To elever - den ene med VR-briller
Masteruddannelse

Master i ikt og læring

Uddannelsen kvalificerer dig at udnytte informations- og kommunikationsteknologi (ikt) i undervisning og læreprocesser.

Fakta

Navn:
Master i ikt og læring
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 106.200 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer, hvordan du kan bruge ikt til at designe og udvikle nye måder at lære på.

Uddannelsen henvender sig til personer, der beskæftiger sig med at integrere ikt i læreprocesser, fx undervisere, uddannelsesansvarlige i hr-afdelinger og softwareudviklere.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen arbejder du teoretisk og praktisk med kommunikation, læring, medier, teknologi og design. Du lærer at analysere, designe og implementere ikt i læreprocesser i forskellige andre sammenhænge. 

Du får viden om didaktiske faktorer, der spiller ind, når man udvikler ikt-baseret design, og du får indblik i organisationer og organisatorisk læring.

Opbygning

Master i ikt og læring består af:

 • 4 kernemoduler
 • 3 valgmoduler
 • 1-års projekt
 • et afsluttende masterprojekt. 

Kernemodulerne er obligatoriske, mens de forskellige valgmoduler kan vælges efter interesse og behov. Der udbydes nye valgmoduler hvert semester.

Seminarerne holdes på skift hos de universiteter, der deltager i samarbejdet, det vil sige i Aalborg, Roskilde og København.

Undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af fjernundervisning og seminarer.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet, Copenhagen Business School (CBS) og Roskilde Universitetscenter (RUC).

Læs mere om uddannelsen på Aalborg Universitets hjemmeside.

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master i ikt og læring.

Den engelske betegnelse er Master of ICT and Learning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt.

Værd at vide

Det er muligt at følge uddannelsen på fuld tid ved at læse to semestre ad gangen eller du kan tage enkeltfag fra uddannelsen.

Fagoversigt

På uddannelsens fire semestre arbejder du med:

1. semester

 • Kernemodul: Ikt-baserede læreprocesser (5 ECTS)
 • Kernemodul: Ikt og interaktionsdesign (5 ECTS)
 • Valgmodul 1 (5 ECTS)

2. semester

 • 1-års projekt (10 ECTS)
 • Valgmodul (5 ECTS)

3. semester

 • Kernemodul: Ikt og læring i organisationer (5 ECTS)
 • Kernemodul: Ikt og didaktisk design (5 ECTS)
 • Valgmodul (5 ECTS)

4. semester

 • Masterprojekt (15 ECTS)

Kernemodulerne er obligatoriske, mens de forskellige valgmoduler kan vælges efter interesse og behov. Der udbydes nye valgmoduler hvert semester.

Se det aktuelle udbud af valgmoduler 

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Bachelor- eller kandidatuddannelse inden for humaniora, samfundsvidenskab, ingeniør- og naturvidenskab eller de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet
 • Professionsbacheloruddannelse fx som lærer, pædagog, ergo- og fysioterapeut eller sygeplejerske
 • Relevant diplomuddannelse

For at kunne betegnes som relevant, skal den pågældende uddannelse indeholde væsentlige elementer af videnskabsteori og grundlæggende Ikt.

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 106.200 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Masteruddannelsen i ikt og læring kvalificerer dig overordnet set til at designe og implementere ikt-støttede læreprocesser i forskellige kontekster.

På Aalborg Universitets hjemmeside kan du læse om tidligere dimittenders arbejdsområder og få deres vurdering af uddannelsens relevans for deres arbejde.

Læs dimittendundersøgelsen

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2023
15. oktober 2023
Ikt og læring i organisationer, kernemodul 3 fra Master i IKT og Læring Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø
*
1. september 2023
15. oktober 2023
Ikt-baserede læreprocesser, kernemodul 1 fra Master i IKT og Læring Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø
*
1. september 2023
30. juni 2025
Master i IKT og Læring Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø
*
16. oktober 2023
15. december 2023
Ikt og didaktisk design, kernemodul 4 fra Master i IKT og Læring Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Øst
*
16. oktober 2023
15. december 2023
Ikt og interaktionsdesign, kernemodul 2 fra Master i IKT og Læring Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse