Læsevejledning i grundskolen, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Læsevejledning i grundskolen, PD

Uddannelsen giver dig kompetencer til at formidle viden om børns skriftsprogsudvikling til kolleger og forældre. Du kan fx vejlede skolens ledelse og dine kolleger om undervisning i skriftsprog og udvikling af handleplaner i dansk og andre fag.

Fakta

Navn:
Læsevejledning i grundskolen, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års relevant erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du kan fokusere på skriftsprogsvanskeligheder fra børnehaveklasse til udskoling, eller du kan specialisere dig i skriftsprogstilegnelse, skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning for de små eller store elever.

Uddannelsen henvender sig fx til folkeskolelærere.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse inden for læsevejledning i grundskolen, skal du desuden skrive projekt inden for retningen.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Ordblindelærer i grundskolen

Nogle professionshøjskoler tilbyder et forløb, som er tilrettelagt for lærere og pædagoger, der vil kvalificere sig til at fungere som ordblindelærer i grundskolen. Forløbet sammensættes af moduler fra forskellige retninger under den pædagogiske diplomuddannelse:

Værd at vide

Uddannelsen er en fuld diplomuddannelse og erstatter PD i læsning og skrivning og den tidligere Læsevejlederuddannelse.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

  • Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse med emner som forudsætninger for skriftsprogstilegnelse, afkodning, læseforståelse og læseforståelsesstrategier, undervisningsdifferentiering, evaluering, sproglære, læseproces, kommunikation og læremidler
  • Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning 4.-10. klasse med emner som flydende læsning, læseforståelsesstrategier, dansk og læseforståelse i andre fag, differentiering og evaluering, kollegial vejledning og facilitering af læreprocesser, teksttyper, tekststruktur og læremidler til skriftsprogsundervisning
  • Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse, som giver redskaber til at identificere skriftsprogsvanskeligheder og gennemføre forebyggende undervisning og intervention; emner er fx karakteristik af vanskeligheder, kollegial vejledning, læremidler og it-støtte tilpasset den enkelte elevs behov

Retningen Læsevejledning i grundskolen skal indeholde de retningsspecifikke moduler Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse, Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning 4.-10. klasse samt Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse.

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfag.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfag i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til et halvt års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
23. august 2018
11. januar 2019
Skriftsprogsudvikling og skriftsp. - 4-10. kl. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
27. august 2018
11. januar 2019
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsunder. 0.-3. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
21. januar 2019
17. maj 2019
Skriftsprogstilegnelse og skrift. - 0.-3. kl. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundv 0-3.kl Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundv 4-10 kl. Dagundervisning 7400 Herning
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundv 4-10 kl. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. januar 2019
17. maj 2019
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. kl. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10.kl. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
22. januar 2019
4. juni 2019
Læsevejleder modul 3: 0.-10. klasse ID 6675 Dagundervisning 4700 Næstved
*
22. januar 2019
7. juni 2019
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Dagundervisning 8722 Hedensted
*
28. januar 2019
17. maj 2019
Skriftsprogsudvikling 4-10. kl. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
28. januar 2019
15. maj 2019
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 klasse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
28. januar 2019
21. juni 2019
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
29. januar 2019
4. juni 2019
Læsevejleder modul 2 ID 6119 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
31. januar 2019
15. juni 2019
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsuv 0-3 klass Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
31. januar 2019
9. maj 2019
Skriftsprogsudv - og skriftsprogsuv. 4.-10. klasse Dagundervisning 1799 København V
*
31. januar 2019
9. maj 2019
Skriftsprogsudv - og skriftsprogsuv. 4.-10. klasse Dagundervisning 1799 København V
*
31. januar 2019
15. juni 2019
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsuv 4-10 kl. Dagundervisning 6100 Haderslev
*
31. januar 2019
15. juni 2019
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsuv 4-10 kl. Dagundervisning 6100 Haderslev
*
31. januar 2019
15. juni 2019
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsuv 4-10 kl. Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
7. februar 2019
30. juni 2019
Skriftsprogstilegnelse og -undervisning 0.-3. kl 1799 København V
*
19. august 2019
20. december 2019
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundv 0-3.kl Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
19. august 2019
20. december 2019
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundv 0-3.kl Dagundervisning 7400 Herning
*
19. august 2019
10. januar 2020
Skriftsprogsudv. og skrifsprogsudv. - 4-10 kl. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
19. august 2019
20. december 2019
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundv 4-10 kl. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
19. august 2019
20. december 2019
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10.kl. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
26. august 2019
10. januar 2020
Skriftsprogstilegnelse og skriftsp. 0.-3.kl. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
29. august 2019
5. december 2019
Læsevejleder modul 3: 0.-10. klasse ID 6120 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
2. september 2019
12. januar 2020
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsuv 4-10 kl. Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
3. september 2019
10. december 2019
Læsevejleder modul 1 - ID 6118 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
4. september 2019
16. december 2019
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 klasse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
4. september 2019
16. december 2019
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 klasse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. september 2019
16. december 2019
Skriftsprogsvanskeligheder 0-10 klasse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. september 2019
12. januar 2020
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsuv 0-3 klass Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
5. september 2019
12. januar 2020
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsuv 0-3 klass Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. september 2019
12. januar 2020
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsuv 4-10 klass Dagundervisning 6100 Haderslev

Uddannelsens veje

Inspiration

hvad er voksenuddannelse?
hvad er voksenuddannelse?

Læs mere om, hvad voksenuddannelser er, og hvad de kan bruges til.

Foto af projektarbejde
Foto af projektarbejde

Diplomuddannelserne er videreuddannelse for voksne. Læs mere om niveau, struktur mv.

IKV til AU og diplom
IKV til AU og diplom

Vurdering af kompetencer til akademi- og diplomuddannelser.