Bevægelsesvejleder, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Bevægelsesvejleder, PD

Uddannelsen giver dig viden om den fysiske aktivitets betydning for læring og motivation i skolen og andre kulturelle og institutionelle sammenhænge.

Fakta

Navn:
Bevægelsesvejleder, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 56 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får kompetencer til at udvikle en kultur, hvor bevægelse tænkes sammen med skolens rammer, mål, undervisning og daglige virke, og du får forudsætninger for at stimulere en faglig debat, der kan være med til at forbedre skolens bevægelseskultur. 

Uddannelsen henvender sig til skolelærere, pædagoger og andre, der varetager funktioner som koordinatorer eller faglige vejledere i forbindelse med aktiviteter, der på tværs af fag har fokus på bevægelse, sundhed og trivsel.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse som bevægelsesvejleder, skal du desuden skrive projekt inden for bevægelsesvejledning.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld diplomuddannelse giver titlen Diplom i Pædagogik. Bevægelsesvejleder.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Education. Education programme for Guidance Counsellors in Physical Exercise and Activity.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

  • Bevægelse og læring, som bl.a. giver dig viden om sammenhængen mellem fysik aktivitet, læring og motivation; teorier om didaktisk design og metoder til inkluderende arbejde indgår også
  • Bevægelse, trivsel og sundhed, som har fokus på skolens betydning for trivsel og sundhed; du får metoder til arbejdet med sundhed, bevægelse og trivsel, men fx også viden om sammenhængen mellem de nationale og lokale mål og skolens egne mål for sundhed, bevægelse og trivsel
  • Faglig vejledning i skolen med emner som praksislæring og institutionskultur, procesledelse, vejlednings- og evalueringsteori og -metode

Retningen bevægelsesvejleder skal indeholde de retningsspecifikke moduler faglig vejledning i skolen, bevægelse og læring samt bevægelse, trivsel og sundhed.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og retningsmodulet faglig vejledning i skolen samt de fælles valgfag på PD-uddannelsen i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD uden retning.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

  • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
  • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
  • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 56 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
25. januar 2021
11. juni 2021
Bevægelse, trivsel og sundhed Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Bevægelse, trivsel og sundhed 0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Afgangsprojekt Bevægelsesvejleder Fleksibel undervisning 1799 København V
*
2. februar 2021
18. juni 2021
Bevægelse og læring Dagundervisning 6100 Haderslev
*
2. februar 2021
18. juni 2021
Bevægelse og læring Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
23. august 2021
24. december 2021
Bevægelse og læring Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
7. september 2021
21. januar 2022
Bevægelse. trivsel og sundhed Dagundervisning 6100 Haderslev

Uddannelsens veje