Vejledning og supervision, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Vejledning og supervision, PD

Uddannelsen udvikler dine personlige og faglige kompetencer som vejleder og supervisor, fx inden for kollega- og teamsamarbejde.

Fakta

Navn:
Vejledning og supervision, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får redskaber til at gennemføre den professionelle vejledning, lige fra faglig ekspertrådgivning og -formidling til funktioner som supervision, konsultation, coaching og mentoring.

Uddannelsen henvender sig til pædagoger og lærere, konsulenter, ledere og andre, der arbejder med facilitering af team- og kompetenceudvikling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for vejledning og supervision, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for vejledning og supervision.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

  • Kollegial vejledning med emner som udvikling af egen praksis og praksisrefleksion og udvikling af en læringsorienteret og refleksiv fagkultur
  • Vejledningsmetoder og -processer, der bl.a. giver redskaber til procesledelse og -analyse og facilitering af vejlednings- og forandringsprocesser
  • Vejledningsteori og forandringsprocesser, der bl.a. ser vejledningspraksis i et samfundsudviklingsperspektiv; læreprocesteori, facilitering af kompetenceudvikling og etiske dilemmaer i vejledningspraksis indgår også

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfag.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfag i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldstidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
20. august 2018
11. januar 2019
Vejledningsteori og forandringsprocesser Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
27. august 2018
11. januar 2019
Vejledningsmetoder og processer Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Kollegial vejledning Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. januar 2019
17. maj 2019
Kollegial vejledning Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
21. januar 2019
17. maj 2019
Vejledningmetoder og processer Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Vejledningsmetoder og -processer Dagundervisning 7400 Herning
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Vejledningsmetoder og -processer Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
28. januar 2019
21. juni 2019
Kollegial vejledning Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
28. januar 2019
21. juni 2019
Kollegial vejledning, videremedPLS Fleksibel undervisning 7100 Vejle
*
28. januar 2019
21. juni 2019
Vejledningsmetoder- og processer Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
28. januar 2019
15. juni 2019
Vejledningsteori og forandringsprocesser Dagundervisning 6100 Haderslev
*
28. januar 2019
15. juni 2019
Vejledningsteori og forandringsprocesser Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
28. januar 2019
15. juni 2019
Vejledningsteori og forandringsprocesser Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. februar 2019
21. juni 2019
Kollegial vejledning Dagundervisning 1799 København V
*
7. februar 2019
21. juni 2019
Vejledningsmetoder og -processer Dagundervisning 1799 København V
*
25. februar 2019
1. marts 2019
Vejledningsmetoder og -processer RP, ID 6582 4180 Sorø
*
19. august 2019
20. december 2019
Kollegial vejledning Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
19. august 2019
20. december 2019
Vejledningsmetoder og -processer Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
19. august 2019
10. januar 2020
Vejledningsmetoder og processer Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
26. august 2019
16. december 2019
Kollegial vejledning Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
26. august 2019
16. december 2019
Kollegial vejledning Dagundervisning 6100 Haderslev
*
26. august 2019
16. december 2019
Kollegial vejledning Dagundervisning 6100 Haderslev
*
26. august 2019
2. december 2019
Kollegial vejledning ID 6133 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
26. august 2019
10. januar 2020
Vejledningsteori og forandringsprocesser Dagundervisning 9210 Aalborg SØ

Uddannelsens veje

Inspiration

hvad er voksenuddannelse?
hvad er voksenuddannelse?

Læs mere om, hvad voksenuddannelser er, og hvad de kan bruges til.

Foto af projektarbejde
Foto af projektarbejde

Diplomuddannelserne er videreuddannelse for voksne. Læs mere om niveau, struktur mv.

IKV til AU og diplom
IKV til AU og diplom

Vurdering af kompetencer til akademi- og diplomuddannelser.