Pædagogisk diplomuddannelse

Vejledning og supervision, PD

Uddannelsen udvikler dine personlige og faglige kompetencer som vejleder og supervisor, fx inden for kollega- og teamsamarbejde.

Fakta

Navn:
Vejledning og supervision, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får redskaber til at gennemføre den professionelle vejledning, lige fra faglig ekspertrådgivning og -formidling til funktioner som supervision, konsultation, coaching og mentoring.

Uddannelsen henvender sig til pædagoger og lærere, konsulenter, ledere og andre, der arbejder med facilitering af team- og kompetenceudvikling.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er en retning på den pædagogiske diplomuddannelse. Du specialiserer dig inden for vejledning og supervision.

Retningen giver dig redskaber til procesledelse og -analyse samt til at se vejledningspraksis i et udviklingsperspektiv.

Du lærer bl.a. om at:

 • Facilitere kompetenceudvikling og vejlednings- og forandringsprocesser
 • Udvikle egen praksis
 • Skabe en læringsorienteret og refleksiv fagkultur
 • Håndtere etiske dilemmaer i vejledningspraksis

Opbygning

Retningen består af:

 • 2 obligatoriske moduler (15 ECTS)
 • Mindst 2 retningsspecifikke moduler (min. 20 ECTS)
 • Evt. valgfrie moduler (maks. 10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Du skal vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for vejledning og supervision.

Undervisning

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Retningen kan udbydes af:

Titel

En fuld diplomuddannelse giver titlen Diplom i Pædagogik. Vejledning og supervision.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Education. Guidance Counselling and Supervision.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Pædagogisk viden og forskning (10 ECTS)
 • Undersøgelse af pædagogisk praksis (5 ECTS)

De obligatoriske moduler er fælles for alle uddannelsesretninger på den pædagogiske diplomuddannelse. 

Se udbuddet af obligatoriske moduler på Pædagogisk diplomuddannelse, PD, uden uddannelsesretning.

Retningsspecifikke moduler

 • Kollegial vejledning (10 ECTS)
 • Vejledningsmetoder og -processer (10 ECTS)
 • Vejledningsteori og forandringsprocesser (10 ECTS)

Valgfrie moduler

På diplomuddannelsen i pædagogik udbydes der desuden valgfrie moduler.

Se udbuddet af valgfrie moduler på Pædagogisk diplomuddannelse, PD, uden retning.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje