Danskvejleder, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Danskvejleder, PD

Uddannelsen giver viden om dansk som et sprogligt, litterært og kulturanalytisk fag. Du beskæftiger dig især med fagets didaktik, og du bliver klædt på til at vejlede om danskfaglige læreprocesser.

Fakta

Navn:
Danskvejleder, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

I undervisningen udvikler du bl.a. din viden om sproget og litteraturen som bærer og kilde til personlig og fælles identitet, og du får kompetencer til at deltage i faglig udvikling og formidling i skolen.

Uddannelsen henvender sig fx til skolelærere og pædagoger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse som danskvejleder, skal du følge tre retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for danskvejledning.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

  • Børne- og ungdomslitteratur med emner som børnebogens litteratur- og kulturhistorie samt analyse og perspektivering af børne- og ungdomsbøger
  • Dansk sprog og sprogdidaktik med emner som sprogbeskrivelse, iagttagelse og analyse, begreber som tekstlingvistik, syntaks, morfologi og fonologi samt teorier om arbejdet med sprog i skolen
  • Faglig vejledning i skolen med emner som praksislæring og institutionskultur, procesledelse, vejlednings- og evalueringsteori og -metode
  • Litteratur og litteraturdidaktik med emner som analyse og fortolkning, genrer, perioder og forfattere, litteraturvidenskabelige metoder og formidling af litteratur i danskundervisningen

Retningen Danskvejleder skal indeholde de retningsspecifikke moduler faglig vejledning i skolen, dansk sprog og sprogdidaktik samt ét af de to litteraturmoduler.

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfag.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og retningsmodulet faglig vejledning i skolen samt fælles valgfag i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD uden retning.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
27. august 2018
11. januar 2019
Dansk sprog og sprogdidaktik Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
28. januar 2019
21. juni 2019
Børne- og ungdomslitteratur Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
30. januar 2019
12. juni 2019
Litteratur og litteraturdidaktik ID 6116 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
31. januar 2019
15. juni 2019
Litteratur og litteraturdidaktik Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. februar 2019
21. juni 2019
Dansk sprog og sprogdidaktik Dagundervisning 1799 København V
*
19. august 2019
20. december 2019
Litteratur og litteraturdidaktik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
5. september 2019
8. januar 2020
Dansk sprog og sprogdidaktik Dagundervisning 6100 Haderslev

Uddannelsens veje

Inspiration

hvad er voksenuddannelse?
hvad er voksenuddannelse?

Læs mere om, hvad voksenuddannelser er, og hvad de kan bruges til.

Foto af projektarbejde
Foto af projektarbejde

Diplomuddannelserne er videreuddannelse for voksne. Læs mere om niveau, struktur mv.

IKV til AU og diplom
IKV til AU og diplom

Vurdering af kompetencer til akademi- og diplomuddannelser.