til at fungere som Ordblindelærer for voksne med modulerne:

 • Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning, stavning og skrivning
 • Ordblindeundervisning for voksne

Du kan supplere med modulet:

 • Læse- og skriveteknologi

 

Ordblindelærer i grundskolen

Nogle professionshøjskoler tilbyder et forløb, som er tilrettelagt for lærere og pædagoger, der vil kvalificere sig til at fungere som ordblindelærer i grundskolen. Forløbet sammensættes af moduler fra forskellige retninger under den pædagogiske diplomuddannelse:

 • Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse (fra PD i Læsevejledning i grundskolen)
 • Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi (fra PD i Logopædi)
 • Læse- og skriveteknologi (fra PD i Undervisning og vejledning for unge og voksne)

 

FVU-læselærer

Du kan kvalificere dig til at fungere som FVU-læselærer med modulerne:

 • Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning
 • Skriftsprogsundervisning for voksne – FVU

Du kan supplere med modulet:

 • Læse- og skriveteknologi

 

FVU-matematiklærer

Du kan kvalificere dig til at fungere som FVU-matematiklærer med modulerne:

 • Funktionelle matematikfærdigheder og -forståelser hos voksne
 • Matematikvanskeligheder hos voksne

 

FVU-digitallærer

Du kan kvalificere dig til at fungere som FVU-digitallærer med modulerne:

 • Grundlæggende digitale færdigheder
 • FVU-undervisning i digitale færdigheder for voksne

 

FVU-engelsklærer

Du kan kvalificere dig til at fungere som FVU-engelsklærer med modulerne:

 • Afdækning af engelsksproglige færdigheder
 • FVU-engelsk

 

FVU-startlærer

Du kan kvalificere dig til at fungere som FVU-startlærer med modulet:

 • FVU-start

Forløbet henvender sig til voksenundervisere, der allerede har en uddannelse som underviser i dansk som andetsprog eller FVU-læselærer.

Er du læselærer og ønsker opdatering inden for andetsprogspædagogik, kan du supplere med modulet:

 • Andetsprogspædagogik

 

Værd at vide

Uddannelserne som læsevejleder for ungdomsuddannelserne, ordblindelærer for voksne, ordblindelærer i grundskolen og FVU-underviser i læsning, matematik, engelsk eller it omfatter hver 2-3 diplommoduler. Modulerne kan indgå i en fuld diplomuddannelse, men det er ikke et krav.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

 • Afdækning af engelsksproglige færdigheder, der giver forudsætninger for at afdække kursistens sproglige færdigheder, analysere testdata, formidle resultatet og visitere kursisten til FVU-engelsk
 • Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning, stavning og skrivning med emner som lovgrundlag, undersøgelser af voksnes læsefærdigheder, sprogets opbygning, læseforståelse, skriftlig fremstilling, læsestrategier, stavning og sproglig opmærksomhed; socio-emotionelle følger af skriftsprogsvanskeligheder indgår også
 • Funktionelle matematikfærdigheder og -forståelser hos voksne, der bl.a. giver redskaber til at undersøge voksnes matematikfærdigheder; emner er fx voksnes numeralitet på arbejdspladser og i andre sammenhænge, undervisningsmaterialer og -aktiviteter i kontekster og i forhold til målgrupper, anvendelse af regnetekniske hjælpemidler, it, spil mv.
 • FVU-engelsk, hvor du lærer at trinplacere kursisten på baggrund af en afdækning; desuden at gennemføre en differentieret undervisning i engelsk, der tager bl.a. afsæt i den voksnes jobfunktioner og kan inddrage it som hjælpemiddel
 • FVU-start, hvor du lærer at tilrettelægge forløb i dansk som andetsprog, der forbereder kursisten til at fortsætte i anden undervisning i dansk eller matematik; undervejs får du viden om flersprogethed og andetsprogstilegnelse, og du lærer at samarbejde med kollegaer og andre om FVU-start
 • FVU-undervisning i digitale færdigheder for voksne, hvor du på baggrund af en trinplacering af kursisten kan levere differentieret undervisning, som er tilpasset den enkelte deltagers behov; du kan desuden samarbejde med andre fagpersoner om virksomhedsforlagt it-undervisning
 • Grundlæggende digitale færdigheder, der giver forudsætninger for at afdække deltagerens digitale forudsætninger og færdigheder; bl.a. lærer du at håndtere programmer, styresystemer og forskellige slags hard- og software, og du kan formidle din viden i forhold til den hverdag, kursisten skal anvende it i
 • Læse- og skriveteknologi, der bl.a. giver redskaber til at udrede behov for læse- og skriveteknologi og inddrager aspekter som hjælpemiddellovgivningen, planlægning af undervisning med teknologi, evaluering af deltagernes udbytte samt vejledning og samarbejde om valg og anvendelse af teknologi
 • Læsevejledning i ungdomsuddannelserne, der bl.a. giver metoder til planlægning og koordinering af læseindsatsen og i forhold til læsevejlederens roller og funktioner; integration af læsning og skrivning i undervisningen, tilrettelæggelse af test, netværkarbejde og regler om specialpædagogisk støtte indgår også
 • Matematikvanskeligheder hos voksne med emner som voksnes regnemetode, blokeringer og modstande i forhold til matematik, voksnes læringsstrategier, kommunikation i matematiklæring og kompenserende undervisningsmaterialer
 • Ordblindeundervisning for voksne med emner som lovgrundlag, afdækning af sproglige forudsætninger og færdigheder samt didaktik og metoder i ordblindeundervisningen, herunder teknologi; individuel og differentieret undervisning, dysleksi og tosprogethed samt socio-emotionelle følger af dysleksi indgår også
 • Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU med emner som lovgrundlag, afdækning og trinplacering af FVU-deltagere, individuel og trinplaceret undervisning, læse-skriveteknologi som integreret element, produktion af læremidler og FVU i andre uddannelser

