Engelskvejleder, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Engelskvejleder, PD

Uddannelsen giver dig bl.a. forudsætninger for at udvikle og vedligeholde en evalueringskultur for engelsk på skolen. Du lærer fx at vejlede kolleger og ledelse om indhold, metoder og materialevalg.

Fakta

Navn:
Engelskvejleder, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 70.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får undervisning i centrale teorier om sprogtilegnelse og psykologiske og sociale faktorer, der påvirker fremmedsprogstilegnelsen. Du lærer også at analysere og vurdere læseplaner.

Uddannelsen henvender sig til skolelærere, voksenundervisere, højskole- og aftenskolelærere, som gerne vil varetage en koordinerende funktion i forbindelse med skolens undervisning i engelsk.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse som engelskvejleder, skal du desuden skrive projekt inden for engelskvejledning.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

  • Engelsk som kulturteknik, hvor du beskæftiger dig med sprogets varianter som første-, andet- og fremmedsprog, som internationalt sprog og franca lingua; emner er desuden elevers intersprog, progression i sprogtilegnelsen, litteraturpædagogisk arbejde, internationalt samarbejde og kulturelle møder
  • Faglig vejledning i skolen med emner som praksislæring og institutionskultur, procesledelse, vejlednings- og evalueringsteori og -metode
  • Sprogtilegnelse og sprogundervisning, som bl.a. giver indsigt i teorier om sprogtilegnelse, sprogsyn og fremmedsprogsdidaktiske metoder; desuden berøres emner som differentieret tilrettelæggelse og læringsstrategier i forhold til ordtilegnelse, læsning og lytning

Retningen engelskvejleder skal indeholde de retningsspecifikke moduler faglig vejledning i skolen, sprogtilegnelse og sprogundervisning samt engelsk som kulturteknik.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og retningsmodulet faglig vejledning i skolen samt fælles valgfag på PD-uddannelsen i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD uden retning.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 70.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
27. august 2018
25. januar 2019
Afgangsprojekt - Engelskvejleder Fleksibel undervisning 9210 Aalborg SØ
*
29. august 2018
28. november 2018
Sprogtilegnelse og sprogundervisning ID 5308 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
31. januar 2019
15. juni 2019
Engelsk som kulturteknik Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. februar 2019
15. maj 2019
Sprogtilegnelse og sprogundervisning Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. februar 2019
12. juni 2019
Engelsk som kulturteknik ID 6117 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2019
20. december 2019
Engelsk som kulturteknik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
12. september 2019
8. januar 2020
Sprogtilegnelse og sprogundervisning Dagundervisning 6100 Haderslev

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Inspiration

hvad er voksenuddannelse?
hvad er voksenuddannelse?

Læs mere om, hvad voksenuddannelser er, og hvad de kan bruges til.

Foto af projektarbejde
Foto af projektarbejde

Diplomuddannelserne er videreuddannelse for voksne. Læs mere om niveau, struktur mv.

IKV til AU og diplom
IKV til AU og diplom

Vurdering af kompetencer til akademi- og diplomuddannelser.