Master i læreprocesser, specialisering i innovation og kreativt læringsdesign
Masteruddannelse

Master i læreprocesser, specialisering i innovation og kreativt læringsdesign

Uddannelsen giver redskaber til at arbejde med kreativitet, innovation og entreprenørskab og forudsætninger for at understøtte en innovativ kultur på din arbejdsplads.

Fakta

Navn:
Master i læreprocesser, specialisering i innovation og kreativt læringsdesign
Andre betegnelser:
Master i innovation og kreativt læringsdesign, KREA
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 110.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Fx undersøger du, hvordan arbejdsformer, metoder og læreprocesser fra det kunstneriske felt kan anvendes til pædagogisk og didaktisk udvikling.

Specialiseringen henvender sig til ledere og undervisere, der har ansvar for at udvikle nye undervisningsformer eller særlig interesse for kreative læreprocesser. Du kan fx være lærer, pædagog eller gymnasielærer. Desuden til konsulenter og rådgivere inden for læring og kompetenceudvikling.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På specialiseringen i innovation og kreativt læringsdesign lærer du at udvikle fagligt forankrede, kreative forløb til organisationer, professioner eller uddannelse.

Du beskæftiger dig med æstetisk læring, det vil sige med sammenhængen mellem kropslige, emotionelle, kognitive, erfaringsmæssige og kulturelle aspekter af læreprocesser.

Bl.a. introduceres du til designmetoder, der inddrager kunstneriske arbejdsformer som afsæt for kreative processer, herunder drama, storytelling, håndværk mv.

Endelig får du praktisk erfaring med aktiverende undervisningsformer og kompetencer til at anvende æstetiske læreprocesser pædagogisk.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Tre tematisk vinklede semestre (45 ECTS)
 • Et masterprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af seminarer, fjernundervisning, opgaver og projektarbejde:

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet.

Titel

En hel masteruddannelse giver titlen Master i læreprocesser (MLP) i innovation og kreativt læringsdesign.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert semester. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Værd at vide

Det er muligt at læse uddannelsens 1. semester som enkeltfag.

Fagoversigt

Uddannelsens moduler tilrettelægges over 4 semestre.

1. semester

 • Læringsteori (5 ECTS)
 • Videnskabsteori og metode I (5 ECTS)
 • Organisatorisk læring (5 ECTS)

2. semester

 • Læring i praksis - projektmodul (10 ECTS)
 • Evaluering af læreprocesser (5 ECTS)

3. semester

 • Videnskabsteori og metode II (5 ECTS)
 • Innovation og kreativt læringsdesign (specialiseringsmodul) (10 ECTS)

4. semester

 • Masterprojekt (15 ECTS)

Du afslutter uddannelsen med et masterprojekt, hvor du demonstrerer din faglige og videnskabelige udvikling samt dine evner til at formidle viden.

Temaer

Uddannelsens moduler rammesættes i 1. - 3. semester af en række temaer inden for innovation og kreativt læringsdesign.

Læs om indhold og temaer på Aalborg Universitets hjemmeside.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

Uddannelsesbaggrund

For at blive optaget på uddannelsen skal du minimum have én af følgende uddannelser inden for områder, er er relevante for studiet af læring og læreprocesser:

 • En relevant bachelor
 • En relevant professionsbachelor
 • En relevant mellemlang videregående uddannelse
 • En relevant diplomuddannelse

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Erhvervserfaring

Du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Se en oversigt over adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring på Aalborg Universitets hjemmeside.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. Uddannelsen koster 27.500 kr. pr. semester og ca. 110.000 kr. for hele uddannelsen.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Læs om uddannelsen på:

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse