Pædagogisk diplomuddannelse

Undervisning og vejledning for unge og voksne, PD

Uddannelsen giver dig kompetencer til at tilrettelægge og gennemføre undervisning for voksne. Med korte forløb på 2-3 moduler kan du blive FVU-lærer, ordblindelærer eller læsevejleder for ungdomsuddannelserne.

Fakta

Navn:
Undervisning og vejledning for unge og voksne, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får kendskab til teorier om voksnes læring og faglig viden om undervisning i læsning, matematik, it og engelsk. Du kan desuden få specialiseret viden om bestemte målgrupper som ordblinde og læsesvage unge og voksne.

Uddannelsen henvender sig til undervisere, der gerne vil arbejde med at udvikle voksnes funktionelle færdigheder i at læse og skrive dansk, forstå og anvende matematik samt anvende engelsk og it på jobbet. Desuden til undervisere, der vil arbejde med ordblinde eller fungere som læsevejledere.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er en retning på den pædagogiske diplomuddannelse. Du specialiserer dig inden for undervisning og vejledning for unge og voksne.

Retningen giver dig didaktiske redskaber til at udvikle og gennemføre undervisning i læsning, matematik, it og engelsk for unge og voksne.

Med bestemte modulsammensætninger kan du blive FVU-lærer, ordblindelærer eller læsevejleder for ungdomsuddannelserne. Se disse modulsammensætninger i fagoversigten.

Opbygning

Retningen består af:

 • 2 obligatoriske moduler (15 ECTS)
 • Mindst 2 retningsspecifikke moduler (min. 20 ECTS)
 • Evt. valgfrie moduler (maks. 10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Du skal vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for undervisning og vejledning for unge og voksne.

Undervisning

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Retningen kan udbydes af:

Titel

En fuld diplomuddannelse giver titlen Diplom i Pædagogik. Undervisning og vejledning for unge og voksne.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Education. Teaching and Literacy-Related Guidance Counseling for Teenagers and Adults.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Pædagogisk viden og forskning (10 ECTS)
 • Undersøgelse af pædagogisk praksis (5 ECTS)

De obligatoriske moduler er fælles for alle uddannelsesretninger på den pædagogiske diplomuddannelse. 

Se udbuddet af obligatoriske moduler på Pædagogisk diplomuddannelse, PD, uden uddannelsesretning.

Retningsspecifikke moduler

 • Afdækning af engelsksproglige færdigheder (10 ECTS)
 • Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning, stavning og skrivning (10 ECTS)
 • Funktionelle matematikfærdigheder og -forståelser hos voksne (10 ECTS)
 • FVU-engelsk (10 ECTS)
 • FVU-start (10 ECTS)
 • FVU-undervisning i digitale færdigheder for voksne (10 ECTS)
 • Grundlæggende digitale færdigheder (10 ECTS)
 • Læse- og skriveteknologi (10 ECTS)
 • Læsevejledning i ungdomsuddannelserne (10 ECTS)
 • Matematikvanskeligheder hos voksne (10 ECTS)
 • Ordblindeundervisning for voksne (10 ECTS)
 • Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU (10 ECTS)

Valgfrie moduler

På diplomuddannelsen i pædagogik udbydes der desuden valgfrie moduler.

Se udbuddet af valgfrie moduler på Pædagogisk diplomuddannelse, PD, uden retning.

Afgangsprojekt

Du afslutter diplomuddannelsen i pædagogik med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Forløb for FVU-undervisere, ordblindelærere for voksne og læsevejledere

Med bestemte modulsammensætninger kan du kvalificere dig som:

 • Læsevejleder for ungdomsuddannelserne
 • Ordblindelærer i grundskolen
 • Ordblindelærer for voksne
 • FVU-læselærer
 • FVU-matematiklærer
 • FVU-digitallærer
 • FVU-engelsklærer
 • FVU-startlærer

Det enkelte forløb består af 2-3 diplommoduler. Modulerne kan indgå i en fuld diplomuddannelse, men det er ikke et krav.

 

Læsevejleder for ungdomsuddannelserne

Du kan kvalificere dig til at fungere som læsevejleder for ungdomsuddannelserne med modulerne:

 • Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning
 • Læsevejledning i ungdomsuddannelserne

Du kan supplere med modulet:

 • Læse- og skriveteknologi

 

Ordblindelærer i grundskolen

Modulet 'Læse- og skriveteknologi' er et af de moduler, du skal følge, hvis du vil uddanne dig til ordblindelærer i grundskolen.

Læs om retningen på Ordblindelærer i grundskolen, PD.

 

Ordblindelærer for voksne

Du kan kvalificere dig til at fungere som ordblindelærer for voksne med modulerne:

 • Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning
 • Ordblindeundervisning for voksne

Du kan supplere med modulet:

 • Læse- og skriveteknologi

 

FVU-læselærer

Du kan kvalificere dig til at fungere som FVU-læselærer med modulerne:

 • Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning
 • Skriftsprogsundervisning for voksne – FVU

Du kan supplere med modulet:

 • Læse- og skriveteknologi

 

FVU-matematiklærer

Du kan kvalificere dig til at fungere som FVU-matematiklærer med modulerne:

 • Funktionelle matematikfærdigheder og -forståelser hos voksne
 • Matematikvanskeligheder hos voksne

 

FVU-digitallærer

Du kan kvalificere dig til at fungere som FVU-digitallærer med modulerne:

 • Grundlæggende digitale færdigheder
 • FVU-undervisning i digitale færdigheder for voksne

 

FVU-engelsklærer

Du kan kvalificere dig til at fungere som FVU-engelsklærer med modulerne:

 • Afdækning af engelsksproglige færdigheder
 • FVU-engelsk

 

FVU-startlærer

Du kan kvalificere dig til at fungere som FVU-startlærer med modulerne:

 • FVU-start
 • Andetsprogspædagogik

Forløbet henvender sig til undervisere, der allerede har en baggrund som FVU-læselærer.

Se udbuddet af modulet 'andetsprogspædagogik' under retningen Dansk som andetsprog, PD.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Læs om diplomuddannelserne.

Om lærerkvalifikationer for FVU-lærere: Se FVU-vejledningen

Om lærerkvalifikationer for OBU-lærere: Se OBU-vejledningen

Uddannelsens veje