Medier og kommunikation, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Medier og kommunikation, PD

Uddannelsen giver dig kendskab til det mediepædagogiske håndværks principper og didaktiske metoder. Du får kompetencer til at arbejde med udvikling inden for medier, it og kommunikation i relation til den pædagogiske praksis.

Fakta

Navn:
Medier og kommunikation, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du vil beskæftige dig med undervisning om og med medier. Fx får du viden om børns, unges og voksnes mediebrug og om mediernes betydning for dannelse, oplevelse og forståelse.

Uddannelsen henvender sig til undervisere, formidlere, konsulenter og ledere ved pædagogiske institutioner og virksomheder. Uddannelsen kan også bruges, hvis du vil kvalificere dig til at varetage funktionen som læringsvejleder (tidligere skolebibliotekar).

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for medier og kommunikation, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for medier og kommunikation.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Læringsvejleder ved folkeskolens pædagogiske læringscentre

Du kan kvalificere dig til at varetage funktionen som læringsvejleder (tidligere skolebibliotekar) ved folkeskolens pædagogiske læringscentre (tidligere skolebiblioteker) med moduler fra Medier og kommunikation, PD.  For at fungere som læringsvejleder skal din uddannelse som minimum indeholde modulerne:

 • Læring og læringsressourcer
 • Vejledning og organisatoriske læreprocesser

Læs om forløbet til Læringsvejlder hos:

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

 • Kultur, fortællinger og genrer, hvor du får viden om fortællingers grundstrukturer, genrer, æstetik og sprog i relation til værk, kultur, modtager og kontekst; bl.a. kan du arbejde med fortælleformer i børn og unges egne arbejder og i formidling af kulturtilbud til børn - og med deltagelseskultur, fankultur og andre skabende fællesskaber på nettet
 • Læring og læringsressourcer, der bl.a. handler om analyse og vurdering af læremidler og den kultur, de udspringer af; modulet giver også rum for didaktiske overvejelser om produktion, vurdering og anvendelse af læremidler
 • Mediekultur, der omhandler mediernes betydning som socialiseringsfaktor og for dannelse af identitet og kulturel betydning; emner er også mediereception og undersøgelser af børns, unges og voksnes mediebrug og -vaner
 • Mediepædagogik og –didaktik, der giver dig forudsætninger for at samarbejde om udvikling af mediepædagogiske og –didaktiske læreprocesser; du får indblik i mediernes betydning i et dannelses-, kompetence- og læringsperspektiv; desuden berøring med fænomener som kodning og databearbejdning
 • Mediepædagogisk håndværk, som giver indsigt i pædagogisk og professionel medieproduktion, herunder æstetik, genre, formsprog, håndværk og teknik
 • Læring og læringsressourcer, der bl.a. handler om analyse og vurdering af læremidler og den kultur, de udspringer af; modulet giver også rum for didaktiske overvejelser om produktion, vurdering og anvendelse af læremidler

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfag.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfag i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Søger du uddannelsen til skolebibliotekarfunktionen, kan det desuden være et krav, at du har pædagogisk it-kørekort eller tilsvarende.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
17. august 2020
18. december 2020
Læring og læringsressourcer Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
18. december 2020
Vejledning og organisatoriske læreprocesser Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
19. august 2020
18. december 2020
Mediepædagogik og -didaktik, Teknologi 1 Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
24. august 2020
22. januar 2021
Læring og læringsressourcer 0120 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
22. januar 2021
Læring og læringsressourcer 0120 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
22. januar 2021
Læring og læringsressourcer 0220 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
15. januar 2021
Mediepædagogisk håndværk Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
31. august 2020
29. januar 2021
Vejledning og organisatoriske læreprocesser 7292 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
1. september 2020
29. januar 2021
Afgangsprojekt Medier og kommunikation Fleksibel undervisning 2200 København N
*
1. september 2020
11. januar 2021
Læring og læringsressourcer Dagundervisning 6100 Haderslev
*
1. september 2020
29. januar 2021
Mediepædagogik og -didaktik Dagundervisning 1799 København V
*
2. september 2020
11. januar 2021
Mediekultur Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. september 2020
11. januar 2021
Vejledning og organisatoriske læreprocesser Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. januar 2021
21. maj 2021
Læring og læringsressourcer Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
25. januar 2021
11. juni 2021
Mediepædagogik og -didaktik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
11. juni 2021
Vejledning og organisatoriske læreprocesser Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Vejledning og organisatoriske læreprocesser 0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Vejledning og organisatoriske læreprocesser 0221 Dagundervisning 5230 Odense M
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Afgangsprojekt Medier og kommunikation Fleksibel undervisning 2200 København N
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Mediepædagogisk håndværk Dagundervisning 1799 København V
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Vejledning og organisatoriske læreprocesser Dagundervisning 1799 København V

Uddannelsens veje