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfag i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Du afslutter diplomuddannelsen i pædagogik med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldstidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
28. januar 2019
13. december 2019
Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder - UCPlus Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
28. januar 2019
13. december 2019
Skriftsprogsundervisning - FVU - UCPlus Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Afdækning af skrifsprogsv. Blended Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Afdækning af skrifsprogsv. deltid Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder pba viden Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Læse- og skriveteknologi Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
6. juni 2020
Læse- og skriveteknologi Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Læse- og skriveteknologi Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Læse- og skriveteknologi Varde Dagundervisning 6800 Varde
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Læsevejledning i ungdomsudd. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Læsevejledning i ungdomsudd. - blended Fleksibel undervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Læsevejledning i ungdomsuddannelserne Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Matematikvanskeligheder for voksne Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Matematikvanskeligheder hos voksne - blended. Fleksibel undervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Matematikvanskeligheder hos voksne -deltid Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Ordblindeundervisning for voksne Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Ordblindeundervisning for voksne - blended Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Ordblindeundervisning for voksne - deltid Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Skriftsprogsundervisning - FVU - blended Fleksibel undervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Skriftsprogsundervisning - FVU - deltid Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU Dagundervisning 7400 Herning
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder 0120 Dagundervisning 5230 Odense M
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Læsevejledning i ungdomsuddannelserne Dagundervisning 5230 Odense M
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Skriftsprogsundervisning for voksne FVU 0120 Dagundervisning 5230 Odense M
*
30. januar 2020
19. juni 2020
Modul 11: FVU-undervisning i digitale færdigheder Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
30. januar 2020
19. juni 2020
Modul 11: FVU-undervisning i digitale færdigheder Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. januar 2020
19. juni 2020
Modul 7: Læse- og skriveteknologi Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. januar 2020
19. juni 2020
Modul 7: Læse- og skriveteknologi - NET Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. februar 2020
30. juni 2020
Matematikvanskeligheder hos voksne - FVU Dagundervisning 1799 København V
*
3. februar 2020
30. juni 2020
Læsevejledning i ungdomsuddannelserne Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2020
19. juni 2020
Modul 2: Matematikvanskeligheder hos voksne - NET Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. februar 2020
30. juni 2020
Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2020
19. juni 2020
Modul 4: Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. februar 2020
19. juni 2020
Modul 4: Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU Dagundervisning 6100 Haderslev
*
4. februar 2020
19. juni 2020
Modul 6: Læsevejledning i ungdomsuddannelserne Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. februar 2020
19. juni 2020
Modul 6: Læsevejledning i ungdomsuddannelserne Dagundervisning 6100 Haderslev
*
4. februar 2020
19. juni 2020
Modul 9: FVU-engelsk Dagundervisning 6100 Haderslev
*
4. februar 2020
19. juni 2020
Modul 9: FVU-engelsk Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. februar 2020
19. juni 2020
Modul 12: FVU-start Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. februar 2020
30. juni 2020
Modul 4: Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU Dagundervisning 1799 København V
*
5. februar 2020
19. juni 2020
Modul 5: Ordblindeundervisning for voksne Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. februar 2020
19. juni 2020
Modul 5: Ordblindeundervisning for voksne Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
6. februar 2020
15. maj 2020
Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
6. februar 2020
15. maj 2020
Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. februar 2020
30. juni 2020
Modul 5: Ordblindeundervisning for voksne Dagundervisning 1799 København V
*
6. februar 2020
30. juni 2020
Modul 7: Læse- og skriveteknologi Dagundervisning 1799 København V
*
17. august 2020
18. december 2020
Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder pba viden Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
18. december 2020
Funktionelle matematikfærdigheder og -forståelse f Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
18. december 2020
Læse- og skriveteknologi Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
18. december 2020
Læsevejledning i ungdomsuddannelserne Dagundervisning 7400 Herning
*
24. august 2020
15. januar 2021
Afdækning af skriftsprog. - Deltid Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. august 2020
15. januar 2021
Afdækning af skriftsprogsv. Blended Fleksibel undervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. august 2020
15. januar 2021
Funktionelle matematikf. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. august 2020
15. januar 2021
Funktionelle matematikf. - Blended Fleksibel undervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. august 2020
15. januar 2021
FVU-engelsk Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. august 2020
15. januar 2021
Grundlæggende digitale færdigheder Fleksibel undervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. august 2020
15. januar 2021
Ordblindeundervisning for voksne - Blended Fleksibel undervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. august 2020
15. januar 2021
Ordblindeundervisning for voksne - Deltid Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. august 2020
15. januar 2021
Skriftsprogsundervisning - FVU - Blended Fleksibel undervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. august 2020
15. januar 2021
Skriftsprogsundervisning - FVU - deltid Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
1. september 2020
22. januar 2021
Modul 4: Skriftsprogsundervisning for voksne Dagundervisning 6100 Haderslev
*
1. september 2020
22. januar 2021
Modul 4: Skriftsprogsundervisning for voksne - NET Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
2. september 2020
22. januar 2021
Modul 1: Funktionelle matematikfærdigheder Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
3. september 2020
22. januar 2021
Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
3. september 2020
22. januar 2021
Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder Fjernundervisning 6100 Haderslev

Uddannelsens veje