Master i børne- og ungdomskultur, medier og æstetiske læreprocesser
Masteruddannelse

Master i børne- og ungdomskultur, medier og æstetiske læreprocesser

Uddannelsen har fokus på børne- og ungdomskulturens klassiske og moderne medier og på børn og unges mediebrug, legekultur og æstetiske læreprocesser.

Fakta

Navn:
Master i børne- og ungdomskultur, æstetiske læreprocesser og multimedier
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 88.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Uddannelsen søger at sammenkoble kulturfag og pædagogik med teoretisk viden og praksisfærdighed.

Masteruddannelsen henvender sig bredt til undervisere i kulturfag samt til konsulenter og producenter af kulturprodukter til børn og unge.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler, en selvvalgt studieretning og et masterprojekt. 

Du kan vælge mellem to studeiretninger - også kaldet grene:

 • Børne- og ungdomskultur og æstetiske læreprocesser (gren A)
 • Børn, unge, medier og it (gren B)

Gren A er orienteret mod mere traditionelle udtryksformer, legekultur, kunstarter og medier som grundlag for at forstå og udvikle kulturelle og æstetiske værktøjer, projekter og praksisformer.

Gren B er orienteret mod at forstå og udvikle digitale medier som værktøj for læring, projekter og produktion på grundlag af børns og unges udtryksformer, legekultur og brug af disse medier.

Undervisningen foregår på 3 weekendseminarer pr. semester.

Uddannelsen udbydes af Syddansk Universitet i Odense.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Det er også muligt at læse masteruddannelsens moduler som enkeltfag.

Du kan desuden selv sammensætte en masteruddannelse som et fleksibelt forløb.

Fagoversigt

Uddannelsen består af seks moduler. De tre er obligatoriske fællesmoduler, mens valgmodulerne afhænger af den retning, du vælger.

Obligatoriske moduler:

 • Børne- og ungdomskultur (9 ECTS)
 • Forskningsteori og –metode (6 ECTS)
 • Kulturformidling, æstetikfaglig teori, praksis og projekter (6 ECTS)

Grenvalgsfag

Gren A: Børne- og ungdomskultur og æstetiske læreprocesser:

 • Børn og unges legekultur, æstetiske udtryksformer og læreprocesser (9 ECTS)
 • Æstetisk-kulturelt projekt og produktion (9 ECTS)

Gren B:Børn, unge, medier og IT

 • Mediekultur, læreprocesser og pædagogik (9 ECTS)
 • Medieproduktion (9ECTS)

Masterprojekt (15 ECTS)

Læs mere om de enkelte fag på uddannelsesstedets hjemmeside.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En humanistisk eller samfundsvidenskabelig kandidat- eller bachelorgrad
 • En professionsbachelorgrad inden for det pædagogiske område
 • En kandidat- eller bachelorgrad i biblioteks- og informationsvidenskab
 • Følgende diplomuddannelser: Almen Pædagogik, Billedkunst og Æstetik, Dansk, Drama, Flerkulturel Pædagogik, Historie, Idræt, Indskoling og Skolestart, Medier og Kommunikation, Læsning og Skrivning, Musik, Psykologi, Pædagogisk Arbejde, Ungdomspædagogik, Æstetik, Kultur og håndværk
 • Anden uddannelse, som efter en konkret vurdering kan erstatte ovenstående

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 88.000 kr. Pr. semester 22.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse