Almen pædagogik, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Almen pædagogik, PD

Du får en grundig almen pædagogisk viden, så du kan deltage i uddannelsesplanlægning og undervisning og i øvrigt arbejde med praktisk pædagogisk udvikling.

Fakta

Navn:
Almen pædagogik, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 54 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Undervisningen giver dig fx redskaber til at indgå i kvalificerede diskussioner om uddannelse, undervisning og læring, og du lærer at formidle din viden og indsigt, både til andre professionelle og til offentligheden.

Uddannelsen henvender sig til lærere, pædagoger og professionelle fra andre faggrupper, som arbejder med pædagogiske opgaver i faglige sammenhænge.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for almen pædagogik, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for almen pædagogik.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld diplomuddannelse giver titlen Diplom i Pædagogik. Almen pædagogik.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Education. General Views of Teaching.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

  • Didaktik omhandler praktiske og teoretiske problemstillinger inden for både almen og faglig didaktik; emner er desuden kriterier for valg af indhold og læseplansteori
  • Pædagogfaglighed og læreprocesser, hvor du tilegner dig teorier om didaktik, læring og dannelse; modulet har desuden fokus på din faglighed, tværfagligt samarbejde samt teori og metoder til evaluering
  • Pædagogik og filosofi med emner som den demokratiske skole, pædagogik, filosofi, kommunikationsteorier og formidlingsformer samt opdragelse, uddannelse og læring i livslangt perspektiv
  • Pædagogkompetencer og dansk, der ser på tilegnelse af sprog og ordforråd; desuden emner som kommunikative strategier hos børn og unge, skriftlig og mundtlig anvendelse af sprog, sprog som kulturbærer og kilde til erkendelse
  • Pædagogkompetencer og grundlæggende matematik med emner som begrebsdannelse i matematik, talforståelse, sprogets betydning for matematiklæring og læreprocesser i matematik
  • Udeskoledidaktik, hvor du bl.a. beskæftiger dig med såvel praksis som forskning om de læreprocesser, der knytter sig til udeundervisning; tværfagligt samarbejde indgår også

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfag.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfag i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldstidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 54 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en PD i almen pædagogik kan du som lærer eller pædagog arbejde i praksis med de kernefaglige kompetencer inden for læring, didaktik og dannelse.

Mere uddannelse

Med en fuld diplomuddannelse har du mulighed for at videreuddannelse dig på deltid med relevante masteruddannelser, se fx:

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Andre omfatter enkeltansættelser i 18 brancher, herunder Teater og musik samt Virksomhedskonsulenter.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
27. august 2018
11. oktober 2019
Pædagogkompetencer og dansk Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. oktober 2018
28. februar 2019
Pædagogfaglighed og læreprocesser, Sønderborg Dagundervisning 6400 Sønderborg
*
21. januar 2019
17. maj 2019
Didaktik Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
21. januar 2019
17. maj 2019
Pædagogfaglighed og læreprocesser Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
6. februar 2019
5. juni 2019
Pædagogkompetencer og grundlæggende mat. ID 6111 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2019
20. december 2019
Pædagogfaglighed og læreprocesser Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
26. august 2019
21. januar 2020
Pædagogfaglighed og læreprocesser Dagundervisning 5230 Odense M
*
26. august 2019
21. januar 2020
Pædagogfaglighed og læreprocesser-børnehavekl.lede Dagundervisning 5230 Odense M
*
26. august 2019
10. januar 2020
Pædagogkomptencer og grundl. matematik Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
27. august 2019
16. december 2019
Pædagogkompetencer og dansk Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. august 2019
16. december 2019
Pædagogkompetencer og grundlæggende matematik Dagundervisning 6100 Haderslev
*
2. september 2019
31. januar 2020
Afgangsprojekt PD i Almen pædagogik Fleksibel undervisning 1799 København V
*
3. september 2019
3. december 2019
Pædagogik og filosofi ID 6134 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
4. september 2019
16. december 2019
Pædagogik og filosofi Dagundervisning 6100 Haderslev
*
4. september 2019
16. december 2019
Pædagogik og filosofi Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. september 2019
16. december 2019
Pædagogfaglighed og læreprocesser Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. september 2019
26. november 2019
Pædagogfaglighed og læreprocesser ID 6112 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Pædagogfaglighed og dansk Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Pædagogfaglighed og læreprocesser Dagundervisning 5230 Odense M
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Pædagogfaglighed og læreprocesser-børnehavekl.lede Dagundervisning 5230 Odense M
*
3. februar 2020
30. juni 2020
Afgangsprojekt PD i Almen pædagogik Fleksibel undervisning 1799 København V

Uddannelsens veje