Master i gymnasiepædagogik, MIG
Masteruddannelse

Master i gymnasiepædagogik, MIG

Uddannelsen giver dig en en dybere forståelse af de problemer og udfordringer, du møder i undervisningen og organiseringen af gymnasieskolen.

Fakta

Navn:
Master i gymnasiepædagogik, MIG
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 3 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 88.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Som studerende vælger du mellem to linjer: Didaktiklinjen og Ledelseslinjen. De to linjer har undervisning hver for sig, men der er samarbejde på tværs.

Uddannelsen henvender sig både til lærere, der ønsker at fordybe sig fagdidaktisk og almenpædagogisk, men også til ledere, lærere, tillidsmænd og andre, der ønsker at arbejde med organisation og ledelse.  

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Som studerende på master i gymnasiepædagogik øger du dit vidensniveau inden for pædagogik, didaktik og ledelse, og du får opbygget et fagligt netværk med kolleger på tværs af uddannelser og institutioner. 

Opbygning

Masteruddannelsen i gymnasiepædagogik består af obligatoriske moduler (45 ECTS) og et masterprojekt (15 ECTS).

Uddannelsen har to retninger:

 • Didaktiklinjen - der henvender sig til gymnasielærere med interesse for planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning. Uddannelsen sigter på forbedring af egen undervisning og på varetagelse af pædagogiske ledelsesopgaver.
 • Ledelseslinjen - der henvender sig til gymnasielærere og –ledere med interesse for organisation, organisationsudvikling, strategi og ledelse. Undervisningen bruger gymnasiets aktuelle ledelsesmæssige problemstillinger som case og udgangspunkt for analyse og diskussion.

Undervisningen

Undervisningen foregår som en kombination af to-dagesseminarer og fjernundervisning. Dertil kommer projektarbejde samt et sommerseminar.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Syddansk Universitet og udbydes som udgangspunkt i Odense.

Dele af uddannelsen kan afvikles lokalt i andre byer, hvis der er et tilstrækkeligt antal deltagere derfra.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet, som også danner grundlag for en mundlig eksamen.

Værd at vide

Du kan tage hele masteruddannelsen eller tilmelde dig enkelte kurser. Tal med uddannelsesstedet om mulighederne.

Fagoversigt

Uddannelsen består af følgende moduler på henholdsvis didaktik- og ledelseslinjen:

Didaktik

1. semester

 • Kulturmøder i gymnasiet (5 ECTS)
 • Undervisningens praksis (5 ECTS)
 • Pædagogiske teorier og metoder (5 ECTS)

2. semester

 • Læringsteori og læreprocesser (5 ECTS)
 • Gymnasiale læringsmiljøer (5 ECTS)
 • Læring og gymnasiale læreprocesser (5 ECTS)

3. semester

 • Fagdidaktik (5 ECTS)
 • Almen didaktik og samspilsdidaktik (5 ECTS)
 • Didaktiske teorier og metoder (5 ECTS)

4. semester

 • Masterprojekt (15 ECTS)

Læs mere om fagene på Didaktiklinjen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Ledelse

1. semester

 • Omverdensforandringer, ledelse og organisationsteori (15 ECTS)

2. semester

 • Ledelse af fagprofessionelle - opgaver, relationer og perspektiver (15 ECTS)

3. semester

 • Organisationsændringer og skolestrategiske perspektiver (15 ECTS)

4. semester

 • Masterprojekt (15 ECTS)

Læs mere om fagene på Ledelseslinjen på uddannelsesstedets hjemmeside.

 

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en bachelor- eller kandidatuddannelse.

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Du skal derudover have sproglige færdigheder i engelsk, der gør det muligt at følge engelsksproget undervisning. 

Økonomi

Hele uddannelsen koster 88.000 kr. For enkeltmoduler er prisen 22.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis specialiseringer Skjul specialiseringer

Specialiseringer
Didaktiklinjen
Ledelseslinjen

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse