Master i ledelse af uddannelsesinstitutioner
Masteruddannelse

Master i uddannelsesledelse

Uddannelsen giver dig teoretisk ballast til at kortlægge dine handlemuligheder som strategisk leder af en institution med pædagogiske opgaver.

Fakta

Navn:
Master i uddannelsesledelse
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 3 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 144.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du kombinerer viden om ledelse af fagprofessionelle med klassiske ledelsesdiscipliner som forandringsledelse og ledelse af en politisk styret organisation. 

Uddannelsen henvender sig til ledere, mellemledere og konsulenter i uddannelsesinstitutioner og andre institutioner med pædagogiske opgaver. Det kan være professionshøjskoler, gymnasier, folkeskoler, friskoler og specialskoler, men fx også uddannelsesforvaltninger.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver praktisk ledelseskompetence, men også teorier, metoder og viden til at reflektere over den ledelsesmæssige, pædagogiske og undervisningsfaglige praksis i organisationen.

Du får redskaber til at professionalisere ledelsesarbejdet og styrke organisationens arbejde med at udvikle den pædagogiske praksis.

Master i uddannelsesledelse består af tre fagmoduler, typisk to valgfag og et masterprojekt.

Undervisningen foregår på et internat, som afholdes på 1. modul, og som seminarer på hverdage.

Dine erfaringer som leder inddrages løbende i undervisningen.

Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet, Campus Emdrup i København.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Det er muligt at tage modul 1 - 3 som enkeltmoduler eller som del af en fleksibel master.

Uddannelsen hed tidligere Master i ledelse af uddannelsesinstitutioner, men har skiftet navn i 2020. Hvis du er startet på uddannelsen og vil færdiggøre den efter gammel ordning, skal du kontakte Aarhus Universitet. Find mere information til masterstuderende på DPU.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fagmoduler, valgfag og masterprojekt.

Modul 1: Strategisk uddannelsesledelse (15 ECTS)

Modulet giver dig forudsætninger for at arbejde med dit strategiske ledelsesrum, så du kan drive og udvikle organisationen og dens medarbejdere og bidrage til at tegne dens fremtid. Du får analytiske kompetencer til at sætte din egen praksis i perspektiv og forholde dig strategisk til din ledelsespraksis.

Du lærer at:

 • analysere og diskutere handlemuligheder for strategisk uddannelsesledelse
 • formidle indsigter, resultater og løsningmodeller

Du bliver introduceret til videnskabsteori og metode som analytisk redskab. Desuden til emner som:

 • Styringsparadigmer
 • Digitale teknologier
 • Politiske og fagprofessionelle strømninger
 • Organiseringsformer på uddannelsesområdet

Modul 2: Ledelse og organisering af fagprofessionelle (10 ECTS)

Modulet giver dig forudsætninger for at arbejde med ledelse af fagprofessionelle i komplekse sammenhænge og til at omsætte viden i din egen organisatoriske kontekst.

Du lærer fx om

 • Ledelse af teamsamarbejde
 • Ledelse af tværfaglige teams
 • Ledelse med inddragelse af data og teknologi
 • Afkodning og omsætning af forskningsbaseret viden

Modul 3: Transformativ uddannelsesledelse (10 ECTS)

Modulet har fokus på teoretiske, metodiske og etiske aspekter ved at intervenere i organisationer, der arbejder med læring, trivsel og uddannelse.

Der er desuden fokus på den enkelte leders udvikling, fx gennem sparring og besøg i de studerendes organisationer.

Du kommer til at arbejde med at designe egne eksperimenter med udgangspunkt i din egen eller dine medstuderendes organisation og de problemstillinger, I formulerer.

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

I masterprojektet arbejder du med en selvvalgt problemstilling, som du behandler og formidler såvel videnskabeligt som i et anvendelses- eller praksisrettet perspektiv.

Valgfag (10 ECTS)

Hvis du tager en hel master i uddannelsesledelse, følger du desuden valgfag svarende til 10 ECTS.

Valgfagene skifter fra semester til semester. Få en oversigt over valgfag på DPU's masteruddannelser.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • Relevant bachelor- eller kandidatuddannelse inden for pædagogik, økonomi, psykologi, sociologi eller tilsvarende samfundsvidenskabelig uddannelse
 • Relevant professionsbacheloruddannelse eller mellemlang videregående uddannelse som lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver eller en professionsbachelor inden for erhvervssprog, markedskommunikation, medieproduktion eller ledelse
 • Relevant diplomuddannelse, fx i ledelse eller i pædagogisk arbejde med fokus på ledelse

Desuden skal du have mindst 3 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse, herunder erfaring med ledelsesopgaver.

I vurderingen af din uddannelse er det afgørende, at den har et indhold af ledelsesmæssig, pædagogisk, psykologisk, organisatorisk eller anden samfundsvidenskabelig teori.

Du skal i øvrigt være i stand til at læse faglitteratur på engelsk og i begrænset omfang på norsk og svensk. Derudover kan enkelte dele af undervisningen foregå på engelsk.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Hele uddannelsen koster ca 144.000 kr. 

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en master i uddannelsesledelse kan du arbejde som leder i meget forskellige institutioner på undervisningsområdet. Det kan fx være som:

 • Områdeleder i dagtilbud
 • Skoleleder
 • Undervisningsleder i forsvaret, politiet eller sundhedsvæsenet
 • Uddannelsesleder på FGU-institutioner, efterskoler, erhvervsskoler, VUC’er, hf-centre og gymnasier
 • Uddannelsesleder på erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter

Du kan også arbejde som konsulent med pædagogiske og ledelsesmæssige opgaver inden for:

 • Kommuner og regioner
 • Statslige organisationer
 • Private institutioner

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. februar 2022
31. august 2022
Master i uddannelsesledelse, modul 2, KBH Fleksibel undervisning 2400 København NV
*
1. februar 2022
31. august 2022
Master i uddannelsesledelse, modul 4, KBH Fleksibel undervisning 2400 København NV

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse