Læsevejledning i grundskolen, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Læsevejledning i grundskolen, PD

Uddannelsen giver dig kompetencer til at formidle viden om børns skriftsprogsudvikling til kolleger og forældre. Du kan fx vejlede skolens ledelse og dine kolleger om undervisning i skriftsprog og udvikling af handleplaner i dansk og andre fag.

Fakta

Navn:
Læsevejledning i grundskolen, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års relevant erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du kan fokusere på skriftsprogsvanskeligheder fra børnehaveklasse til udskoling, eller du kan specialisere dig i skriftsprogstilegnelse, skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning for de små eller store elever.

Uddannelsen henvender sig fx til folkeskolelærere.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse inden for læsevejledning i grundskolen, skal du desuden skrive projekt inden for retningen.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Ordblindelærer i grundskolen

Nogle professionshøjskoler tilbyder et forløb, som er tilrettelagt for lærere og pædagoger, der vil kvalificere sig til at fungere som ordblindelærer i grundskolen. Forløbet sammensættes af moduler fra forskellige retninger under den pædagogiske diplomuddannelse:

Værd at vide

Uddannelsen er en fuld diplomuddannelse og erstatter PD i læsning og skrivning og den tidligere Læsevejlederuddannelse.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

  • Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse med emner som forudsætninger for skriftsprogstilegnelse, afkodning, læseforståelse og læseforståelsesstrategier, undervisningsdifferentiering, evaluering, sproglære, læseproces, kommunikation og læremidler
  • Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning 4.-10. klasse med emner som flydende læsning, læseforståelsesstrategier, dansk og læseforståelse i andre fag, differentiering og evaluering, kollegial vejledning og facilitering af læreprocesser, teksttyper, tekststruktur og læremidler til skriftsprogsundervisning
  • Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse, som giver redskaber til at identificere skriftsprogsvanskeligheder og gennemføre forebyggende undervisning og intervention; emner er fx karakteristik af vanskeligheder, kollegial vejledning, læremidler og it-støtte tilpasset den enkelte elevs behov

Retningen Læsevejledning i grundskolen skal indeholde de retningsspecifikke moduler Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse, Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning 4.-10. klasse samt Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse.

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfag.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfag i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til et halvt års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. januar 2014
31. juli 2014
Afgangsprojekt læsevejleder i grundskolen Fleksibel undervisning 2200 København N
*
1. januar 2014
31. juli 2014
Skriftsprogstilegn og skriftsprogsundev 0-3 klasse Dagundervisning 2200 København N
*
14. august 2014
5. december 2014
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10.klasse Dagundervisning 8800 Viborg
*
20. august 2014
31. januar 2015
Afgangsprojekt læsevejleder i grundskolen Dagundervisning 2200 København N
*
25. august 2014
12. december 2014
Skriftsprogstile. og skriftsprogsundv 0-3, 3100 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
25. august 2014
23. januar 2015
Skriftsprogstilegnelse og undervisning 0.-3. klass Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
25. august 2014
23. januar 2015
Skriftsprogstilegnelse og undervisning 4.-10. klas Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
25. august 2014
9. januar 2015
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsud. 4-10 kl. Dagundervisning 9000 Aalborg
*
25. august 2014
12. december 2014
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10, 3101 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
28. august 2014
15. december 2014
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsuv. 0.-3. kl Dagundervisning 2200 København N
*
28. august 2014
15. december 2014
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsuv. 0.-3. kl Dagundervisning 2200 København N
*
1. september 2014
16. januar 2015
Skriftsprogstilegnelse og skriftsunderv 0-3 klas Dagundervisning 8200 Århus N
*
1. september 2014
16. januar 2015
Skriftsprogsudv og skriftssproguv 4-10 Dagundervisning 8200 Århus N
*
1. september 2014
16. januar 2015
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsuv 4-10 kl. Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. september 2014
15. december 2014
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Dagundervisning 2200 København N
*
1. september 2014
16. januar 2015
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10.klasse Dagundervisning 8200 Århus N
*
3. september 2014
15. december 2014
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 klasse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. september 2014
15. december 2014
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 klasse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. september 2014
16. januar 2015
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsuv 0-3 klass Dagundervisning 6100 Haderslev
*
4. september 2014
16. januar 2015
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsuv 0-3 klass Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
10. september 2014
19. december 2014
Afg.projekt læsevejleder, 3843 4000 Roskilde
*
10. september 2014
31. januar 2015
Skriftsp.udv. & skriftsprogsunderv. 4.-10. klasse Dagundervisning 2200 København N
*
5. januar 2015
20. februar 2015
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsuv. 4-10 kl. Dagundervisning 7400 Herning
*
12. januar 2015
15. maj 2015
Skriftsprogsvanskeligheder 0. 10. kl. Dagundervisning 9000 Aalborg
*
19. januar 2015
5. juni 2015
Skriftsprogstilegnelse og skriftsunderv 0-3 klas Dagundervisning 8200 Århus N
*
19. januar 2015
5. juni 2015
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogundervi 4-10 Dagundervisning 8200 Århus N
*
19. januar 2015
5. juni 2015
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Dagundervisning 8200 Århus N
*
26. januar 2015
12. juni 2015
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsuv 0-3 klass Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
26. januar 2015
18. maj 2015
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 klasse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
27. januar 2015
12. juni 2015
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsuv 4.-10. kl. Dagundervisning 6100 Haderslev
*
28. januar 2015
18. maj 2015
Skriftsprogsvanskeligheder 0. ¿ 10. klasse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
29. januar 2015
29. maj 2015
Læsevejleder M2, 3776 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
29. januar 2015
15. maj 2015
Skriftsprogsudv. og skriftsprogsuv. 4.-10. klasse Dagundervisning 2200 København N
*
29. januar 2015
15. maj 2015
Skriftsprogsudv. og skriftsprogsuv. 4.-10. klasse Dagundervisning 2200 København N
*
29. januar 2015
12. juni 2015
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsuv 4-10 kl. Dagundervisning 6100 Haderslev
*
29. januar 2015
12. juni 2015
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsuv 4-10 kl. Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. februar 2015
31. juli 2015
Afgangsprojekt læsevejleder i grundskolen Dagundervisning 2200 København N
*
2. februar 2015
25. juni 2015
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
18. februar 2015
31. juli 2015
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Dagundervisning 2200 København N
*
10. august 2015
13. november 2015
Skriftsprogstilegn. og -undervisning 0-3 kl., 4316 Dagundervisning 4760 Vordingborg
*
24. august 2015
22. januar 2016
Skriftsprogstilegnelse og undervisning 0.-3. klass Dagundervisning 5000 Odense C
*
24. august 2015
15. januar 2016
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsunderv. Dagundervisning 9000 Aalborg
*
24. august 2015
22. januar 2016
Skriftsprogsudvikling og undervisning 4.-10. klas Dagundervisning 5000 Odense C
*
27. august 2015
11. december 2015
Læsevejleder M3, 3797 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
31. august 2015
11. december 2015
Læsevejleder M1 3796 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
31. august 2015
22. januar 2016
Skriftsprogstileg. og skriftsprogsunderv. 0-3 kl. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
31. august 2015
22. januar 2016
Skriftsprogstileg. og skriftsprogsunderv. 0-3 kl. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
31. august 2015
22. januar 2016
Skriftsprogsudvik. og skriftsprogsunderv. 4-10 kl. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
31. august 2015
15. januar 2016
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsuv 4-10 kl. Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
31. august 2015
15. december 2015
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Dagundervisning 2200 København N
*
31. august 2015
27. januar 2016
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
1. september 2015
31. januar 2016
Afgangsprojekt læsevejleder i grundskolen Dagundervisning 2200 København N
*
1. september 2015
31. januar 2016
Skriftsprogstilegn og skriftsprogsundev 0-3 klasse Dagundervisning 2200 København N
*
2. september 2015
15. december 2015
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 klasse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
2. september 2015
15. december 2015
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 klasse Aftenundervisning 6100 Haderslev
*
3. september 2015
15. januar 2016
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsuv 0-3 klass Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. september 2015
15. januar 2016
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsuv 0-3 klass Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
3. september 2015
15. december 2015
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsuv. 0.-3. kl Dagundervisning 2200 København N
*
3. september 2015
15. december 2015
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsuv. 0.-3. kl Dagundervisning 2200
*
7. september 2015
15. december 2015
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Dagundervisning 2200
*
11. januar 2016
26. februar 2016
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Dagundervisning 7400 Herning
*
25. januar 2016
24. juni 2016
Skriftsprogstileg. og skriftsprogsunderv. 0-3 kl. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2016
24. juni 2016
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsunderv. 4-10 Dagundervisning 7800 Skive
*
25. januar 2016
24. juni 2016
Skriftsprogsudvik. og skriftsprogsunderv. 4-10 kl. Dagundervisning 7800 Skive
*
25. januar 2016
24. juni 2016
Skriftsprogsudvik. og skriftsprogsunderv. 4-10 kl. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2016
20. maj 2016
Skriftsprogsudvikling og undervisning 4-10 kl. Dagundervisning 9000 Aalborg
*
25. januar 2016
24. juni 2016
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2016
17. juni 2016
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
28. januar 2016
20. maj 2016
Skriftsprogsudv. og skriftsprogsuv. 4.-10. klasse Dagundervisning 2200 København N
*
28. januar 2016
20. maj 2016
Skriftsprogsudv. og skriftsprogsuv. 4.-10. klasse Dagundervisning 2200 København N
*
1. februar 2016
31. juli 2016
Afgangsprojekt læsevejleder i grundskolen Dagundervisning 2200 København N
*
1. februar 2016
30. maj 2016
Læsevejleder M2, ID 3858 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
1. februar 2016
10. juni 2016
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsuv 0-3 klass Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. februar 2016
17. maj 2016
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 klasse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
1. februar 2016
17. juni 2016
Skriftsprogsvanskeligheder 0. - 10. klasse Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
3. februar 2016
31. juli 2016
Skriftsp.udv. & skriftsprogsunderv. 4.-10. klasse Dagundervisning 2200 København N
*
4. februar 2016
10. juni 2016
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsuv 4-10 kl. Dagundervisning 6100 Haderslev
*
4. februar 2016
10. juni 2016
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsuv 4-10 kl. Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
7. marts 2016
24. juni 2016
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. kl, 4322 Dagundervisning 4760 Vordingborg
*
18. august 2016
16. december 2016
Skriftsprogsvanskeligheder 0.- 10. kl. ordblskoler Dagundervisning 8800 Viborg
*
29. august 2016
27. januar 2017
Afgangsprojekt - Læsevejleder 9210 Aalborg SØ
*
29. august 2016
13. januar 2017
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10. kl. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
31. august 2016
13. januar 2017
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsuv 4-10 kl. Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
31. august 2016
31. januar 2017
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 klasse Dagundervisning 2200 København N
*
31. august 2016
15. december 2016
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 klasse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
31. august 2016
15. december 2016
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 klasse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
31. august 2016
15. december 2016
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 klasse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
1. september 2016
13. januar 2017
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsuv 0-3 klass Dagundervisning 6100 Haderslev
*
1. september 2016
13. januar 2017
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsuv 0-3 klass Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. september 2016
13. januar 2017
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsuv 0-3 klass Dagundervisning 6100 Haderslev
*
1. september 2016
1. maj 2017
Skriftsprogsudv og -unv 4 -10, Glostrup, ID 5037 Dagundervisning 2600 Glostrup
*
5. september 2016
31. januar 2017
Afgangsprojekt læsevejleder i grundskolen Dagundervisning 2200 København N
*
5. september 2016
20. januar 2017
Skriftsprogstil. og skriftsprogsunderv. 0-3 kl. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
5. september 2016
20. januar 2017
Skriftsprogstilegnelse og skriftssprogsunderv. 0-3 8800 Viborg
*
5. september 2016
20. januar 2017
Skriftsprogstilegnelse og undervisning 0.-3. klass Dagundervisning 5230 Odense M
*
5. september 2016
20. januar 2017
