Drama, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Anvendt scenekunst, PD

Du beskæftiger dig med sammenhængen mellem kunst, teater og pædagogik, og du lærer i praksis, hvordan drama kan bruges aktivt til at give børn, unge og voksne mulighed for at udtrykke erfaringer og oplevelser.

Fakta

Navn:
Anvendt scenekunst, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får undervisning i teatrets historie og kulturhistorie, skuespilteknikker og dramapædagogiske retninger, og du præsenteres for en række metoder til at arbejde med børn, voksne og scenekunst.

Uddannelsen henvender sig til pædagoger, skolelærere, dramalærere, højskolelærere og andre faggrupper, som ønsker at gøre brug af scenekunsten og dens værktøjer, fx sygeplejere og psykomotorikere. Desuden scenekunstnere, der fx ønsker at lave projekter under Åben skole.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for anvendt scenekunst, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for anvendt scenekunst.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld diplomuddannelse giver titlen Diplom i Pædagogik. Anvendt scenekunst.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Education. Applied Performing Arts.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

De obligatoriske moduler er:

Retningsspecifikke moduler

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omgang af 10 ECTS, er:

  • Dramapædagogik med emner som drama- og teaterpædagogiske forløb, metodiske og didaktiske problemstillinger, teaterpraksis og udvikling af dramapædagogisk praksis, æstetiske læreprocesser og læringsteorier
  • Scenekunst med børn og unge med emner som historie, udvikling og analyse af dansk børne-ungdomsteater, teaterproduktion og praktisk teaterarbejde som scenografi, lyd, lys og medier i forbindelse med optagelser og projektion af film og billeder
  • Scenekunst med voksne og ældre, hvor du får forudsætninger for at udvikle og producere scenekunst med voksne og ældre; bl.a. får du indsigt i, hvordan scenekunsten kan inddrages i ikke-kunstneriske sammenhænge, og du får praktiske forudsætninger for at håndtere scenografi, lyd, lys, herunder virtuel scenografi
  • Teori, dramaturgi og scenekunstens praksis med emner som teaterhistorie, dramatiske hovedværker, dramaturgist analyse, dramatisk grundtræning og skuespilteknikker, iscenesættelse, instruktion og teaterproduktion

Valgfrie moduler

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfrie moduler.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfrie moduler i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

  • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
  • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
  • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en PD i anvendt scenekunst kan du anvende drama som pædagogisk redskab, når du arbejder med børn, unge og voksne - i forbindelse med praktisk teaterarbejde, men også i ikke-kunstneriske sammenhænge.

Mere uddannelse

Med en fuld diplomuddannelse har du mulighed for at videreuddannelse dig på deltid med relevante masteruddannelser, se fx:

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
29. januar 2022
30. juni 2022
Dramapædagogik Weekendundervisning 4

Uddannelsens veje