Master i ikt og læring
Masteruddannelse

Master i ikt og læring

Uddannelsen har fokus på e-læring. Du får indblik i, hvordan man designer samspillet mellem informationsteknologi, kommunikation og læreprocesser.

Fakta

Navn:
Master i ikt og læring
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 106.200 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer, hvordan du kan inddrage informations- og kommunikationsteknologi (ikt) i læreprocesser, og hvordan ikt kan bruges til at designe og udvikle nye måder at lære på.

Uddannelsen henvender sig til personer, der beskæftiger sig med at integrere ikt i læreprocesser, fx undervisere, uddannelsesansvarlige i hr-afdelinger og softwareudviklere.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen arbejder du teoretisk og praktisk med kommunikation, læring, medier, teknologi og design. Du lærer at analysere, designe og implementere ikt i læreprocesser i forskellige sammenhænge. 

Du får viden om de didaktiske faktorer, der spiller ind, når man udvikler ikt-baseret design, samt indblik i organisationer og organisatorisk læring.

Uddannelsen består af fire kernemoduler, tre valgmoduler, et 1. års projekt og det afsluttende masterprojekt. Kernemodulerne er obligatoriske, mens de forskellige valgmoduler kan vælges efter interesse og behov. Der udbydes nye valgmoduler hvert semester.

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af fjernundervisning og seminarer.

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet i samarbejde med:

Læs mere samarbejdet mellem universiteterne på it-vest.dk.

Seminarerne holdes på skift hos de uddannelsesinstitutioner, der deltager i samarbejdet, det vil sige i Aalborg, Roskilde og København.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt.

Værd at vide

Det er muligt at følge uddannelsen på fuld tid ved at læse to semestre ad gangen eller du kan tage enkeltfag fra uddannelsen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af følgende fire obligatoriske kernemoduler:

 1. Ikt-baserede læreprocesser
  Modulet har fokus på, hvordan man sikrer kvalitet og samarbejde i design, afvikling og facilitering af netbaserede læreprocesser. Nøgleord er læringsteori, online learning, Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) og Virtuel portfolio.
 2. Ikt og interaktionsdesign
  Du lærer at arbejde med brugergrænseflader og design af virtuelle læringsrum. Du får metoder til at gennemføre en designproces og kompetencer i brug af designværktøjer. Du beskæftiger dig med kognition, Human Computer Interaction (HCI) og visuel kommunikation.
 3. Ikt og læring i organisationer
  På 3. modul arbejder du med redskaber til videndeling og knowlegde management og ser bl.a. nærmere på ikt som kommunikations- og samarbejdsværktøj i organisationer. Der holdes bl.a. kurser i organisationsteori og -kultur, videndeling og organisationsprocesser. 
 4. Ikt og didaktisk design. Modulet giver en forståelse af didaktik, målgrupper og kontekst. Du får bl.a. viden om deltagerforudsætninger i en læreproces, at skabe en fortælling - herunder lyd, billede, grafik  og spil samt dramaturgi og iscenesættelse.

Valgmoduler: Udover kernemodulerne vælger du tre valgmoduler. Der udbydes nye valgmoduler hvert semester. Valgmodulerne kan følges uafhængigt af hinanden og resten af uddannelsen. Se uddannelsesstederne egne hjemmesider for information om aktuelle valgmoduler.

Masterprojekt: Uddannelsen afsluttes med masteropgaven, der kan udarbejdes som et teoretisk og analytisk projekt eller bestå af udviking af et produkt med tilhørende projektrapport.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Bachelor- eller kandidatuddannelse inden for humaniora, samfundsvidenskab, ingeniør- og naturvidenskab eller de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet
 • Professionsbacheloruddannelse fx som lærer, pædagog, ergo- og fysioterapeut eller sygeplejerske
 • Relevant diplomuddannelse

For at kunne betegnes som relevant, skal den pågældende uddannelse indeholde væsentlige elementer af videnskabsteori og grundlæggende Ikt.

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 106.200 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Masteruddannelsen i ikt og læring kvalificerer dig overordnet set til at designe og implementere ikt-støttede læreprocesser i forskellige kontekster.

På Aalborg Universitets hjemmeside kan du læse om tidligere dimittenders arbejdsområder og få deres vurdering af uddannelsens relevans for deres arbejde.

Læs dimittendundersøgelsen

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2020
30. juni 2022
Master i IKT og Læring Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø
*
31. oktober 2020
22. januar 2021
Computational thinking: Design- og deltagelsespraksisser, enkeltfag fra Master i IKT og Læring Fleksibel undervisning 2450 København SV
*
31. oktober 2020
22. januar 2021
Design og brug af videoaktiviteter i lærings- og samarbejdsprocesser, enkeltfag fra Master i IKT og Læring Fleksibel undervisning 2450 København SV
*
31. oktober 2020
22. januar 2021
Pædagogisk og faglig styrkelse af lærerarbejdet med it-læringsplatforme, enkeltfag fra Master i IKT og Læring Fleksibel undervisning 2450 København SV
*
31. oktober 2020
22. januar 2021
Teknologiforståelse i folkeskolens virke og praksis, enkeltfag fra Master i IKT og Læring Fleksibel undervisning 2450 København SV

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse