Logopædi, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Logopædi, PD

Du får teoretisk og praktisk ballast til at beskæftige dig med logopædiske problemstillinger, hvadenten du til daglig arbejder i et almenpædagogisk miljø eller har din professionelle baggrund i et specialiseret fagligt miljø.

Fakta

Navn:
Logopædi (PD)
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 70.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Undervisningen vil bl.a. uddybe din viden om fysiologiske, tekniske, sociale og pædagogiske aspekter af tale- og hørevanskeligheder og sproglige vanskeligheder. Du lærer at identificere, forebygge og afhjælpe problemer og at samarbejde tværprofessionelt i din indsats.

Den pædagogiske diplomuddannelse i logopædi henvender sig fx til pædagoger, undervisere, konsulenter og ledere inden for det logopædiske arbejdsfelt.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for logopædi, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for logopædi.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Ordblindelærer i grundskolen

Nogle professionshøjskoler tilbyder et forløb, som er tilrettelagt for lærere og pædagoger, der vil kvalificere sig til at fungere som ordblindelærer i grundskolen. Forløbet sammensættes af moduler fra forskellige retninger under den pædagogiske diplomuddannelse:

Værd at vide

Du også kan blive talepædagog med en 3-årig bacheloruddannelse i logopædi fra Syddansk Universitet eller en bachelor-/kandidatuddannelse i audiologopædi fra Syddansk Universitet eller Københavns Universitet.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

  • Hørevanskeligheder med emner som ørets anatomi og fysiologi, øresygdomme og hørenedsættelser, teknisk og pædagogisk audiologi og hørehæmmedes udviklingsbetingelser
  • Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi med emner som dysleksi i forhold til børn og unge samt indsatser og samarbejde med fx læsevejleder og dansklærer
  • Sproglige vanskeligheder med emner som diagnose, sprogtilegnelse, forskellige indsatser, lovgivning og kompensation
  • Talevanskeligheder med emner som taleorganernes fysiologi og anatomi, stemmevanskeligheder og dysfunktioner samt differentieret indsats

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfag.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfag i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 70.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
20. august 2018
11. januar 2019
Fonologiske vanskeligheder Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
27. august 2018
25. januar 2019
Afgangsprojekt - Logopædi Fleksibel undervisning 9210 Aalborg SØ
*
27. august 2018
11. januar 2019
Sproglige vanskeligheder Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Hørevanskeligheder Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. januar 2019
17. maj 2019
Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dys. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
21. januar 2019
7. august 2019
Sproglige vanskeligheder Dagundervisning 7400 Herning
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Talevanskeligheder Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. januar 2019
17. maj 2019
Talevanskeligheder Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
30. januar 2019
15. juni 2019
Hørevanskeligheder Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. januar 2019
15. maj 2019
Skriftsprolig vanskeligheder relation til dysleksi Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. januar 2019
15. juni 2019
Talevanskeligheder Dagundervisning 6100 Haderslev
*
31. januar 2019
15. juni 2019
Fonologiske vanskeligheder Dagundervisning 6100 Haderslev
*
7. februar 2019
21. juni 2019
Skriftsproglige vanskeligheder - relation dysleksi Dagundervisning 1799 København V
*
7. februar 2019
21. juni 2019
Talevanskeligheder Dagundervisning 1799 København V
*
12. februar 2019
12. juni 2019
Talevanskeligheder ID 6126 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2019
10. januar 2020
Sproglige vanskeligheder Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
19. august 2019
20. december 2019
Sproglige vanskeligheder Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
19. august 2019
20. december 2019
Sproglige vanskeligheder i relation til dysleksi Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
3. september 2019
16. december 2019
Skriftsproglig vanskeligheder relation til dysleks Dagundervisning 6100 Haderslev
*
4. september 2019
16. december 2019
Sproglige vanskeligheder Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. september 2019
16. december 2019
Sproglige vanskeligheder Dagundervisning 6100 Haderslev
*
10. september 2019
17. december 2019
Hørevanskeligheder ID 6127 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
10. september 2019
10. december 2019
Skriftsproglige vanskelighe i relat dysleksi 5314 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
10. september 2019
10. december 2019
Skriftsproglige vanskelighe i relat dysleksi 5314 Dagundervisning 4000 Roskilde

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Inspiration

hvad er voksenuddannelse?
hvad er voksenuddannelse?

Læs mere om, hvad voksenuddannelser er, og hvad de kan bruges til.

Foto af projektarbejde
Foto af projektarbejde

Diplomuddannelserne er videreuddannelse for voksne. Læs mere om niveau, struktur mv.

IKV til AU og diplom
IKV til AU og diplom

Vurdering af kompetencer til akademi- og diplomuddannelser.