Ordblindelærer i grundskolen, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Ordblindelærer i grundskolen, PD

Uddannelsen giver dig forudsætninger for at samarbejde med skolens læsevejleder og lærere om den bedste indsats for ordblinde elever.

Fakta

Navn:
Ordblindelærer i grundskolen, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års relevant erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer, hvordan man afdækker ordblindhed, og hvordan skolen på tværs af forskellige fag kan iværksætte en samlet ordblindeindsats, der understøtter, at børn med læse- og skrivevanskeligheder deltager og udvikler sig på lige fod med andre elever. Fx ved hjælp af teknologi i undervisningen.

Uddannelsen henvender sig til lærere, der vil undervise børn og unge med forskellige grader af ordblindhed.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er en retning på den pædagogiske diplomuddannelse. Du specialiserer dig som ordblindelærer i grundskolen.

Retningen giver dig didaktiske færdigheder til at arbejde med ordblindhed hos børn og unge i alle grundskolens fag.

Du lærer bl.a. om:

 • Dysleksi hos børn og unge
 • Forudsætninger for skriftsprogstilegnelse
 • Udredning af behov for læse- og skriveteknologi
 • Vejledning og samarbejde om valg og anvendelse af teknologi

Opbygning

Retningen består af:

 • 2 obligatoriske moduler (15 ECTS)
 • 3 retningsspecifikke moduler (30 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Retningen kan udbydes af:

Titel

En fuld pædagogisk diplomuddannelse giver titlen Diplom i Pædagogik. Ordblindelærer i grundskolen.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Education. Dyslexia Teacher in Primary and Lower Secondary School.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Pædagogisk viden og forskning (10 ECTS)
 • Undersøgelse af pædagogisk praksis (5 ECTS)

De obligatoriske moduler er fælles for alle uddannelsesretninger på den pædagogiske diplomuddannelse. 

Se udbuddet af obligatoriske moduler på Pædagogisk diplomuddannelse, PD, uden uddannelsesretning.

Retningsspecifikke moduler

 • Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse (10 ECTS)
 • Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi (10 ECTS)
 • Læse- og skriveteknologi (10 ECTS)

Retningen deler moduler med andre PD-retninger:

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en PD som ordblindelærer i grundskolen finder du typisk ansættelse som lærer i grundskolen, hvor du kan fungere som ressourceperson i forbindelse med udviklingen af ordblindeundervisningen på skolen.

Du kan vejlede ledelse og kolleger på tværs af fag med henblik på at styrke en sammenhængende ordblindeindsats.

Mere uddannelse

Med en fuld diplomuddannelse har du mulighed for at videreuddanne dig på deltid med relevante masteruddannelser, se fx:

Se alle masteruddannelser.

Uddannelsens veje