Projektledelse og organisationsudvikling, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Projektledelse og organisationsudvikling, PD

Uddannelsen giver kompetencer til at håndtere alle faser i de pædagogiske projekter og det udviklingsarbejde, du møder i din praksis, fra analyse og planlægning til evaluering.

Fakta

Navn:
Projektledelse og organisationsudvikling, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får teorier, metoder og værktøjer til at løse organisatoriske opgaver strukturelt og processuelt, og til at kommunikere med samarbejdspartnere, brugere og kunder om problemstillinger og løsninger.

Uddannelsen henvender sig til ledere i pædagogiske institutioner og til uddannelses- og udviklingsledere i private virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for projektledelse og organisationsudvikling, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for projektledelse og organisationsudvikling.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Du afslutter hvert modul med en bedømmelse. Afgangsprojektet afsluttes med en individuel bedømmelse med ekstern censor.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

  • Den professionelle konsulents forankring, som giver redskaber til at udvikle rollen som konsulent og håndtere konflikter, dilemmaer og etiske spørgsmål
  • Den udviklende organisation, som giver redskaber til at træffe beslutninger om udvikling og forandring i organisationen og i egen praksis, fx teorier, perspektiver og metoder til at beskrive organisationens forudsætninger for udvikling
  • Konsulentarbejdets metoder med emner som dialog, flow, forløb og faser, kontraktforhandling, samtale, sparring, feedback og feedforward
  • Ledelse af forandringsprocesser, som omhandler ledelsesvirksomhed i samarbejde med interessenter og partnere; emner er fx ejerskab til udvikling og forandring og arbejde med modsætninger og potentialer
  • Projektledelse, som fokuserer på projektvirksomhed inden for organisationen, fra udarbejdelse af ansøgning og projektgrundlag over arbejde med mål, indhold og plan til implementering og evaluering

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfag.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfag i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
4. september 2019
31. december 2019
Den profess.konsulents forankr.-Det etårige 2 Dagundervisning 1799 København V
*
4. september 2019
30. januar 2020
Konsulentarbejdets metoder Dagundervisning 1799 København V
*
5. september 2019
31. januar 2020
Projektledelse Dagundervisning 1799 København V
*
29. oktober 2019
3. december 2019
Organisation og processer LogM 1 - DSR Dagundervisning 1799 København V
*
30. oktober 2019
12. december 2019
Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser Dagundervisning 2200 København N
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Konsulentarbejdets metoder Dagundervisning 5230 Odense M
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Projektledelse Dagundervisning 5230 Odense M
*
28. januar 2020
23. juni 2020
Ledelse af forandringsprocesser Dagundervisning 1799 København V
*
30. januar 2020
25. juni 2020
Evaluering i organisationer Dagundervisning 1799 København V
*
1. februar 2020
30. juni 2020
Konsulentarbejdets metoder Dagundervisning 1799 København V
*
1. februar 2020
30. juni 2020
Styring og strategi - LogO 2 - DSR Dagundervisning 1799 København V
*
1. februar 2020
30. juni 2020
Styring og strategi - LogO 2 - DSR Dagundervisning 1799 København V

Uddannelsens veje