Master i læreprocesser, specialisering i innovation og kreativt læringsdesign
Masteruddannelse

Master i læreprocesser, specialisering i innovation og kreativt læringsdesign

Uddannelsen har fokus på de nye mål om kreativitet, innovation og entreprenørskab, som lovgivningen introducerer i danske uddannelser og professioner, og som i fremtiden forventes af medarbejdere i institutioner og organisationer.

Fakta

Navn:
Master i læreprocesser, specialisering i innovation og kreativt læringsdesign
Andre betegnelser:
Master i innovation og kreativt læringsdesign, KREA
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 99.600 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du beskæftiger dig med æstetisk læring, det vil sige med sammenhængen mellem kropslige, emotionelle, kognitive, erfaringsmæssige og kulturelle aspekter af læreprocesser.

Specialiseringen henvender sig til ledere og undervisere, der har ansvar for udvikling af nye undervisningsformer eller særlig interesse for kreative og innovative læreprocesser. Desuden til konsulenter og rådgivere inden for læring og kompetenceudvikling.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen tilrettelægges over 4 semestre.

Den giver dig kompetencer til at omsætte uddannelsespolitiske og professionelle mål for innovation til konkrete undervisnings- og udviklingsaktiviteter, og du kan bruge din viden om læring til at udvikle fagligt forankrede, kreative forløb. 

Undervisningen tilrettelægges som kursusundervisning, der er en kombination af seminarer og fjernundervisning. Der afholdes to til tre seminarer pr. semester.

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert semester. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af 4 semestre, hvor du beskæftiger dig med følgende temaer:

 • Design for kreative, innovative og entreprenørielle læreprocesser
 • Læring og kreative læringsmiljøer
 • Innovations- og samskabelsesprocesser
 • Professionsudvikling og innovativ didaktik
 • Videns- og udtryksformer i håndværk og skabelse af mellemmenneskelige relationer
 • Eksperimenterende undervisningsformer, herunder æstetisk læring og udvikling af kreativitet samt kunstneriske tilgange og arbejdsmetoder i pædagogisk design

Du afslutter uddannelsen med et masterprojekt, hvor du demonstrerer din faglige og videnskabelige kompetenceudvikling samt dine evner til at formidle din viden.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du minimum have én af følgende uddannelser:

 • Kandidat- eller bacheloruddannelse, som er relevant for studiet af læring og læreprocesser. Fx inden for psykologi, kommunikation, sociologi, organisation og pædagogik
 • Professionsbacheloruddannelse som lærer i folkeskolen, som pædagog eller i ernæring og sundhed
 • Professionsbacheloruddannelse som sygeplejerske, forudsat at du har relevant efter-/videreuddannelse på diplomniveau inden for det pædagogiske område svarende til 10 ECTS (9 ECTS efter gammel diplomordning)
 • Uddannelse til folkeskolelærer
 • Uddannelse til pædagog, forudsat at du har relevant efter-/videreuddannelse på diplomniveau svarende til 10 ECTS (9 ECTS efter gammel diplomordning)
 • Anden mellemlang, videregående uddannelser, fx inden for sundhedsområdet, forudsat at du har relevant efter-/videreuddannelse på diplomniveau inden for det pædagogiske område svarende til 15 ECTS (18 ECTS efter gammel diplomordning)
 • Diplomuddannelse, som er relevant for studiet af læring og læreprocesser

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Uddannelsen henvender sig især til ansøgere, der har arbejdet med:

 • Undervisning inden for forskellige typer uddannelsesinstitutioner
 • Medarbejderudvikling og -uddannelse inden for offentlig og privat virksomhed
 • Konsulentbistand og rådgivning i relation til kompetenceudvikling og læring i offentlig og privat virksomhed

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Uddannelsen koster 24.900 kr. pr. semester og ca. 99.600 kr. for hele uddannelsen.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. februar 2022
30. juni 2022
Enkeltmodul fra Master i Læreprocesser med specialisering i Innovation og Kreativt Læringsdesign Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø
*
1. februar 2022
31. januar 2024
Master i Læreprocesser med specialisering i Innovation og Kreativt Læringsdesign Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse