Læsevejledning i grundskolen, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Læsevejledning i grundskolen, PD

Uddannelsen giver dig kompetencer til at formidle viden om børns skriftsprogsudvikling til kolleger og forældre. Du kan fx vejlede skolens ledelse og dine kolleger om undervisning i skriftsprog og udvikling af handleplaner i dansk og andre fag.

Fakta

Navn:
Læsevejledning i grundskolen, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års relevant erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du kan fokusere på skriftsprogsvanskeligheder fra børnehaveklasse til udskoling, eller du kan specialisere dig i skriftsprogstilegnelse, skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning for de små eller store elever.

Uddannelsen henvender sig fx til folkeskolelærere.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse inden for læsevejledning i grundskolen, skal du desuden skrive projekt inden for retningen.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Ordblindelærer i grundskolen

Nogle professionshøjskoler tilbyder et forløb, som er tilrettelagt for lærere og pædagoger, der vil kvalificere sig til at fungere som ordblindelærer i grundskolen. Forløbet sammensættes af moduler fra forskellige retninger under den pædagogiske diplomuddannelse:

Værd at vide

Uddannelsen er en fuld diplomuddannelse og erstatter PD i læsning og skrivning og den tidligere Læsevejlederuddannelse.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

  • Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse med emner som forudsætninger for skriftsprogstilegnelse, afkodning, læseforståelse og læseforståelsesstrategier, undervisningsdifferentiering, evaluering, sproglære, læseproces, kommunikation og læremidler
  • Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning 4.-10. klasse med emner som flydende læsning, læseforståelsesstrategier, dansk og læseforståelse i andre fag, differentiering og evaluering, kollegial vejledning og facilitering af læreprocesser, teksttyper, tekststruktur og læremidler til skriftsprogsundervisning
  • Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse, som giver redskaber til at identificere skriftsprogsvanskeligheder og gennemføre forebyggende undervisning og intervention; emner er fx karakteristik af vanskeligheder, kollegial vejledning, læremidler og it-støtte tilpasset den enkelte elevs behov

Retningen Læsevejledning i grundskolen skal indeholde de retningsspecifikke moduler Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse, Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning 4.-10. klasse samt Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse.

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfag.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfag i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til et halvt års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

  • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
  • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
  • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
29. august 2019
5. december 2019
Læsevejleder modul 3: 0.-10. klasse ID 6120 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
2. september 2019
31. december 2019
Skriftsprogsvan. 0-10, VOR, ID 7150 Dagundervisning 4180 Sorø
*
3. september 2019
10. december 2019
Læsevejleder modul 1 - ID 6118 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
1. januar 2020
1. juni 2020
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundv 4-10 kl. Dagundervisning 7700 Thisted
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Skriftsprogstilegnelse og skriftsp. 0.3. kl. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundv. 0-3 kl Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundv. 0-3 kl Dagundervisning 8800 Viborg
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Skriftsprogsudv. og skriftsprogsv.- 4-10 kl. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundv. 4-10 kl Dagundervisning 7400 Herning
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundv. 4-10 kl Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 kl Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Dagundervisning 5230 Odense M
*
28. januar 2020
9. juni 2020
Læsevejleder modul 2 ID 7210 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
30. januar 2020
20. juni 2020
Skriftsprogsudv - og skriftsprogsuv. 4.-10. klasse Dagundervisning 1799 København V
*
30. januar 2020
20. juni 2020
Skriftsprogsudv - og skriftsprogsuv. 4.-10. klasse Dagundervisning 1799 København V
*
3. februar 2020
19. juni 2020
Modul 3: Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. kl. Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. februar 2020
19. juni 2020
Modul 3: Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. kl. Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
3. februar 2020
19. juni 2020
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsuv. 0.-3.kl. Dagundervisning 6100 Haderslev
*
4. februar 2020
20. juni 2020
Skriftsprogstilegnelse og -undervisning 0.-3. kl 1799 København V
*
4. februar 2020
20. juni 2020
Skriftsprogstilegnelse og -undervisning 0.-3. kl 1799 København V
*
6. februar 2020
19. juni 2020
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsuv 4.-10. kl. Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. august 2020
31. december 2020
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10.kl. Dagundervisning 7700 Thisted
*
17. august 2020
18. december 2020
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundv 0-3 kl Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
18. december 2020
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundv. 4-10 kl Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
18. december 2020
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 kl. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
18. december 2020
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 kl. Dagundervisning 7400 Herning
*
24. august 2020
15. januar 2021
Skriftsprogstilegn. og skriftsprogunder. 0.-3 kl. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. august 2020
15. januar 2021
Skriftsprogsvanskeligheder - 0.-10 kl. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ

Uddannelsens veje