Master i læreprocesser, specialisering i ledelses- og organisationspsykologi
Masteruddannelse

Master i voksnes læring og kompetenceudvikling

Uddannelsen giver forudsætninger for at arbejde med læring og kompetenceudvikling, som bidrager til at skabe varig udvikling og forandring i din organisation.

Fakta

Navn:
Master i voksnes læring og kompetenceudvikling
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 111.500 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Uanset om du beskæftiger dig med læring i uddannelser eller på arbejdspladser, vil udgangspunktet være projekter og udfordringer, du kender fra din egen praksis.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, konsulenter og ledere med erfaring inden for efteruddannelse og kompetenceudvikling. Du kan fx arbejde i private virksomheder, dagtilbud og offentlige forvaltninger, i sundhedsvæsenet eller forsvaret eller på uddannelsesinstitutioner, der underviser voksne.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Master i voksnes læring og kompetenceudvikling giver praktiske redskaber og indsigt i det teoretiske grundlag for det voksenpædagogiske arbejde.

Fx tilegner du dig metoder og sprog til at arbejde med kompetenceudvikling såvel individuelt som i en organisatorisk kontekst.

Opbygning

Master i voksnes læring og kompetenceudvikling består af:

 • Tre fagmoduler
 • Typisk to valgfag
 • Et masterprojekt

Undervisning

Undervisningen vil være organiseret som en kombination af enkelte seminarer, selvstudium, e-learning og vejledning.

Titel

En fuld master i voksnes læring og kompetenceudvikling giver betegnelsen Master i voksnes læring og kompetenceudvikling.

Den engelske betegnelse er Master of Adult Learning and Human Resource Development

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes i København af Aarhus Universitet, Campus Emdrup.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Uddannelsen har fra 2020 fået ny studieordning. Hvis du er startet på uddannelsen og vil færdiggøre den efter gammel ordning, skal du kontakte Aarhus Universitet.

Find mere information på DPU's hjemmeside.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fagmoduler, valgfag og masterprojekt.

Modul 1: Læring og kompetenceudvikling i et individuelt perspektiv (15 ECTS)

Modulet introducerer til centrale teorier om voksnes læring og kompetenceudvikling.

Du arbejder med:

 • Kompetencebegrebet og kompetenceudvikling, voksnes læring og samspillet mellem formel og uformel læring
 • Teknologibaseret læring, fx e-learning, simulering og virtuelle læringsmiljøer
 • Voksenuddannelsessystemet og livslang læring
 • Metoder og videnskabsteori

Modul 2: Organisatorisk læring og udvikling (10 ECTS)

Modulet har fokus på organisatoriske faktorer og vilkår, der påvirker læring og udvikling. 

Du arbejder med:

 • Teorier om organisatorisk læring og udvikling, fx social læring samt gruppebaseret og tværfaglig læring
 • Teknologibaserede læringsformer, fx learning management systems, knowledge management systems og MOOCS (Massive Open Online Courses)
 • Læring i et globalt perspektiv, dvs. på tværs af organisationer eller mellem grupper med forskellig baggrund i en organisation

Modul 3: Kompetenceudvikling og evaluering i et bæredygtighedsperspektiv (10 ECTS)

Modulet har fokus på varig udvikling og forandring. Det handler fx om, hvordan man sikrer, at forandring bliver implementeret og forankret, og at kompetencer indlejres og anvendes.

Du arbejder med:

 • Teorier om intervention, implementering og evaluering
 • Teknologiunderstøttet udvikling og sociale teknologier
 • Bæredygtige og helhedsorienterede tilgange til kompetenceudvikling og evaluering

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

I det afsluttende masterprojekt arbejder du med en selvvalgt problemstilling, som du behandler og formidler såvel videnskabeligt som i et anvendelses- eller praksisrettet perspektiv.

Valgfag (10 ECTS)

Hvis du tager en hel master i voksnes læring og kompetenceudvikling, følger du desuden valgfag svarende til 10 ECTS.

Valgfagene skifter fra semester til semester. Få en oversigt på DPU's hjemmeside.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

Uddannelsesbaggrund

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • Relevant bachelor- eller kandidatuddannelse, fx cand.mag., cand.scient. eller cand.merc.
 • Relevant professionsbacheloruddannelse eller mellemlang videregående uddannelse
 • Relevant diplomuddannelse, fx inden for voksnes læring og kompetenceudvikling

I vurderingen af din adgangsgivende uddannelse lægges der vægt på, at den indeholder væsentlige elementer af pædagogisk teori, psykologisk teori, organisationsteori, teori inden for samfundsvidenskab, human ressource development eller management. Kontakt uddannelsesstedet for mere information.

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Erhvervserfaring

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Færdigheder i engelsk, norsk og svensk

Du skal i øvrigt være i stand til at læse faglitteratur på engelsk og i begrænset omfang på norsk og svensk. Derudover kan enkelte dele af undervisningen foregå på engelsk.

 

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. Hele uddannelsen koster ca. 111.500 kr.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Med en master i voksnes læring og kompetenceudvikling kan du arbejde med både pædagogiske og ledelsesmæssige opgaver på det offentlige eller private arbejdsmarked.

Du kan fx som formel eller uformel leder arbejde med at udvikle og implementere faglig kompetenceudvikling i din organisation.

Eller du kan arbejde med voksnes læring og udvikling i uddannelsesinstitutioner.

Du kan fx arbejde i:

 • Private virksomheder
 • Dagtilbud
 • Forvaltninger i kommuner og regioner
 • Styrelser, sundhedsvæsen og forsvar
 • Uddannelsesinstitutioner som VUC’er og hf-centre, gymnasier, erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Læs om uddannelsen på

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2024
31. august 2026
Master i voksnes læring og kompetenceudvikling, hele uddannelsen Fleksibel undervisning 2400 København NV
*
1. september 2024
31. januar 2025
Master i voksnes læring og kompetenceudvikling, modul 1 Fleksibel undervisning 2400 København NV
*
1. september 2024
31. januar 2025
Master i voksnes læring og kompetenceudvikling, modul 3 Fleksibel undervisning 2400 København NV
*
1. september 2024
31. januar 2025
Valgfag: Trivsel og trivselsfremme Fleksibel undervisning 2400 København NV

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse