Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge
Diplomuddannelse

Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Uddannelsen styrker dine forudsætninger for at arbejde med formidling af kunst og kultur på tværs af fag. Du får viden og redskaber til at engagere og stimulere børn og unge i deres læring.

Fakta

Navn:
Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge
Andre betegnelser:
Kulturformidleruddannelsen
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års relevant erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 63.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får kendskab til børnekulturens udvikling og lærer at anvende relevante teorier og metoder i forhold til en skabende proces med børn og unge.

Uddannelsen henvender sig til alle, der arbejder med formidling til børn og unge, fx museumsansatte, biblioteksansatte, kunstnere, lærere og pædagoger.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen har et tværfagligt udgangspunkt i mange kunst- og kulturretninger, og du vil beskæftige dig med en mangfoldighed af formidlingsformer som arkitektur, design, film, medier, fortælling, event, udstilling, rollespil og performance.

Du får kompetencer til at udvikle din egen formidlingspraksis og skabe et engagerende og kreativt rum inden for dit eget faglige område. Desuden lærer du at anvende teori, metode og forskning om børne- og ungdomskultur i dine daglige kunst- og kulturformidlingsaktiviteter.

Uddannelsen består af 3 obligatoriske moduler, to valgfrie moduler samt et afgangsprojekt, og der er mulighed for at vælge mellem tre forskellige uddannelsesretninger:

 • Arkitektur og designprocesser
 • Film og medieproduktion
 • Performative processer

Undervisningen

Undervisningen er delvist tilrettelagt som internatophold. Hvert modul består af 3-4 internatophold fra fredag middag til søndag middag. Mellem internatopholdene er der kommunikation via internettet og selvstudier med bl.a. refleksions- og afprøvningsfaser og projektarbejde.

Uddannelsen udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

De obligatoriske moduler er:

 • Børn og unges kultur (10 ECTS). På modulet lærer du bl.a. om begreber og videnskabelige positioner inden for børne- og ungdomskultur
 • Formidling af kunst og kultur (10 ECTS). Modulet giver teoretisk og metodisk viden om emner som formidling, kommunikation, det narrative, komposition, dramaturgi mv.
 • Undersøgelse af formidlingspraksis (5 ECTS). Modulet indeholder emner som kvalitative og kvantitative metoder, metodeovervejelser samt fortolkning og vurdering af data

Retningsspecifikke moduler

De retningspecifikke moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er - fordelt på uddannelsesretninger:

Arkitektur og designprocesser

 • Arkitektur og design med børn og unge
 • Digitale arkitektur- og designprocesser med børn og unge

Film og medieproduktion

 • Animation

Performative processer

 • Iscenesættelse og performative processer
 • Digital komposition

Valgfrie moduler

De valgfrie moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

 • Skabende processer med børn og unge. På modulet vil du bl.a. beskæftige dig med teorier om æstetik og æstetiske læreprocesser og lære at evaluere en konkret proces med børn og unge
 • Dialogbaseret formidling af kunst og kultur. Modulet indeholder emner som leg, læring og oplevelsesorienteret formidling samt teorier om formidling og kommunikation
 • Digital formidling. Modulet handler bl.a. om spillekultur, digital tekst-, lyd- og billedformidling, web 2.0, medieanalyse og basal medieproduktion

Uddannelsen omfatter valgmoduler i et omfang af 20 ECTS. Det er også muligt at vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst svarende til 15 ECTS. Hør om mulighederne på uddannelsesstedet.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 63.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Uddannelsens veje