Master i læreprocesser, specialisering i pædagogisk ledelse
Masteruddannelse

Master i læreprocesser, specialisering i pædagogisk ledelse

Uddannelsen har fokus på pædagogisk ledelse. Du får ledelsesmæssige færdigheder og herunder teoretisk og metodisk indsigt i fx pædagogisk medarbejderudvikling, institutionsudvikling og pædagogisk udvikling.

Fakta

Navn:
Master i læreprocesser, specialisering i pædagogisk ledelse
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 150.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Uddannelsen giver kompetencer til at sætte organisatoriske lære- og forandringsprocesser i gang.

Den henvender sig til skoleledere eller dagtilbudsledere, der arbejder med ledelse af pædagogiske institutioner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen tilrettelægges over 4 semestre. Den giver indsigt i forhold, der i særlig grad karakteriserer pædagogisk ledelse, og fokuserer på emner som pædagogisk medarbejderudvikling, herunder kompetenceudvikling, undervisningssupervision og MUS, teamledelse, institutionsudvikling, pædagogisk udvikling og ledelse i forhold til børn/elever, forældre og myndigheder.

Uddannelsen kombinerer læringsteori med teorier om organisation og ledelse samt pædagogik, didaktik og uddannelsesvidenskab.

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af fjernundervisning og seminarer.

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert semester. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af 4 semestre med hvert sit tema:

  • Pædagogisk ledelse på individ-, gruppe- og organisationsniveau. Med basis i læringsteori og teorier om organisatorisk læring arbejdes bl.a. med emner som klasseledelse, medarbejderudvikling, teamledelse, institutionsudvikling og pædagogisk udvikling.
  • Den pædagogisk ledelses praksis og de institutionelle og samfundsmæssige rammer for den. Du lærer bl.a. om ledelse i forhold til børn og forældre samt i forhold til offentlige myndigheder. Semesterets hovedaktivitet er et projektarbejde med tilknyttede kurser.
  • Tema inden for pædagogisk ledelse. Du fordyber dig i et særligt tema, som fx kan være evaluering og kvalitetsudvikling, forandringsledelse og arbejdsmiljø, inklusion eller andet.
  • Masterprojekt. Du udarbejder dit masterprojekt, som er en skriftlig afhandling om et selvvalgt emne i forlængelse af det tema, du har fordybet dig i på 3. semester.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

  • Relevant kandidat-, bachelor, eller diplomuddannelse, fx inden for psykologi, kommunikation, sociologi, organisation eller pædagogik
  • Relevant professionsbacheloruddannelse, fx som lærer, pædagog eller inden for ernæring og sundhed
  • Mellemlang videregående uddannelse kombineret med relevante diplommoduler
  • Diplomuddannelse, hvis indhold er relevant for studiet af læring og læreprocesser, herunder HD-O

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Uddannelsen koster 150.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2021
30. juni 2023
Master i Læreprocesser med specialisering i Pædagogisk Ledelse Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø
*
1. september 2021
31. januar 2022
Pædagogisk ledelse i praksis, enkeltfag Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse