Dansk som andetsprog, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Dansk som andetsprog, PD

Uddannelsen giver dig kompetencer til at støtte tosprogede børn, unge og voksne, der tilegner sig det danske sprog. Desuden kan du bl.a. arbejde med udvikling af din undervisningspraksis.

Fakta

Navn:
Dansk som andetsprog, PD
Type:
Pædagogisk diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får undervisning i centrale teorier inden for andetsprogsforskning. Desuden lærer du at formidle problemstillinger og rådgive alle, der er involveret i andetsprogsundervisningen, fx kolleger og ledelse, men også fagfolk fra andre organisationer og tosprogede forældre.

Uddannelsen henvender sig til skolelærere, pædagoger, voksenundervisere og andre faggrupper, som arbejder med andetsprogsundervisning eller -formidling.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for dansk som andetsprog, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for dansk som andetsprog.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

De obligatoriske moduler er:

Retningsspecifikke moduler

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

  • Andetsprogspædagogik med emner som sprogstimulering og -undervisning, kommunikativ sprogpædagogik, sproglig opmærksomhed og bevidsthed, kommunikative færdigheder og andetsprog som hhv. selvstændigt og integreret fagområde
  • Dansk som andetsprogsvejledning med emner som teori, metoder og principper i vejledningen, samtale og proces, formidling af faglige problemstillinger og vejledning af målgrupper som kolleger, forældre og ledelse
  • Flersprogethed og andetsprogstilegnelse med emner som sprogbrug og -udvikling, sprogpædagogik og sprogtilegnelsesforskning, indlæringsstrategier samt kognitive, sociale og socialpsykologiske aspekter ved andetsprogstilegnelse
  • Intersprogsanalyse og sproglig evaluering med emner som det danske sprogs struktur og funktion, intersprogsanalyse, sproglig evaluering og vejledning samt materialer
  • Modtagedidaktik - sprogudviklende basisundervisning af nye learnere med dansk som andetsprog, som bl.a. giver indsigt i de særlige læringsbetingelser, der gælder for personer med flygtningebaggrund; du får forudsætninger for at gennemføre basisundervisning, hvor du inddrager flersprogethed som en ressource

Valgfrie moduler

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfrie moduler.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfrie moduler i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

  • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
  • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
  • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Flersprogethed og andetsprogstilegnelse 0122 Dagundervisning 5230 Odense M
*
1. februar 2022
30. juni 2022
Dansk som andetsprogsvejledning Dagundervisning 4
*
1. februar 2022
24. juni 2022
Modtagedidaktik -sprogudv.basisuv. af nye learnere Dagundervisning 6100 Haderslev
*
2. februar 2022
24. juni 2022
Intersprogsanalyse og sproglig evaluering Dagundervisning 6100 Haderslev
*
2. februar 2022
24. juni 2022
Modul 13: Andetsprogspædagogik Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
2. februar 2022
24. juni 2022
Modul 13: Andetsprogspædagogik Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. februar 2022
30. juni 2022
Modtagedidaktik - sprogudviklende basisuv Dagundervisning 4

Uddannelsens veje