Vejledning og supervision, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Vejledning og supervision, PD

Uddannelsen udvikler dine personlige og faglige kompetencer som vejleder og supervisor, fx inden for kollega- og teamsamarbejde.

Fakta

Navn:
Vejledning og supervision, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får redskaber til at gennemføre den professionelle vejledning, lige fra faglig ekspertrådgivning og -formidling til funktioner som supervision, konsultation, coaching og mentoring.

Uddannelsen henvender sig til pædagoger og lærere, konsulenter, ledere og andre, der arbejder med facilitering af team- og kompetenceudvikling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for vejledning og supervision, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for vejledning og supervision.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

  • Kollegial vejledning med emner som udvikling af egen praksis og praksisrefleksion og udvikling af en læringsorienteret og refleksiv fagkultur
  • Vejledningsmetoder og -processer, der bl.a. giver redskaber til procesledelse og -analyse og facilitering af vejlednings- og forandringsprocesser
  • Vejledningsteori og forandringsprocesser, der bl.a. ser vejledningspraksis i et samfundsudviklingsperspektiv; læreprocesteori, facilitering af kompetenceudvikling og etiske dilemmaer i vejledningspraksis indgår også

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfag.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfag i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldstidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. januar 2020
1. april 2020
Vejledning og supervision Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Kollegial vejledning Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Kollgial vejledning Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Vejledningsmetoder og processer Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Vejledningsteori og forandringsprocesser Dagundervisning 8800 Viborg
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Kollegial vejledning Dagundervisning 5230 Odense M
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Kollegial vejledning Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. januar 2020
8. juni 2020
Kollegial vejledning ID 6949 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Vejledningsmetoder- og processer Dagundervisning 5230 Odense M
*
3. februar 2020
30. juni 2020
Afgang PD i Vejledning og supervision Fleksibel undervisning 1799 København V
*
3. februar 2020
30. juni 2020
Afgang PD i Vejledning og supervision Fleksibel undervisning 1799 København V
*
3. februar 2020
19. juni 2020
Vejledningsteori og forandringsprocesser Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
3. februar 2020
19. juni 2020
Vejledningsteori og forandringsprocesser Dagundervisning 6100 Haderslev
*
4. februar 2020
30. juni 2020
Kollegial vejledning Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2020
30. juni 2020
Kollegial vejledning Dagundervisning 1799 København V
*
6. februar 2020
30. juni 2020
Vejledningsmetoder og -processer Dagundervisning 1799 København V
*
6. februar 2020
30. juni 2020
Vejledningsmetoder og -processer Dagundervisning 1799 København V
*
17. august 2020
18. december 2020
Kollegial vejledning Dagundervisning 7400 Herning
*
17. august 2020
18. december 2020
Vejledningsmetoder og -processer Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
24. august 2020
7. december 2020
Kollegial vejledning ID 6950 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
24. august 2020
15. januar 2021
Vejledningsmetoder og processer Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. august 2020
15. januar 2021
Vejledningsteori og forandringsprocesser Dagundervisning 9210 Aalborg SØ

Uddannelsens veje