Master i uddannelse og læring
Masteruddannelse

Master i uddannelse og læring

Du beskæftiger dig med uddannelse, kompetenceudvikling og forandring, der i bred forstand har læreprocesser som omdrejningspunkt.

Fakta

Navn:
Master i uddannelse og læring
Andre betegnelser:
MUL
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 88.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Fx lærer du at udvikle, analysere og evaluere menneskers læring, bl.a. gennem viden om, hvordan det enkelte menneske lærer ud fra faktorer som  fx køn, social klasse og etnicitet.

Uddannelsen henvender sig til ledere, planlæggere, undervisere og vejledere, der arbejder med uddannelsesplanlægning, organisationsudvikling, undervisning og vejledning. Du beskæftiger dig med læring i fx uddannelsesinstitutioner, virksomheder og organisationer.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På master i uddannelse og læring får du viden om mennesker som lærende subjekter, deltagere og aktører. Uddannelsen har bl.a. fokus på hverdagens læreprocesser i formelle og uformelle kontekster, og du arbejder med at forstå læreprocesser ud fra et deltagerperspektiv.

Du får kompetencer til at gennemføre undersøgelser af læreprocesser i en social kontekst. Herunder erfaringer og forståelse af forholdet mellem forskning, videnskab og professionelt arbejde.

Du får desuden viden om, hvilken betydning samfundsprocesser og historiske udviklingstræk har for uddannelsesinstitutioner, organisationer og professioner. Herunder, hvordan samfund og historie kan ses i relation til individers erfaringer og handlinger.

Endelig lærer du mere om læringsmiljøer som kontekster for subjektive læreprocesser.

Opbygning

Master i uddannelse og læring består af to moduler, der omfatter 5 kurser og 2 projekter.

Undervisning

Undervisningen er tilrettelagt som tre til fire to-dages seminarer pr. semester. På seminarerne undervises i relevante temaer, teorier og metoder. Der indgår også diskussion og projektsparring i mindre grupper.

Titel

En fuld masteruddannelse i uddannelse og læring giver titlen Master i uddannelse og læring.

Den engelske betegnelse er Master of Education and Learning.

Uddannelsessted

Uddannelsen kan udbydes af

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af 2 moduler, der tilrettelægges over 4 semestre.

Modul 1: Hverdagsliv, socialisation og læreprocesser i kontekst

 Du beskæftiger dig med:

 • Hverdagsliv
 • Socialpsykologi
 • Interaktion og socialisation
 • Socialisation, sprog og kultur
 • Arbejde og subjektivitet
 • Læreprocesser som både kognitive, sociale og psykiske processer
 • Læreprocesser og identitetsdannelse i livshistorisk og biografisk perspektiv koblet til køn
 • Ungdom, biografi og uddannelsesvalg
 • Empiriske metoder i forskning i læreprocesser
 • Læreprocesser i kontekst
 • Analyse og fortolkning af interviewtransskriptioner og af notater fra deltagende observation

 

Kurser og projekt på Modul 1

 • Hverdagsliv, socialisation og læreprocesser (7,5 ECTS)
 • Empirisk forskning i læreprocesser i kontekst (7,5 ECTS)
 • Projekt: Læreprocesser i kontekst (15 ECTS)
   

Modul 2: Organisation, uddannelse og læring i samfund

Du beskæftiger dig med:

 • Professionalisering, fag og faglighed
 • Uddannelsespolitik og styring af uddannelser
 • Uddannelsernes historiske udvikling - velfærdsstat og uddannelse
 • Globalisering, det multikulturelle samfund og social integration
 • Betydningen af køn, social klasse, etnicitet og lokalitet for uddannelse
 • Læringsmiljøer i arbejdslivet - arbejde, praktik og organisation
 • Uddannelsesplanlægning, kompetenceudvikling og livslang læring
 • Evaluering, kompetencer og vidensformer
 • Metoder og videnskabsteori i uddannelsesforskning

 

Kurser og masterprojekt på Modul 2

 • Samfund, organisation og uddannelse (5 ECTS)
 • Metoder i empirisk forskning i organisation, uddannelse og læring (5 ECTS)
 • Videnskabsteorier og metoder i uddannelsesforskning (5 ECTS)
 • Projekt: Masterprojekt (15 ECTS)

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

Uddannelsesbaggrund

Adgangsgivende uddannelser er:

Bachelor

 • Bachelor i læring
 • Bachelor i pædagogik
 • Bachelor i uddannelsesvidenskab
 • Bacheloruddannelse med pædagogik og uddannelsesstudier  RUC
 • Bachelor i biblioteks- og informationsvidenskab
 • Bachelor med kulturmødestudier RUC

Professionsbachelor

 • Folkeskolelærer
 • Pædagog
 • Sygeplejerske
 • Jordemoder
 • Socialrådgiver
 • Ernærings- og husholdningsøkonom
 • Ergoterapeut
 • Fysioterapeut
 • Psykomotorisk terapeut

Diplom

 • Pædagogisk diplomuddannelse, fx i Interkulturel pædagogik, PD
 • Diplomuddannelse i ledelse
 • Diplomuddannelse i erhvervspædagogik
 • Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Erhvervserfaring

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende eksamen, typisk konkret erfaring med uddannelse, kompetenceudvikling eller læring i virksomheder, organisationer eller institutioner.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. Hele uddannelsen koster ca. 88.000 kr. Et semester ca. 22.000 kr.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Med en master i uddannelse og læring kan du arbejde som leder eller medarbejder i funktioner, der har læring som omdrejningspunkt. 

Du kan typisk arbejde med:

 • Uddannelsesplanlægning
 • Organisationsudvikling
 • Ledelse
 • Mangfoldighed
 • Pædagogisk arbejde
 • Undervisning
 • Vejledning

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Læs om uddannelsen hos Roskilde Universitet (RUC).

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.

Universiteterne kan udbyde enkeltfag fra deres fuldtidsuddannelser.

Akademiuddannelser er deltidsuddannelser henvendt til voksne

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser