Dansk som andetsprog, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Dansk som andetsprog, PD

Uddannelsen giver dig kompetencer til at støtte tosprogede børn, unge og voksne, der tilegner sig det danske sprog. Desuden kan du bl.a. arbejde med udvikling af din undervisningspraksis.

Fakta

Navn:
Dansk som andetsprog, PD
Type:
Pædagogisk diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får undervisning i centrale teorier inden for andetsprogsforskning. Desuden lærer du at formidle problemstillinger og rådgive alle, der er involveret i andetsprogsundervisningen, fx kolleger og ledelse, men også fagfolk fra andre organisationer og tosprogede forældre.

Uddannelsen henvender sig til skolelærere, pædagoger, voksenundervisere og andre faggrupper, som arbejder med andetsprogsundervisning eller -formidling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for dansk som andetsprog, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for dansk som andetsprog.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

  • Andetsprogspædagogik med emner som sprogstimulering og -undervisning, kommunikativ sprogpædagogik, sproglig opmærksomhed og bevidsthed, kommunikative færdigheder og andetsprog som hhv. selvstændigt og integreret fagområde
  • Dansk som andetsprogsvejledning med emner som teori, metoder og principper i vejledningen, samtale og proces, formidling af faglige problemstillinger og vejledning af målgrupper som kolleger, forældre og ledelse
  • Flersprogethed og andetsprogstilegnelse med emner som sprogbrug og -udvikling, sprogpædagogik og sprogtilegnelsesforskning, indlæringsstrategier samt kognitive, sociale og socialpsykologiske aspekter ved andetsprogstilegnelse
  • Intersprogsanalyse og sproglig evaluering med emner som det danske sprogs struktur og funktion, intersprogsanalyse, sproglig evaluering og vejledning samt materialer
  • Modtagedidaktik - sprogudviklende basisundervisning af nye learnere med dansk som andetsprog, som bl.a. giver indsigt i de særlige læringsbetingelser, der gælder for personer med flygtningebaggrund; du får forudsætninger for at gennemføre basisundervisning, hvor du inddrager flersprogethed som en ressource

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfag.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfag i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
26. august 2019
21. januar 2020
Andetsprogspædagogik Dagundervisning 5230 Odense M
*
26. august 2019
21. januar 2020
Dansk som andetsprogsvejledning Dagundervisning 5230 Odense M
*
26. august 2019
16. december 2019
Flersprogethed og andetsprogstilegnelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
30. august 2019
6. december 2019
Intersprogsanalyse og sproglig evaluering ID 5272 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
3. september 2019
30. januar 2020
Flersprogethed og andetsprogstilegnelse Dagundervisning 1799 København V
*
3. september 2019
30. januar 2020
Intersprogsanalyse og sproglig evaluering Dagundervisning 1799 København V
*
4. september 2019
16. december 2019
Dansk som andetsprogsvejledning Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. september 2019
30. januar 2020
Modtagedidaktik- sprogudviklende basisundervisning Dagundervisning 1799 København V
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Andetsprogspædagogik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Dansk som andetsprogsvejledning Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Dansk som andetsprogsvejledning Dagundervisning 8800 Viborg
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Modtagedidaktik - sprogudviklinge basisundervisn. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Flersprogethed og andetsprogstilegnelse Dagundervisning 5230 Odense M
*
3. februar 2020
19. juni 2020
Andetsprogspædagogik Dagundervisning 6100 Haderslev
*
4. februar 2020
30. juni 2020
Andetsprogspædagogik Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2020
19. juni 2020
Modtagedidaktik -sprogudv.basisuv. af nye learnere Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. februar 2020
19. juni 2020
Intersprogsanalyse og sproglig evaluering Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. februar 2020
30. juni 2020
Dansk som andetsprogsvejledning Dagundervisning 1799 København V
*
17. august 2020
18. december 2020
Andetsprogspædagogik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
18. december 2020
Flersprogethed og andetsprogstilegnelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
28. august 2020
4. december 2020
Dansk som andetsprogsvejledning ID 5273 Dagundervisning 4000 Roskilde

Uddannelsens veje