Unges og voksnes læreprocesser, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Unges og voksnes læreprocesser, PD

Uddannelsen giver dig viden om unges og voksnes forudsætninger for at deltage i uddannelse, og du kan bl.a. bruge indsigt i målgrupper og problemstillinger til at skabe motiverende læringsmiljøer.

Fakta

Navn:
Unges og voksnes læreprocesser, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer fx at analysere og evaluere forskellige målgruppers læreprocesser og kompetenceudvikling ud fra de behov, der gør sig gældende fra samfund, arbejdsmarked og individ.

Uddannelsen henvender sig bl.a. til lærere, pædagoger og andre ansatte på skoler og institutioner, men også til administrativt ansatte, der arbejder med pædagogisk udvikling for unge og voksne.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for unges og voksnes læreprocesser, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for området.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

De retningsspecifikke moduler af hver 10 ECTS er:

  • Didaktik og læreprocesser, hvor du beskæftiger dig med facilitering af læreprocesser, didaktisk teori og metode - både alment, fagligt og organisatorisk - samt emner som læringskontekst, evaluering, evidens og læringsmål
  • Kompetenceudvikling på arbejdspladsen, der bl.a. udforsker begreber om kvalifikationer, kompetencer og karriere og desuden omhandler teorier og metoder til at planlægge, gennemføre og evaluere kompetenceudviklingsforløb
  • Ungdomsliv, socialisering og identitet, der bl.a. belyser ungdomsbegrebet biologisk, kulturelt, sociologisk og psykologisk og berører emner som unges selvforståelse, teorier om unges socialisering, identitetsudvikling og selvdannelse
  • Voksne og livslang læring, der belyser emnet i historisk og samfundsmæssigt perspektiv og desuden omhandler teorier om fx psykologi, udvikling, livsfaser og voksenpædagogik

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfag.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfag i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldstidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant professionsbachelor, fx lærer eller pædagog
  • En anden relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Nogle fagmoduler kan kræve bestemte faglige forudsætninger. Kontakt uddannelsesstedet for en vurdering af disse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Du kan tilmelde dig en hel pædagogisk diplomuddannelse eller et eller flere moduler.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
2. september 2019
31. januar 2020
Afgangsprojekt Unge og voksnes læreprocesser Fleksibel undervisning 1799 København V
*
3. september 2019
12. januar 2020
Ungdomsliv, socialisering og identitet Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. september 2019
12. januar 2020
Voksne og livslang læring Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. september 2019
31. januar 2020
Voksne og livslang læring Dagundervisning 1799 København V
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Didaktik og læreprocesser Dagundervisning 5230 Odense M
*
4. februar 2020
19. juni 2020
Didaktik og læreprocesser Dagundervisning 6100 Haderslev
*
4. februar 2020
19. juni 2020
Voksne og livslang læring Dagundervisning 6100 Haderslev

Uddannelsens veje