Master i ikt og læring
Masteruddannelse

Master i ikt og læring

Uddannelsen har fokus på e-læring. Du får indblik i, hvordan man designer samspillet mellem informationsteknologi, kommunikation og læreprocesser.

Fakta

Navn:
Master i ikt og læring
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 93.500 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får viden om, hvordan informations- og kommunikationsteknologi kan anvendes i læreprocesser og være med til at udvikle nye læringsformer.

Uddannelsen henvender sig til personer, der beskæftiger sig med at integrere ikt i læreprocesser.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig kompetencer til at analysere, designe og implementere ikt i læreprocesser i forskellige sammenhænge. Du lærer at bruge designværktøjer og får metoder til at gennemføre designprocessen.

Du får viden om de didaktiske faktorer, der spiller ind, når man udvikler ikt-baseret design, samt indblik i organisationer og organisatorisk læring.

Uddannelsen består af fire kernemoduler, tre valgmoduler, som er obligatoriske, et førsteårsprojekt og et masterprojekt.

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af fjernundervisning og seminarer.

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet, institutet for uddannelse og pædagogik (DPU), Copenhagen Business School og Roskilde Universitetscenter.

Læs mere samarbejdet mellem universiteterne på it-vest.dk.

Seminarerne holdes på skift hos de uddannelsesinstitutioner, der deltager i samarbejdet, dvs. på skift i Aalborg, Roskilde og København.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet.

Værd at vide

Der er også mulighed for at følge uddannelsen på fuld tid ved at læse to semestre ad gangen.

Det er også muligt at tage enkeltfag fra uddannelsen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af følgende fire obligatoriske kernemoduler:

 1. Ikt-baserede læreprocesser
  Modulet har fokus på, hvordan man sikrer kvalitet og samarbejde i design, afvikling og facilitering af netbaserede læreprocesser. Nøgleord er læringsteori, online learning, Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) og Virtuel portfolio.
 2. Ikt og interaktionsdesign
  Du lærer at arbejde med brugergrænseflader og design af virtuelle læringsrum. Du får metoder til at gennemføre en designproces og kompetencer i brug af designværktøjer. Du beskæftiger dig med kognition, Human Computer Interaction (HCI) og visuel kommunikation.
 3. Ikt og læring i organisationer
  På 3. modul arbejder du med redskaber til videndeling og knowlegde management og ser bl.a. nærmere på ikt som kommunikations- og samarbejdsværktøj i organisationer. Der holdes bl.a. kurser i organisationsteori og -kultur, videndeling og organisationsprocesser. 
 4. Ikt og didaktisk design. Modulet giver en forståelse af didaktik, målgrupper og kontekst. Du får bl.a. viden om deltagerforudsætninger i en læreproces, at skabe en fortælling - herunder lyd, billede, grafik  og spil samt dramaturgi og iscenesættelse.

Valgmoduler: Udover kernemodulerne vælger du tre valgmoduler. Der udbydes nye valgmoduler hvert semester. Se uddannelsesstederne egne hjemmesider for information om aktuelle valgmoduler.

Masterprojekt: Uddannelsen afsluttes med masteropgaven, der kan udarbejdes som et teoretisk og analytisk projekt eller bestå af udviking af et produkt med tilhørende projektrapport.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Bachelor- eller kandidatuddannelse inden for humaniora, samfundsvidenskab, ingeniør- og naturvidenskab eller de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet
 • Professionsbacheloruddannelse fx som lærer, pædagog, ergo- og fysioterapeut eller sygeplejerske
 • Relevant diplomuddannelse, der indeholder dels væsentlige elementer af videnskabsteori, dels grundlæggende ikt.

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Uddannelsen koster 93.500 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Andre omfatter enkelstående ansættelser i 15 brancher, herunder Forlag, Radio- og tv-stationer samt Informationstjenester.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse