Diplomuddannelse i erhvervspædagogik
Diplomuddannelse

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik

Uddannelsen giver dig kompetencer til at fungere som underviser, vejleder og formidler på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Du kan tilrettelægge og organisere undervisning, men også deltage i didaktisk udvikling.

Fakta

Navn:
Diplomuddannelse i erhvervspædagogik
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling ca. 52 - 75.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får fx indsigt i princippet for vekseluddannelse og kendskab til samspillet mellem almendidaktik, fagdidaktik, teori og praksis. Desuden får du viden om pædagogisk udvikling og kompetencer til at undervise og støtte elever med forskellige forudsætninger. Endelig kan du få kompetencer i digital læring.

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik er den officielle uddannelse for erhvervsskolelærere. Den henvender sig primært til undervisere, uddannelsesledere, teamledere og pædagogiske konsulenter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På diplomuddannelsen i erhvervspædagogik vil du på tværs af erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelsernes faglige områder få forudsætninger for at tilrettelægge og evaluere undervisningsforløb. Bl.a. vil der være fokus på praksisnær undervisning og differentierede undervisningsforløb.

Uddannelsens obligatoriske moduler giver dig basiskompetencer inden for undervisning og læring, undervisningsplanlægning, didaktik og videnskabsteori på det pædagogiske område.

På valgmodulerne kan du udbygge din viden om betingelserne for udvikling på det erhvervspædagogiske felt og fordybe dig i, hvordan man på forskellig vis kan arbejde med deltagerforudsætninger på erhvervsuddannelserne.

Uddannelsen består af 3 obligatoriske moduler, to valgfrie moduler samt et afgangsprojekt.

Undervisningsformen kan variere. Se i holdinformationen.

Uddannelsen udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik afløser pædagogikum som den officielle uddannelse for erhvervsskolelærere.

Særligt tilrettelagt uddannelse i digital læring

Det Nationale Videncenter for e-læring udbyder en særligt tilrettelagt uddannelse i digital læring, der henvender sig til undervisere på AMU og eud. Samlet svarer uddannelsen til modulet Digitale teknologer i de erhvervsrettede uddannelser. Læs mere på eVidencenter.dk.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

 • Undervisning og læring (10 ECTS), hvor du bl.a. arbejder med erhvervspædagogikkens særtræk og undervisningsmetoder som differentiering og praksisnærhed
 • Undervisningsplanlægning og didaktik (10 ECTS) med emner som samspil mellem uddannelse, branche og samfund, lærerfunktioner og almendidaktik vs. fagdidaktik
 • Pædagogisk videnskabsteori (5 ECTS), hvor du - ud over videnskabsteoretiske positioner og metoder - også lærer om evaluering og validering af professionsviden

De valgfrie moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

 • Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde, der bl.a. handler om, hvordan du planlægger og gennemfører erhvervspædagogisk udviklingsarbejde
 • Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser, hvor du får teorier og metoder til at kvalificere din viden om særtræk hos deltagere i erhvervsuddannelserne
 • Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser, hvor du får praktisk og teoretisk viden om teknologiernes anvendelse i undervisningen og kompetencer til at indgå i samarbejde om teknologibaseret undervisning og læring. Modulet tilbydes som del af en særligt tilrettelagt uddannelse i digital læring. Læs mere på eVidencenter.dk.
 • Fagligt entreprenørskab i erhvervsrettede uddannelser, hvor du bl.a. får forudsætninger for at skabe rammerne for udvikling af elevernes entreprenørielle og innovative kompetencer; du arbejder både didaktisk og brancherettet
 • Praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser, hvor der er fokus på at fremme elevens læring i såvel skole som virksomhed; du lærer bl.a. at udvikle samspillet mellem teori og praksis og indgå i et tværfagligt samarbejde med aktører i erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst svarende til 15 ECTS. Hør om mulighederne på uddannelsesstedet.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldstidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Hvis du opfylder de faglige betingelser for ansættelse som lærer på erhvervsuddannelserne eller arbejdmarkedsuddannelserne, kan du søge ind på de to første obligatoriske moduler. For herefter at fortsætte på uddannelsen skal du opfylde de almindelige adgangskrav, evt. ved en realkompetencevurdering. Få flere oplysninger om denne mulighed hos på uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 52 - 75.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Langt de fleste af de få nyuddannede (under 80) har fået beskæftigelse på erhvervsskoler og -gymnasier; nogle få inden for voksenundervisning.

Andre er beskæftiget på Videregående uddannelsesinstitutioner eller i Plejehjemssektoren.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. august 2020
16. december 2020
Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde - SOSU Øst Dagundervisning 6000 Kolding
*
3. august 2020
15. december 2020
Fagligt entreprenørskab i erhvervsrettede udd. 8700 Horsens
*
3. august 2020
26. august 2020
Pædagogisk videnskabsteori - Bornholm, blended Fjernundervisning 2200 København N
*
6. august 2020
4. september 2020
Pædagogisk videnskabsteori, Skjern Dagundervisning 6900 Skjern
*
6. august 2020
20. januar 2021
Undervisning og læring, Medieskolerne Viborg Dagundervisning 8800 Viborg
*
10. august 2020
11. december 2020
Afgangsprojekt - deltid Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
10. august 2020
9. oktober 2020
Afgangsprojekt - Fuldtid Fleksibel undervisning 9210 Aalborg SØ
*
12. august 2020
9. oktober 2020
Undervisningsplanlægning og didaktik - DEKRA Brønd Dagundervisning 2605 Brøndby
*
13. august 2020
16. december 2020
Undervisningsplanlægning og didaktik - TEC Dagundervisning 2200 København N
*
17. august 2020
18. december 2020
Afgangsprojekt - Erhvervspædagogik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
25. september 2020
Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
11. december 2020
Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
11. december 2020
Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
25. september 2020
Undervisning og læring Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
11. december 2020
Undervisning og læring Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
11. december 2020
Undervisningsplanlægning og didaktik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
18. august 2020
16. oktober 2020
Praksisrelateret undervisning, DEKRA Kolding Dagundervisning 6000 Kolding
*
24. august 2020
23. oktober 2020
Afgangsprojekt - Erhvervspædagogik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
24. august 2020
9. december 2020
Afgangsprojekt Erhvervspædagogik - DEP-Flex Fleksibel undervisning 2200 København N
*
24. august 2020
9. december 2020
Deltagere i de erhvervsrettede udd. - DEP-Flex Fleksibel undervisning 2200 København N
*
24. august 2020
19. januar 2021
DEP Undervisning og læring, E20 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
9. december 2020
Digitale teknologier i erhvervsret. udd.- DEP-Flex Fleksibel undervisning 2200 København N
*
24. august 2020
9. december 2020
Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde - DEP-Flex Fleksibel undervisning 2200 København N
*
24. august 2020
9. december 2020
Fagligt entreprenørskab - DEP-Flex Fleksibel undervisning 2200 København N
*
24. august 2020
9. december 2020
Praksisrelateret undervisning - DEP-Flex Fleksibel undervisning 2200 København N
*
24. august 2020
9. december 2020
Pædagogisk videnskabsteori - DEP-Flex Fleksibel undervisning 2200 København N
*
24. august 2020
11. september 2020
Pædagogisk videnskabsteori - Fuldtid Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. august 2020
20. januar 2021
Pædagogisk videnskabsteori 0220 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
25. november 2020
Undervisning og læring - deltid Dagundervisning 2200 København N
*
24. august 2020
9. december 2020
Undervisning og læring - DEP-Flex Fleksibel undervisning 2200 København N
*
24. august 2020
7. oktober 2020
Undervisning og læring - heltid Dagundervisning 2200 København N
*
24. august 2020
9. december 2020
Undervisningsplanlægning og didaktik - DEP-Flex Fleksibel undervisning 2200 København N
*
25. august 2020
21. januar 2021
Undervisningsplanlægning og didaktik0320 Dagundervisning 5230 Odense M
*
26. august 2020
22. januar 2021
DEP Afgangsprojekt 0220 Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
27. august 2020
11. december 2020
Afgangsprojekt, DEP - ID xxxx Fjernundervisning 4180 Sorø
*
27. august 2020
21. januar 2021
Digitale teknologier i erhvervsrettede udd0220 Dagundervisning 5230 Odense M
*
27. august 2020
21. januar 2021
Digitale teknologier i erhvervsrettede udd0320 Dagundervisning 5230 Odense M
*
27. august 2020
10. december 2020
Praksisrelateret undervisning, ID xxxx Dagundervisning 4180 Sorø
*
27. august 2020
23. januar 2021
Pædagogisk videnskabsteori 0320 Dagundervisning 5230 Odense M
*
27. august 2020
25. november 2020
Undervisningsplanlægning og didaktik - deltid Dagundervisning 2200 København N
*
27. august 2020
17. december 2020
Undervisningsplanlægning og didaktik, SOSU Fyn, E2 Dagundervisning 5220 Odense SØ
*
27. august 2020
7. december 2020
Unv.planlægning og didaktik, ID xxxx Dagundervisning 4180 Sorø
*
28. august 2020
22. januar 2021
Fagligt entreprenørskab i erhvervsrettede udd0220 Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
31. august 2020
29. januar 2021
Undervisning og læring - SOSU Vest Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
1. september 2020
1. december 2020
Digitale teknologier i erhvervsret. udd. - deltid Dagundervisning 2200 København N
*
2. september 2020
28. januar 2021
Digitale teknologier - eVidenCenter Dagundervisning 8260 Viby J
*
3. september 2020
3. december 2020
Praksisrelateret undervisning - deltid Dagundervisning 2200 København N
*
8. september 2020
1. december 2020
Afgangsprojekt Erhvervspædagogik Dagundervisning 2200 København N
*
8. september 2020
3. december 2020
Fagligt entreprenørskab - deltid Dagundervisning 2200 København N
*
21. september 2020
18. november 2020
Pædagogisk videnskabsteori - deltid Dagundervisning 2200 København N
*
28. september 2020
6. november 2020
Undervisningsplanlægning og didaktik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
19. oktober 2020
18. december 2020
Afgangsprojekt - Erhvervspædagogik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
19. oktober 2020
27. november 2020
Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
19. oktober 2020
27. november 2020
Praksisrelateret undervisn. i erhvervsrettede udd. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
19. oktober 2020
11. december 2020
Pædagogisk videnskabsteori Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
19. oktober 2020
11. december 2020
Pædagogisk videnskabsteori Dagundervisning 8800 Viborg
*
19. oktober 2020
27. november 2020
Undervisningsplanlægning og didaktik - Fuldtid Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. oktober 2020
19. februar 2021
Undervisningsplanlægning og didaktik - Deltid Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. oktober 2020
2. december 2020
Undervisningsplanlægning og didaktik - heltid Dagundervisning 2200 København N
*
26. oktober 2020
4. december 2020
Praksisrelateret undervisning, online Dagundervisning 6000 Kolding
*
2. november 2020
10. marts 2021
Afgangsprojekt Erhvervspædagogik - DEP-Flex Fleksibel undervisning 2200 København N
*
2. november 2020
10. marts 2021
Deltagere i de erhvervsrettede udd. - DEP-Flex Fleksibel undervisning 2200 København N
*
2. november 2020
10. marts 2021
Digitale teknologier i erhvervsret. udd.- DEP-Flex Fleksibel undervisning 2200 København N
*
2. november 2020
10. marts 2021
Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde - DEP-Flex Fleksibel undervisning 2200 København N
*
2. november 2020
10. marts 2021
Fagligt entreprenørskab - DEP-Flex Fleksibel undervisning 2200 København N
*
2. november 2020
10. marts 2021
Praksisrelateret undervisning - DEP-Flex Fleksibel undervisning 2200 København N
*
2. november 2020
10. marts 2021
Pædagogisk videnskabsteori - DEP-Flex Fleksibel undervisning 2200 København N
*
2. november 2020
10. marts 2021
Undervisning og læring - DEP-Flex Fleksibel undervisning 2200 København N
*
2. november 2020
10. marts 2021
Undervisningsplanlægning og didaktik - DEP-Flex Fleksibel undervisning 2200 København N
*
2. november 2020
16. december 2020
Undervisningsplanlægning og didaktik - TEC Dagundervisning 2200 København N
*
16. november 2020
11. december 2020
Pædagogisk videnskabsteori Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
7. december 2020
28. januar 2021
Undervisningsplanlægning og didaktik - Bornholm Fjernundervisning 2200 København N
*
11. januar 2021
28. maj 2021
Afgangsprojekt - deltid Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
11. januar 2021
12. marts 2021
Afgangsprojekt - Heltid Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
11. januar 2021
19. februar 2021
Undervisning og læring - Heltid Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
12. januar 2021
2. juni 2021
Undervisning og læring Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
19. januar 2021
18. juni 2021
DEP Afgangsprojekt - deltid Dagundervisning 6000 Kolding
*
19. januar 2021
9. april 2021
DEP Afgangsprojekt - fuldtid Dagundervisning 6000 Kolding
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Afgangsprojekt - Erhvervspædagogik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
26. marts 2021
Afgangsprojekt - Erhvervspædagogik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
11. juni 2021
Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
11. juni 2021
Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
11. juni 2021
Praksisrelateret undervisn. i erhvervsrettede udd. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
11. juni 2021
Undervisning og læring Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
11. juni 2021
Undervisning og læring Dagundervisning 8700 Horsens
*
25. januar 2021
12. marts 2021
Undervisning og læring Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
11. juni 2021
Undervisningsplanlægning og didaktik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
14. juni 2021
Undervisningsplanlægning og didaktik0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
26. januar 2021
15. juni 2021
DEP Undervisning og læring, F21 Dagundervisning 5230 Odense M
*
27. januar 2021
16. juni 2021
Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
27. januar 2021
16. juni 2021
DEP Afgangsprojekt 0121 Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
28. januar 2021
17. juni 2021
Digitale teknologier i erhvervsrettede udd0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
28. januar 2021
17. juni 2021
Digitale teknologier i erhvervsrettede udd0221 Dagundervisning 5230 Odense M
*
29. januar 2021
18. juni 2021
Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
29. januar 2021
18. juni 2021
Pædagogisk videnskabsteori 0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
8. februar 2021
7. april 2021
Deltagere i de erhvervsrettede udd., online Dagundervisning 6000 Kolding
*
8. februar 2021
26. marts 2021
Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
8. februar 2021
7. april 2021
Digitale teknologier i erhvervsrettede udd. Oline Dagundervisning 6000 Kolding
*
8. februar 2021
26. marts 2021
Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
8. februar 2021
7. april 2021
Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde, online Dagundervisning 6000 Kolding
*
8. februar 2021
7. april 2021
Fagligt entreprenørskab, Online Dagundervisning 6100 Haderslev
*
8. februar 2021
7. april 2021
Praksisrelateret undervisning, online Dagundervisning 6000 Kolding
*
8. februar 2021
5. marts 2021
Pædagogisk videnskabsteori, online Dagundervisning 6000 Kolding
*
8. februar 2021
15. juni 2021
Undervisningsplanlægning og didaktik, deltid Dagundervisning 6000 Kolding
*
8. februar 2021
7. april 2021
Undervisningsplanlægning og didaktik, online Dagundervisning 6000 Kolding
*
9. februar 2021
11. juni 2021
Digitale teknologier i erhvervsrettede udd, deltid Dagundervisning 6000 Kolding
*
9. februar 2021
11. juni 2021
Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde, deltid Dagundervisning 6000 Kolding
*
10. februar 2021
11. juni 2021
Fagligt entreprenørskab, deltid Dagundervisning 6100 Haderslev
*
10. februar 2021
11. juni 2021
Praksisrelateret undervisning, deltid Dagundervisning 6000 Kolding
*
11. februar 2021
11. juni 2021
Deltagere i de erhvervsrettede udd., deltid Dagundervisning 6000 Kolding
*
12. februar 2021
11. juni 2021
Pædagogisk videnskabsteori, deltid Dagundervisning 6000 Kolding
*
12. februar 2021
11. juni 2021
Undervisning og læring - deltid Dagundervisning 6000 Kolding
*
8. marts 2021
26. marts 2021
Pædagogisk videnskabsteori Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
15. marts 2021
28. april 2021
Undervisningsplanlægning og didaktik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
22. marts 2021
18. juni 2021
Afgangsprojekt - Erhvervspædagogik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
12. april 2021
26. maj 2021
Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
12. april 2021
26. maj 2021
Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
12. april 2021
26. maj 2021
Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
12. april 2021
4. juni 2021
Pædagogisk videnskabsteori Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
19. april 2021
18. juni 2021
Afgangsprojekt - Erhvervspædagogik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. maj 2021
15. juni 2021
Pædagogisk videnskabsteori Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
16. august 2021
17. december 2021
Afgangsprojekt - Deltid Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
16. august 2021
15. oktober 2021
Afgangsprojekt - Heltid Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
18. august 2021
15. december 2021
Digitale teknologier i de erhv. uddannelser Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
18. august 2021
10. december 2021
Fagligt entreprenørskab i erhvervsrettede udd. 8200 Aarhus N
*
23. august 2021
17. december 2021
Afgangsprojekt - Erhvervspædagogik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. august 2021
10. december 2021
Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. august 2021
1. oktober 2021
Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. august 2021
12. januar 2022
DEP Afgangsprojekt - deltid Dagundervisning 6000 Kolding
*
23. august 2021
19. november 2021
DEP Afgangsprojekt - fuldtid Dagundervisning 6000 Kolding
*
23. august 2021
10. december 2021
Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. august 2021
1. oktober 2021
Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. august 2021
10. december 2021
Undervisning og læring Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. august 2021
1. oktober 2021
Undervisning og læring Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. august 2021
10. december 2021
Undervisningsplanlægning og didaktik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. august 2021
10. december 2021
Undervisningsplanlægning og didaktik Dagundervisning 8700 Horsens
*
23. august 2021
10. december 2021
Undervisningsplanlægning og didaktik, deltid Dagundervisning 6000 Kolding
*
30. august 2021
29. oktober 2021
Afgangsprojekt - Erhvervspædagogik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
30. august 2021
17. september 2021
Pædagogisk videnskabsteori Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. september 2021
17. december 2021
Afgangsprojekt - Erhvervspædagogik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
4. oktober 2021
3. december 2021
Afgangsprojekt - Erhvervspædagogik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. oktober 2021
3. december 2021
Deltagere i de erhvervsrettede uddannelser Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. oktober 2021
3. december 2021
Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. oktober 2021
3. december 2021
Praksisrelateret undervisn. i erhvervsrettede udd. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. oktober 2021
17. december 2021
Pædagogisk videnskabsteori Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. oktober 2021
1. marts 2022
Undervisningsplanlægning og didaktik - deltid Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
25. oktober 2021
3. december 2021
Undervisningsplanlægning og didaktik - heltid Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
22. november 2021
17. december 2021
Pædagogisk videnskabsteori Dagundervisning 8200 Aarhus N

Uddannelsens veje