Skriftsprogsudv. og skriftsprogsunderv. 4-10 kl. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
5. september 2016
20. januar 2017
Skriftsprogsudvikling og undervisning 4.-10. klas Dagundervisning 5230 Odense M
*
5. september 2016
20. januar 2017
Skriftsprogsvanskeligheder 0.- 10. kl. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
5. september 2016
20. januar 2017
Skriftsprogsvanskeligheder 0.- 10. kl. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
12. september 2016
20. januar 2017
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse, modul 3 Dagundervisning 1799 København V
*
12. september 2016
20. januar 2017
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse, modul 3 Dagundervisning 1799 København V
*
15. september 2016
20. januar 2017
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsuv. 0.-3. kl Dagundervisning 1799 København V
*
4. oktober 2016
31. januar 2017
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 klasse Dagundervisning 2200 København N
*
4. oktober 2016
31. januar 2017
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 klasse Dagundervisning 2200 København N
*
21. november 2016
28. februar 2017
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse, Aabenraa 6100 Haderslev
*
23. januar 2017
19. maj 2017
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsund. 0-3 kl. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
23. januar 2017
16. juni 2017
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsunder. 4-10 Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. januar 2017
16. juni 2017
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsunderv. 0-3 Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. januar 2017
16. juni 2017
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsunderv. 0-3 Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. januar 2017
16. juni 2017
Skriftsprogsudvik. og skriftsprogsunder. 4-10 klas Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. januar 2017
16. juni 2017
Skriftsprogsudvik. og skriftsprogsundervis. 4-10kl 8800 Viborg
*
23. januar 2017
16. juni 2017
Skriftsprogsudvik. og skriftsprogsundervis. 4-10kl 8800 Viborg
*
23. januar 2017
16. juni 2017
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. januar 2017
16. juni 2017
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
30. januar 2017
15. maj 2017
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 klasse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. januar 2017
16. juni 2017
Skriftsprogsvanskeligheder 0. - 10. klasse Dagundervisning 5230 Odense M
*
1. februar 2017
31. juli 2017
Skriftsprogstilegn og skriftsprogsundev 0-3 klasse Dagundervisning 2200 København N
*
1. februar 2017
31. juli 2017
Skriftsprogstilegn og skriftsprogsundev 0-3 klasse Dagundervisning 2200 København N
*
2. februar 2017
16. juni 2017
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsuv 4-10 kl. Dagundervisning 6100 Haderslev
*
2. februar 2017
22. juni 2017
Skriftsprogsudv. og skriftsprogsuv. 4.-10. klasse Dagundervisning 1799 København V
*
2. februar 2017
16. juni 2017
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsuv 4-10 kl. Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. februar 2017
31. juli 2017
Afgangsprojekt læsevejleder i grundskolen Fleksibel undervisning 2200 København N
*
6. februar 2017
31. juli 2017
Afgangsprojekt læsevejleder i grundskolen Fleksibel undervisning 2200 København N
*
23. februar 2017
23. juni 2017
Afgangsprojekt - Læs -mat vejll. 5078- Vordingborg Dagundervisning 4760 Vordingborg
*
20. marts 2017
5. maj 2017
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. august 2017
8. januar 2018
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsunderv 0-3kl Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
21. august 2017
12. januar 2018
Skriftsprogsudv. og skriftsprogsv.- 4-10 kl. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
21. august 2017
29. september 2017
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. august 2017
12. januar 2018
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. kl. 9210 Aalborg SØ
*
22. august 2017
22. december 2017
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsund. 0.-3. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. august 2017
22. december 2017
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsund 4.-10. kl Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
24. august 2017
22. december 2017
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. august 2017
22. december 2017
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsund 0.-3. kl Dagundervisning 7500 Holstebro
*
28. august 2017
19. januar 2018
Skriftsprogstilegnelse og undervisning 0.-3. klass Dagundervisning 5230 Odense M
*
28. august 2017
19. januar 2018
Skriftsprogsudvikling og undervisning 4.-10. klas Dagundervisning 5230 Odense M
*
1. september 2017
31. januar 2018
Afgangsprojekt læsevejleder i grundskolen Fleksibel undervisning 2200 København N
*
4. september 2017
19. januar 2018
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse 8800 Viborg
*
4. september 2017
19. januar 2018
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse 8800 Viborg
*
4. september 2017
14. december 2017
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse, modul 3 Dagundervisning 1799 København V
*
4. september 2017
14. december 2017
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse, modul 3 Dagundervisning 1799 København V
*
5. september 2017
12. december 2017
Læsevejleder modul 1 - ID 5233 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
5. september 2017
15. december 2017
Skriftsprogstilegnelse & skriftsprogsuv. Esbjerg K Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. september 2017
31. januar 2018
Skriftsprogsudvik. og skriftsprogsundervis 4-10 kl Dagundervisning 2200 København N
*
6. september 2017
15. december 2017
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 klasse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
6. september 2017
15. december 2017
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 klasse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. september 2017
15. december 2017
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 klasse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
7. september 2017
14. december 2017
Læsevejleder modul 3 - ID 5234 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
7. september 2017
12. januar 2018
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsuv 0-3 klass Dagundervisning 6100 Haderslev
*
7. september 2017
12. januar 2018
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsuv 0-3 klass Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
7. september 2017
12. januar 2018
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsuv 0-3 klass Dagundervisning 6100 Haderslev
*
7. september 2017
14. december 2017
Skriftsprogstilegnelse. 0.-3. kl 1720 København V
*
4. januar 2018
9. februar 2018
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 klasse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
22. januar 2018
18. maj 2018
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundv. 0.-3. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
22. januar 2018
8. juni 2018
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsund 4.-10. kl Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
22. januar 2018
18. maj 2018
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. kl. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
22. januar 2018
8. juni 2018
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
26. januar 2018
8. juni 2018
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsund 4.-10. kl Dagundervisning 7500 Holstebro
*
29. januar 2018
30. juni 2018
Afgangsprojekt læsevejleder i grundskolen Dagundervisning 2200 København N
*
29. januar 2018
15. maj 2018
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 klasse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
29. januar 2018
22. juni 2018
Skriftsprogsvanskeligheder 0. - 10. klasse 3118 Dagundervisning 5230 Odense M
*
29. januar 2018
19. juni 2018
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse, modul 3 Dagundervisning 1799 København V
*
31. januar 2018
30. juni 2018
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-.10. klasse Dagundervisning 2200 København N
*
1. februar 2018
15. juni 2018
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsuv 0-3 klass Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. februar 2018
22. juni 2018
Skriftsprogsudv - og skriftsprogsuv. 4.-10. klasse Dagundervisning 1799 København V
*
1. februar 2018
1. juni 2018
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning Dagundervisning 6100 Haderslev
*
1. februar 2018
15. juni 2018
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsuv 4-10 kl. Dagundervisning 6100 Haderslev
*
1. februar 2018
15. juni 2018
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsuv 4-10 kl. Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. marts 2018
6. juni 2018
Læsevejleder modul 2 ID 5298 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
1. maj 2018
17. august 2018
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
20. august 2018
21. december 2018
Skriftsprogstilegn. og skriftsprogsunderv. 0-3 kl. Dagundervisning 7400 Herning
*
20. august 2018
21. december 2018
Skriftsprogstilegn. og skriftsprogsunderv. 0-3 kl. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. august 2018
21. december 2018
Skriftsprogsudv. og skriftsprogsunderv. 4.-10. kl. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. august 2018
21. december 2018
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. august 2018
21. december 2018
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Dagundervisning 7500 Holstebro
*
21. august 2018
21. december 2018
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsund 4.-10. kl Dagundervisning 8722 Hedensted
*
21. august 2018
14. december 2018
Skriftsprogvanskeligheder 0.-10. kl Dagundervisning 6100 Haderslev
*
23. august 2018
11. januar 2019
Skriftsprogsudvikling og skriftsp. - 4-10. kl. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
27. august 2018
10. december 2018
Skriftsp.tilegn. og skriftsp.underv. 0-3 kl Dagundervisning 4180 Sorø
*
27. august 2018
11. januar 2019
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsunder. 0.-3. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
27. august 2018
18. januar 2019
Skriftsprogstilegnelse og undervisning 0.-3. 1118 Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
27. august 2018
18. januar 2019
Skriftsprogsudvikling og undervisning 4.-10. 2118 Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
3. september 2018
31. januar 2019
Afgangsprojekt læsevejleder i grundskolen Fleksibel undervisning 2200 København N
*
3. september 2018
14. december 2018
Skriftsprogstil og skriftsprogsunderv 0-3 ID 6238 Dagundervisning 4760 Vordingborg
*
3. september 2018
14. december 2018
Skriftsprogstil og skriftsprogsunderv 0-3 ID 6238 Dagundervisning 4760 Vordingborg
*
3. september 2018
12. januar 2019
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsuv 4-10 kl. Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
3. september 2018
31. januar 2019
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Dagundervisning 1799 København V
*
4. september 2018
4. december 2018
Læsevejleder modul 1: 0.-3.klasse ID 5323 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
5. september 2018
31. januar 2019
Skriftsprogstilegn og skriftsprogsundev 0-3 klasse Dagundervisning 2200 København N
*
5. september 2018
15. december 2018
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 klasse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
5. september 2018
15. december 2018
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 klasse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. september 2018
15. december 2018
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 klasse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. september 2018
6. december 2018
Læsevejleder modul 3: 0.-10. klasse ID 5325 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
6. september 2018
30. januar 2019
Skriftsprogstilegnelse - og undervisning 0.-3. kl 1799 København V
*
6. september 2018
12. januar 2019
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsuv 0-3 klass Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. september 2018
12. januar 2019
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsuv 0-3 klass Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
6. september 2018
12. januar 2019
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsuv 4-10 klass Dagundervisning 6100 Haderslev
*
15. januar 2019
4. juni 2019
Læsevejleder modul 3: 0.-10. klasse ID 6675 Dagundervisning 4700 Næstved
*
21. januar 2019
17. maj 2019
Skriftsprogstilegnelse og skrift. - 0.-3. kl. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundv 0-3.kl Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundv 4-10 kl. Dagundervisning 7400 Herning
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundv 4-10 kl. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. januar 2019
17. maj 2019
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. kl. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10.kl. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
22. januar 2019
7. juni 2019
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Dagundervisning 8722 Hedensted
*
28. januar 2019
17. maj 2019
Skriftsprogsudvikling 4-10. kl. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
28. januar 2019
15. maj 2019
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 klasse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
28. januar 2019
21. juni 2019
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
29. januar 2019
4. juni 2019
Læsevejleder modul 2 ID 6119 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
31. januar 2019
15. juni 2019
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsuv 0-3 klass Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
31. januar 2019
9. maj 2019
Skriftsprogsudv - og skriftsprogsuv. 4.-10. klasse Dagundervisning 1799 København V
*
31. januar 2019
9. maj 2019
Skriftsprogsudv - og skriftsprogsuv. 4.-10. klasse Dagundervisning 1799 København V
*
31. januar 2019
15. juni 2019
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsuv 4-10 kl. Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
31. januar 2019
15. juni 2019
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsuv 4-10 kl. Dagundervisning 6100 Haderslev
*
31. januar 2019
15. juni 2019
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsuv 4-10 kl. Dagundervisning 6100 Haderslev
*
7. februar 2019
30. juni 2019
Skriftsprogstilegnelse og -undervisning 0.-3. kl 1799 København V
*
19. august 2019
20. december 2019
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundv 0-3.kl Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
19. august 2019
20. december 2019
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundv 0-3.kl Dagundervisning 7400 Herning
*
19. august 2019
20. december 2019
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundv 0-3.kl Dagundervisning 7700 Thisted
*
19. august 2019
10. januar 2020
Skriftsprogsudv. og skrifsprogsudv. - 4-10 kl. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
19. august 2019
20. december 2019
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundv 4-10 kl. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
19. august 2019
20. december 2019
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10.kl. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
19. august 2019
20. december 2019
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10.kl. Dagundervisning 8800 Viborg
*
19. august 2019
20. december 2019
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10.kl. Dagundervisning 7400 Herning
*
26. august 2019
10. januar 2020
Skriftsprogstilegnelse og skriftsp. 0.-3.kl. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
26. august 2019
21. januar 2020
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundv. 0-3 kl Dagundervisning 5230 Odense M
*
26. august 2019
21. januar 2020
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundv. 4-10 kl Dagundervisning 5230 Odense M
*
29. august 2019
5. december 2019
Læsevejleder modul 3: 0.-10. klasse ID 6120 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
2. september 2019
12. januar 2020
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsuv 4-10 kl. Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
2. september 2019
31. januar 2020
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Dagundervisning 1799 København V
*
2. september 2019
31. januar 2020
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse, dubl. Dagundervisning 1799 København V
*
3. september 2019
10. december 2019
Læsevejleder modul 1 - ID 6118 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
4. september 2019
16. december 2019
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 klasse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
4. september 2019
16. december 2019
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 klasse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. september 2019
16. december 2019
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 klasse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. september 2019
30. januar 2020
Skriftsprogstilegnelse og -undervisning 0.-3. kl 1799 København V
*
5. september 2019
30. januar 2020
Skriftsprogstilegnelse og -undervisning 0.-3. kl, 1799 København V
*
5. september 2019
12. januar 2020
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsuv 0-3 klass Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
5. september 2019
12. januar 2020
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsuv 0-3 klass Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. september 2019
12. januar 2020
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsuv 4-10 klass Dagundervisning 6100 Haderslev
*
1. januar 2020
1. juni 2020
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundv 4-10 kl. Dagundervisning 7700 Thisted
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Skriftsprogstilegnelse og skriftsp. 0.3. kl. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundv. 0-3 kl Dagundervisning 8800 Viborg
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundv. 0-3 kl Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Skriftsprogsudv. og skriftsprogsv.- 4-10 kl. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundv. 4-10 kl Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundv. 4-10 kl Dagundervisning 7400 Herning
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 kl Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Dagundervisning 5230 Odense M
*
30. januar 2020
20. juni 2020
Skriftsprogsudv - og skriftsprogsuv. 4.-10. klasse Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2020
20. juni 2020
Skriftsprogstilegnelse og -undervisning 0.-3. kl 1799 København V
*
1. august 2020
31. december 2020
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10.kl. Dagundervisning 7700 Thisted
*
17. august 2020
18. december 2020
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundv 0-3 kl Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
18. december 2020
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundv. 4-10 kl Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
18. december 2020
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 kl. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
18. december 2020
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 kl. Dagundervisning 7400 Herning

Uddannelsens veje