Logopædi, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Logopædi, PD

Du får teoretisk og praktisk ballast til at beskæftige dig med logopædiske problemstillinger, hvadenten du til daglig arbejder i et almenpædagogisk miljø eller har din professionelle baggrund i et specialiseret fagligt miljø.

Fakta

Navn:
Logopædi (PD)
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 70.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Undervisningen vil bl.a. uddybe din viden om fysiologiske, tekniske, sociale og pædagogiske aspekter af tale- og hørevanskeligheder og sproglige vanskeligheder. Du lærer at identificere, forebygge og afhjælpe problemer og at samarbejde tværprofessionelt i din indsats.

Den pædagogiske diplomuddannelse i logopædi henvender sig fx til pædagoger, undervisere, konsulenter og ledere inden for det logopædiske arbejdsfelt.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for logopædi, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for logopædi.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Ordblindelærer i grundskolen

Nogle professionshøjskoler tilbyder et forløb, som er tilrettelagt for lærere og pædagoger, der vil kvalificere sig til at fungere som ordblindelærer i grundskolen. Forløbet sammensættes af moduler fra forskellige retninger under den pædagogiske diplomuddannelse:

Værd at vide

Du også kan blive talepædagog med en 3-årig bacheloruddannelse i logopædi fra Syddansk Universitet eller en bachelor-/kandidatuddannelse i audiologopædi fra Syddansk Universitet eller Københavns Universitet.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

  • Hørevanskeligheder med emner som ørets anatomi og fysiologi, øresygdomme og hørenedsættelser, teknisk og pædagogisk audiologi og hørehæmmedes udviklingsbetingelser
  • Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi med emner som dysleksi i forhold til børn og unge samt indsatser og samarbejde med fx læsevejleder og dansklærer
  • Sproglige vanskeligheder med emner som diagnose, sprogtilegnelse, forskellige indsatser, lovgivning og kompensation
  • Talevanskeligheder med emner som taleorganernes fysiologi og anatomi, stemmevanskeligheder og dysfunktioner samt differentieret indsats

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfag.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfag i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 70.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Hørevanskeligheder Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Hørevanskeligheder Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Hørevanskeligheder Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dys. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Talevanskeligheder Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
4. februar 2020
30. juni 2020
Skriftsproglige vanskeligheder - relation dysleksi Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2020
30. juni 2020
Skriftsproglige vanskeligheder - relation dysleksi Dagundervisning 1799 København V
*
5. februar 2020
19. juni 2020
Hørevanskeligheder Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. februar 2020
19. juni 2020
Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dys. Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. februar 2020
12. juni 2020
Skriftsproglige vanskeligheder i relation. ID 6728 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
5. februar 2020
19. juni 2020
Talevanskeligheder Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. februar 2020
30. juni 2020
Talevanskeligheder Dagundervisning 1799 København V
*
6. februar 2020
30. juni 2020
Talevanskeligheder Dagundervisning 1799 København V
*
17. august 2020
18. december 2020
Skriftsprog. vanskel. i rel. til dysleksi. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
18. december 2020
Sproglige vanskeligheder Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
24. august 2020
15. januar 2021
Hørevanskeligheder Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. august 2020
15. januar 2021
Sproglige vanskeligheder Dagundervisning 9210 Aalborg SØ

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje