Master i voksnes læring og kompetenceudvikling
Masteruddannelse

Master i voksnes læring og kompetenceudvikling

Uddannelsen giver indsigt i de psykologiske, sociale og kulturelle forudsætninger for, at voksne kan lære og udvikle deres kompetencer på arbejdet, i uddannelser og i sociale sammenhænge.

Fakta

Navn:
Master i voksnes læring og kompetenceudvikling
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 106.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Samtidig med at du får viden om det enkelte menneskes psykologi og udvikling, lærer du også om uddannelse og læring i forhold til de organisatoriske og samfundsmæssige rammer.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, konsulenter og ledere med erfaring inden for efteruddannelse og kompetenceudvikling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Master i voksnes læring og kompetenceudvikling giver praktiske redskaber og indsigt i det teoretiske grundlag for det voksenpædagogiske arbejde.

Med udgangspunkt i din egen praksiserfaring lærer du at planlægge og gennemføre uddannelsesforløb for voksne. I undervisningen er der fokus på udvikling og kvalitetssikring af voksnes læring og deres kompetenceudvikling.

Uddannelsen består af fire moduler, hvoraf det sidste er et masterprojekt.

Undervisningen foregår i en række koncentrerede forløb samt et ugeforløb. I perioderne mellem seminarerne arbejdes i lokale projektgrupper og individuelt med netbaseret vejledning.

Uddannelsen udbydes i København af Aarhus Universitet, Campus Emdrup.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

De fire moduler er følgende:

  • Modul 1. Voksnes liv og læreprocesser, hvor du arbejder med voksnes psykologiske udvikling, kognitive, emotionelle, holdningsmæssige, værdimæssige og handlingsmæssige dispositioner.
  • Modul 2. Læring og kompetenceudvikling i arbejde og organistioner, hvor du får indsigt i teorier og modeller, der belyser læreprocesser, læringsmuligheder og læringsrum i forskellige organisationsformer.
  • Modul 3. Læring og kompetenceudvikling i videnssamfundet, hvor du får indsigt i uddannelsespolitik og reformer af betydning for livslang læring og kompetenceudvikling samt indsigt i relevante sociologiske teorier.
  • Modul 4. Masterprojekt

Hvert modul har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du kan evt. tage det 4. modul, masterprojektet, på heltid. Det strækker sig over maksimalt 10 sammenhængende uger inkl. den mundtlige eksamen.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • en relevant bachelor- eller kandidatuddannelse
  • en relevant professionsbacheloruddannelse
  • en relevant diplomuddannelse

I vurderingen af din adgangsgivende uddannelse lægges der vægt på, at den indeholder væsentlige elementer af pædagogisk teori.

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Du kan tilmelde dig hele uddannelsen eller enkelte moduler.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling. Uddannelsen koster 106.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Langt den største gruppe af nyuddannede er beskæftiget på hospitaler. Andre omfatter få ansættelser i 16 brancher, herunder nogle med lidt eller ingen relation til faget.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. februar 2020
31. august 2020
Master i voksnes læring og kompetenceudvikling, Modul 2 Fleksibel undervisning 2400 København NV
*
1. februar 2020
31. august 2020
Master i voksnes læring og kompetenceudvikling, Modul 4 Fleksibel undervisning 2400 København NV

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse