Master i læreprocesser, specialisering i pædagogisk ledelse
Masteruddannelse

Master i læreprocesser, specialisering i pædagogisk ledelse

Uddannelsen har fokus på pædagogisk ledelse og giver kompetencer til at sætte organisatoriske lære- og forandringsprocesser i gang.

Fakta

Navn:
Master i læreprocesser, specialisering i pædagogisk ledelse
Andre betegnelser:
Master i pædagogisk ledelse (MPL)
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 150.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får ledelsesmæssige færdigheder og herunder teoretisk og metodisk indsigt i fx pædagogisk medarbejderudvikling, institutionsudvikling og pædagogisk udvikling.

Uddannelsen henvender sig til skole- eller institutionsledere, der arbejder med pædagogisk ledelse - fx på ungdomsuddannelser, i grundskolen eller i dagtilbud.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kombinerer læringsteori med teorier om organisation og ledelse samt pædagogik, didaktik og uddannelsesvidenskab.

På uddannelsen undersøger og diskuterer du, hvordan pædagogisk ledelse formes og kan praktiseres.

Du beskæftiger dig med:

 • Ledelse af professionelles læring og udvikling, fx  undervisningsobservationer og feedback, kollegial supervision og MUS
 • Ledelse af professionelle læringsfællesskaber
 • ​Kapacitetsopbygning i skoler og daginstitutioner
 • Evaluering af individuel og organisatorisk læring

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Seks fagmoduler
 • Et masterprojekt

Undervisning

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af fjernundervisning og seminarer samt skriftlige opgaver og projektarbejde.

Uddannnelsessted

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet.

Titel

En fuld masteruddannelse i pædagogisk ledelse giver titlen Master i Læreprocesser med Specialisering i Pædagogisk Ledelse.

Den engelske betegnelse er Master in Learning Processes Specializing in Pedagogical Leadership.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert semester. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen tilrettelægges over 4 semestre:

1. semester

 • Læringsteori, videnskabsteori og metode I (10 ECTS)
 • Organisatorisk læring (5 ECTS)

Semesteret introducerer til teorier om læring på individ- og organisationsniveau. Herudover videnskabsteori og metode, der giver kendskab til forskningsmæssige arbejdsmåder.

2. semester

 • Læring i praksis (10 ECTS)
 • Evaluering af læreprocesser (5 ECTS)

Semesteret indeholder et projektarbejde om Læring i praksis, hvor du kan analysere problemstillinger fra egen praksis. Desuden en indføring i evaluering på såvel individ- som organisationsniveau.

3. semester

 • Pædagogisk ledelse i praksis (10 ECTS)
 • Videnskabsteori og metode II (5 ECTS)

Semesteret går i dybden med en række ledelsesredskaber, fx undervisningsobservation, kollegial supervision, feedback, coaching, ledelse af professionelle læringsfællesskaber, aktionslæring og QTI-værktøjet (Questionnaire on Teacher Interaction) til udvikling af klasseledelse. Herudover arbejdes videre med videnskabsteori og metode.

4. semester

 • Masterprojekt (15 ECTS)

Du afslutter uddannelsen med et masterprojekt om et selvvalgt område inden for pædagogisk ledelse, gerne i forlængelse af det område, du har fordybet dig i på 3. semester.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

Uddannelsesbaggrund

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Relevant kandidat-, bachelor, eller diplomuddannelse, fx inden for psykologi, kommunikation, sociologi, organisation eller pædagogik
 • Relevant professionsbacheloruddannelse, fx som lærer, pædagog eller inden for ernæring og sundhed
 • Mellemlang videregående uddannelse til folkeskolelærer
 • Mellemlang videregående uddannelse til pædagog kombineret med relevant teoretisk efteruddannelse
 • Diplomuddannelse, hvis indhold er relevant for studiet af læring og læreprocesser
 • Militær ledelsesuddannelse, læs mere på Aalborg Universitetes hjemmeside

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Erhvervserfaring

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Det kan fx være erfaring fra offentlige og private skoler og dagtilbud med:

 • Lederfunktioner
 • Medarbejderudvikling og medarbejderuddannelse
 • Konsulent- og rådgivningsarbejde i relation til kompetenceudvikling og læring

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. Hele uddannelsen koster ca. 150.000 kr.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Med en master i pædagogisk ledelse kan du arbejde som skoleder, uddannelsesleder og pædagogisk leder eller varetage anden pædagogisk ledelse i forbindelse med medarbejder- og kompetenceudvikling.

Det kan fx foregå i:

 • Gymnasieskoler
 • Erhvervsskoler
 • Folkeskoler
 • Friskoler og privatskoler
 • Specialskoler
 • Daginstitutioner

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Læs om uddannelsen på:

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse