Læringsvejleder, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Læringsvejleder, PD

Uddannelsen giver dig kompetencer til at varetage funktionen som læringsvejleder ved folkeskolens pædagogiske læringscentre.

Fakta

Navn:
Læringsvejleder, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får redskaber til at skabe overblik over læringsressourcer og udvikle læringsaktiviteter til undervisningen. Som læringsvejleder kan du bl.a. understøtte skolens arbejde med Fælles Mål for undervisningen.

Uddannelsen henvender sig til undervisere, formidlere og konsulenter, der fungerer - eller ønsker kompetencer til at fungere - som læringsvejledere ved folkeskolens pædagogiske læringscentre. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik som læringsvejleder, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for retningen Læringsvejleder.

Undervisningen

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Fra august 2020 er Læringsvejleder en selvstændig retning under den pædagogiske diplomuddannelse. Forløbet har tidligere bestået af moduler under PD-retningen Medier og kommunikation. 

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

De obligatoriske moduler er:

Retningsspecifikke moduler

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

  • Læring og didaktisk design. Modulet handler bl.a. om analyse og vurdering af læremidler og den kultur, de udspringer af; modulet giver også rum for didaktiske overvejelser om produktion, vurdering og anvendelse af læremidler
  • Pædagogisk it og digitale læringsformer. Modulet giver viden om digitale teknologier, didaktik og læring; du lærer at håndtere digitale teknologier og samarbejde om udvikling af digitalt støttet undervisning, herunder vejlede kolleger
  • Teknologiforståelse og digitale kompetencer. Moduler giver indblik i, hvordan du i samarbejde med kolleger kan udvikle børn og unges digitale kompetencer og teknologiforståelse, herunder arbejde med digital myndiggørelse, der bl.a. skal ruste eleverne til at håndtere egne og andres data forsvarligt
  • Vejledning og organisatoriske læreprocesser. Modulet giver bl.a. forudsætninger for at facilitere processer og vejlede kollegaer i udviklingen af den pædagogiske praksis, herunder teorier og metoder om vejledning, skoleudvikling, projektledelse, og kommunikation

Valgfrie moduler

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfrie moduler.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfrie moduler i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Søger du uddannelsen til skolebibliotekarfunktionen, kan det desuden være et krav, at du har pædagogisk it-kørekort eller tilsvarende.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

  • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
  • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
  • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Teknologiforståelse og digitale kompetencer 0122 Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Teknologiforståelse og digitale kompetencer 0222 Dagundervisning 7100 Vejle
*
2. februar 2022
24. juni 2022
Vejledning og organisatoriske læreprocesser Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. februar 2022
30. juni 2022
Vejledning og organisatoriske læreprocesser Dagundervisning 4

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje