Pædagogisk diplomuddannelse

Dansk som andetsprog, PD

Uddannelsen giver dig kompetencer til at støtte tosprogede børn, unge og voksne, der tilegner sig det danske sprog. Desuden kan du bl.a. arbejde med udvikling af din undervisningspraksis.

Fakta

Navn:
Dansk som andetsprog, PD
Type:
Pædagogisk diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får undervisning i centrale teorier inden for andetsprogsforskning. Desuden lærer du at formidle problemstillinger og rådgive alle, der er involveret i andetsprogsundervisningen, fx kolleger og ledelse, men også fagfolk fra andre organisationer og tosprogede forældre.

Uddannelsen henvender sig til skolelærere, pædagoger, voksenundervisere og andre faggrupper, som arbejder med andetsprogsundervisning eller -formidling.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er en retning på den pædagogiske diplomuddannelse. Du specialiserer dig inden for dansk som andetsprog.

Retningen giver dig indsigt i de læringsbetingelser, der gælder for personer med flygtningebaggrund, og du får forudsætninger for at gennemføre basisundervisning, hvor du inddrager flersprogethed som en ressource.

Du får bl.a. viden om:

 • Det danske sprogs struktur og funktion
 • Sprogstimulering og -undervisning
 • Kommunikativ sprogpædagogik
 • Teori, metoder og principper i vejledning, samtale og proces
 • Sprogbrug og -udvikling

Opbygning

Retningen består af:

 • 2 obligatoriske moduler (15 ECTS)
 • Mindst 2 retningsspecifikke moduler (min. 20 ECTS)
 • Evt. valgfrie moduler (maks. 10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Du skal vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for dansk som andetsprog.

Undervisning

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Retningen kan udbydes af:

Titel

En fuld diplomuddannelse giver titlen Diplom i Pædagogik. Dansk som andetsprog.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Education. Danish as Second Language.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Pædagogisk viden og forskning (10 ECTS)
 • Undersøgelse af pædagogisk praksis (5 ECTS)

De obligatoriske moduler er fælles for alle uddannelsesretninger på den pædagogiske diplomuddannelse. 

Se udbuddet af obligatoriske moduler på Pædagogisk diplomuddannelse, PD, uden uddannelsesretning.

Retningsspecifikke moduler

 • Andetsprogspædagogik (10 ECTS)
 • Dansk som andetsprogsvejledning (10 ECTS)
 • Flersprogethed og andetsprogstilegnelse (10 ECTS)
 • Intersprogsanalyse og sproglig evaluering (10 ECTS)
 • Modtagedidaktik - sprogudviklende basisundervisning af nye learnere med dansk som andetsprog (10 ECTS)

Valgfrie moduler

På diplomuddannelsen i pædagogik udbydes der desuden valgfrie moduler.

Se udbuddet af valgfrie moduler på Pædagogisk diplomuddannelse, PD, uden retning.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje