Diplomuddannelse i erhvervspædagogik
Diplomuddannelse

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik

Uddannelsen giver dig kompetencer til at fungere som underviser, vejleder og formidler på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Du kan tilrettelægge og organisere undervisning, men også deltage i didaktisk udvikling.

Fakta

Navn:
Diplomuddannelse i erhvervspædagogik
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling ca. 52 - 75.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får fx indsigt i princippet for vekseluddannelse og kendskab til samspillet mellem almendidaktik, fagdidaktik, teori og praksis. Desuden får du viden om pædagogisk udvikling og kompetencer til at undervise og støtte elever med forskellige forudsætninger. Endelig kan du få kompetencer i digital læring.

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik er den officielle uddannelse for erhvervsskolelærere. Den henvender sig primært til undervisere, uddannelsesledere, teamledere og pædagogiske konsulenter.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På diplomuddannelsen i erhvervspædagogik vil du på tværs af erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelsernes faglige områder få forudsætninger for at tilrettelægge og evaluere undervisningsforløb. Bl.a. vil der være fokus på praksisnær undervisning og differentierede undervisningsforløb.

Opbygning

Uddannelsen består af

 • Tre obligatoriske moduler (25 ECTS)
 • To valgfrie moduler (20 ECTS)
 • Et afgangsprojekt (15 ECTS)

Uddannelsens obligatoriske moduler giver dig basiskompetencer inden for undervisning og læring, undervisningsplanlægning, didaktik og videnskabsteori på det pædagogiske område.

På valgmodulerne kan du udbygge din viden om betingelserne for udvikling på det erhvervspædagogiske felt og fordybe dig i, hvordan man på forskellig vis kan arbejde med deltagerforudsætninger på erhvervsuddannelserne.

Undervisning

Undervisningsformen kan variere. Se i holdinformationen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik afløser pædagogikum som den officielle uddannelse for erhvervsskolelærere.

Særligt tilrettelagt uddannelse i digital læring

Det Nationale Videncenter for e-læring udbyder en særligt tilrettelagt uddannelse i digital læring, der henvender sig til undervisere på AMU og eud. Samlet svarer uddannelsen til modulet Digitale teknologer i de erhvervsrettede uddannelser. Læs mere på eVidencenter.dk.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

De obligatoriske moduler er:

 • Undervisning og læring (10 ECTS), hvor du bl.a. arbejder med erhvervspædagogikkens særtræk og undervisningsmetoder som differentiering og praksisnærhed
 • Undervisningsplanlægning og didaktik (10 ECTS) med emner som samspil mellem uddannelse, branche og samfund, lærerfunktioner og almendidaktik vs. fagdidaktik
 • Videnskabsteori i erhvervspædagogisk praksis (5 ECTS), hvor du - ud over videnskabsteoretiske positioner og metoder - også lærer om evaluering og validering af professionsviden

Valgfrie moduler

De valgfrie moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

 • Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde, der bl.a. handler om, hvordan du planlægger og gennemfører erhvervspædagogisk udviklingsarbejde
 • Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser, hvor du får teorier og metoder til at kvalificere din viden om særtræk hos deltagere i erhvervsuddannelserne
 • Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser, hvor du får praktisk og teoretisk viden om teknologiernes anvendelse i undervisningen og kompetencer til at indgå i samarbejde om teknologibaseret undervisning og læring. Modulet tilbydes som del af en særligt tilrettelagt uddannelse i digital læring. Læs mere på eVidencenter.dk.
 • Fagligt entreprenørskab i erhvervsrettede uddannelser, hvor du bl.a. får forudsætninger for at skabe rammerne for udvikling af elevernes entreprenørielle og innovative kompetencer; du arbejder både didaktisk og brancherettet
 • Ledelse af pædagogisk arbejde på erhvervsrettede uddannelser (10 ECTS), hvor du får kompetencer til at lede og udvikle skolens organisatoriske og pædagogiske strategi; du kan desuden initiere og samarbejde om udvikling og implementering af lærergruppens kompetenceudvikling
 • Praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser, hvor der er fokus på at fremme elevens læring i såvel skole som virksomhed; du lærer bl.a. at udvikle samspillet mellem teori og praksis og indgå i et tværfagligt samarbejde med aktører i erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne
 • STEM-relateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser (10 ECTS), som giver kompetencer til at identificere STEM-faglige emner og tilrettelægge STEM-undervisning i et erhvervsrettet didaktisk perspektiv; du kan indgå i og tage ansvar for samarbejde om udvikling af undervisningen

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst svarende til 15 ECTS. Hør om mulighederne på uddannelsesstedet.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldstidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

For ansøgere, der vil undervise på eud eller AMU

Hvis du opfylder de faglige betingelser for ansættelse som lærer på erhvervsuddannelserne eller arbejdmarkedsuddannelserne, kan du søge ind på uddannelsens to første obligatoriske moduler:

 • Undervisning og læring
 • Undervisningsplanlægning og didaktik

For herefter at fortsætte på uddannelsen skal du opfylde de almindelige adgangskrav, evt. ved en realkompetencevurdering.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 52 - 75.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Uddannelsens veje