Idræt, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Idræt, krop og bevægelse, PD

Uddannelsen giver dig indsigt i idrættens betydning inden for sundhed, kultur, uddannelse og pædagogisk arbejde. Du får kompetencer til at arbejde idrætspædagogisk med forskellige målgrupper og i forskellige miljøer.

Fakta

Navn:
Idræt, krop og bevægelse, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Undervisningen vil bl.a. fokusere på kroppens betydning for identitetsdannelse, selvopfattelse og socialisering. Du får praktiske færdigheder i dræt, men også teoretiske og metodiske forudsætninger for at udvikle faget.

Uddannelsen henvender sig bl.a. til undervisere, pædagoger og idrætstrænere, som ønsker at udvikle deres kompetencer inden for idrætspædagogik.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for idræt, krop og bevægelse, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for idræt, krop og bevægelse.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Uddannelsen gik tidligere under betegnelsen Idræt, PD.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

  • Friluftsliv og udemotion, der bl.a. handler om uderummet som legeplads, motionsrum og læringsmiljø, didaktik i uderummet, dansk friluftsliv, natursyn og projektudvikling
  • Krop, bevægelse og kommunikation med emner som kroppen i social interaktion, psykologisk og pædagogisk perspektiv på leg, dans, kamp og drama samt kreative og æstetiske læreprocesser
  • Motorisk udvikling og kropslig læring med emner som motorikkens betydning for identitet og social kompetence, centralnervesystemet og bevægelsesudvikling, test og screening
  • Sundhed, krop og bevægelse med emner som effekt af aktivitet på organismen hos forskellige målgrupper, levevilkår, vaner og kultur, sundhed som samfundsmæssig ressource

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfag.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfag i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

  • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
  • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
  • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
23. august 2021
24. december 2021
Motorisk udvikling og kropslig læring Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
31. august 2021
31. januar 2022
Motorisk udvikling og kropslig læring Dagundervisning 4
*
1. september 2021
31. januar 2022
Afgangsprojekt PD i Idræt, krop og bevægelse Fleksibel undervisning 4
*
8. september 2021
21. januar 2022
Motorisk udvikling og kropslig læring Dagundervisning 6100 Haderslev
*
8. september 2021
21. januar 2022
Motorisk udvikling og kropslig læring Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
15. september 2021
26. januar 2022
Sundhed - krop og bevægelse Dagundervisning 4000 Roskilde
*
4. oktober 2021
26. november 2021
Motorisk udvikling og kropslig læring 0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
4. oktober 2021
26. november 2021
Motorisk udvikling og kropslig læring 0221 Dagundervisning 7100 Vejle
*
19. oktober 2021
21. december 2021
Krop, bevægelse og kommunikation ID 7407 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
21. oktober 2021
16. december 2021
Krop, bevægelse og kommunikation ID 7407 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
1. februar 2022
30. juni 2022
Krop, bevægelse og kommunikation Dagundervisning 4

Uddannelsens veje