Master i fremmedsprogspædagogik
Masteruddannelse

Master i fremmedsprogsdidaktik (MIF)

Uddannelsen er tværsproglig og har fokus på, hvordan man lærer et sprog, og hvordan man underviser i det.

Fakta

Navn:
Master i fremmedsprogsdidaktik
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 3 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 84.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får viden om samspillet mellem teori og sprogpædagogisk praksis og kendskab til udvikling af nye pædagogiske metoder.

Uddannelsen henvender sig til undervisere i sprog eller dansk som fremmedsprog på diverse uddannelser og til konsulenter, forlagsredaktører og andre på området.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen lægger vægt på samspillet mellem teori og sprogpædagogisk praksis, på tværfagligt samarbejde og på udvikling af nye undervisningsmetoder inden for fremmedsprog og dansk som andetsprog.

Du lærer bl.a. at identificere indlæringsproblemer, at undervise i interkulturel kommunikation og at udvikle nye undervisningsmetoder og -materialer.

Undervisningen tilstræber at bidrage med forskellige vinkler på, hvad sprogets funktioner er og hvordan vi tilegner os et fremmedsprog.

Opbygning

Uddannelsen består af:

  • Obligatoriske fagelementer (45 ECTS)
  • Et afsluttende masterprojekt (15 ECTS)

Uddannelsen svarer til 60 ECTS og udbydes som deltidsstudium over 3 år.

Undervisningen

Undervisningen strækker sig over 5 hverdagsaftener og tre lørdage pr. semester.

Uddannelsessted

Uddannelsen er et samarbejde mellem Københavns Universitet og Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) og foregår i København.

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master i fremmedsprogsdidaktik.

Den engelske betegnelse er Master of Foreign Language Education.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet, som også danner grundlag for mundtlig eksamen.

Værd at vide

Du har også mulighed for at sammensætte din masteruddannelse som et fleksibelt forløb.

Fagoversigt

Uddannelsen består af 4 moduler:

  • Grundbegreber og centrale processer (15 ECTS)
  • Fremmedsprogs- og kulturdidaktik (15 ECTS)
  • Evaluering, testning og praksisnær professionsudvikling (15 ECTS)
  • Masterprojekt (15 ECTS)

Læs mere om modulerne på uddannelsesstedets hjemmeside.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

  • Kandidatuddannelse i mindst ét fremmedsprog eller i dansk, fx cand.ling.merc., cand.mag., cand.interpret. eller cand.phil.
  • Bachelorgrad i mindst ét fremmedsprog eller i dansk fra universitetet eller handelshøjskole
  • Diplomuddannelse i et fremmedsprog eller i dansk som andetsprog
  • Bacheloruddannelse fra lærerseminarium eller professionshøjskole med linjeuddannelse i et fremmedsprog eller dansk som andetsprog

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring fra undervisning eller arbejde med sproglig formidling. 

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Økonomi

Prisen for den fulde uddannelse er 84.000 kr. 

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
5. september 2024
26. april 2025
Fremmedsprogs- og kulturdidaktik i praksis - aften- og lørdagsundervisning E24 Aftenundervisning 2300 København S

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse