Master i børne- og ungdomskultur, medier og æstetiske læreprocesser
Masteruddannelse

Master i børne- og ungdomskultur, medier og æstetiske læreprocesser

Uddannelsen har fokus på emner inden for børne- og ungdomskulturen, fx børn og unges mediebrug, legekultur og æstetiske læreprocesser.

Fakta

Navn:
Master i børne- og ungdomskultur, æstetiske læreprocesser og multimedier
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 88.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Uddannelsen søger at sammenkoble kulturfag og pædagogik med teoretisk viden og praksisfærdighed.

Masteruddannelsen henvender sig bredt til undervisere i kulturfag samt til konsulenter og producenter af kulturprodukter til børn og unge.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen har fokus på forskellige emner inden for børne- og ungdomskulturen, fx børn og unges mediebrug, legekultur og æstetiske læreprocesser, og den bidrager til nye perspektiver på arbejdet med børn og unge.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 6  moduler (45 ECTS)
 • et masterprojekt (15 ECTS)

Undervisningen

Uddannelsen er tilrettelagt som weekendseminarer, der består af forelæsninger, workshops/gruppearbejde, projektarbejde og vejledning.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Syddansk Universitet i Odense.

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master i børne- og ungdomskultur, medier og æstetiske læreprocesser.

Den engelske betegnelse er Master of Child and Youth Cultures - Media and Aestetic Learning Processes

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage hele masteruddannelsen eller tilmelde dig enkelte moduler. Tal med uddannelsesstedet om mulighederne.

Fagoversigt

Uddannelsen består af seks moduler og et masterprojekt. 

1. semester

 • Børne- og ungdomskultur (9 ECTS)
 • Kulturteori (6 ECTS)

2. semester

 • Mediekultur, læreprocesser og pædagogik (9 ECTS)
 • Forskningsteori og metode (6 ECTS)

3. semester

 • Produktion/projekt og pædagogik (9 ECTS)
 • Kulturformidling, æstetikfaglig teori og metode (6 ECTS)

4. semester

 • Et masterprojekt (15 ECTS)

Læs mere om de enkelte moduler på uddannelsesstedets hjemmeside.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En humanistisk eller samfundsvidenskabelig kandidat- eller bachelorgrad
 • En professionsbachelorgrad inden for det pædagogiske område
 • En kandidat- eller bachelorgrad i biblioteks- og informationsvidenskab
 • Følgende diplomuddannelser: Almen Pædagogik, Billedkunst og Æstetik, Dansk, Drama, Flerkulturel Pædagogik, Historie, Idræt, Indskoling og Skolestart, Medier og Kommunikation, Læsning og Skrivning, Musik, Psykologi, Pædagogisk Arbejde, Ungdomspædagogik, Æstetik, Kultur og håndværk
 • Anden uddannelse, som efter en konkret vurdering kan erstatte ovenstående.

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 88.000 kr. Pr. semester 22.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse