Matematikvejleder, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Matematikvejleder, PD

Uddannelsen giver dig bl.a. forudsætninger for at vejlede kolleger og ledelse om indhold, metoder og materialevalg inden for matematikundervisningen.

Fakta

Navn:
Matematikvejleder, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får kompetencer til at udvikle og vedligeholde en evalueringskultur for matematikfaget på skolen, og du følger med i fagdidaktisk forskning, så du kan igangsætte og stimulere en faglig debat, som forbedrer skolens matematikundervisning

Uddannelsen henvender sig til primært matematiklærere.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse som matematikvejleder, skal du desuden skrive projekt inden for matematikvejledning.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

De obligatoriske moduler er:

Retningtsspecifikke moduler

De obligatoriske retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

  • Elever med særlige behov i matematikundervisningen med teorier om elevers vanskeligheder ved matematiklæring, kortlægning af forudsætninger og potentialer hos elever, forskning om læring i forb.m. særlige behov, differentierede metoder, hjælpemidler, tidlig indsats og inklusion
  • Faglig vejledning i skolen med emner som praksislæring og institutionskultur, procesledelse, vejlednings- og evalueringsteori og -metode
  • Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget, hvor du bl.a. beskæftiger dig med digitale læremidlers muligheder og begrænsninger og med didaktiske problemstillinger ved teknologi i undervisningen; områder er tal og algebra, geometri samt statistik og sandsynlighed

Retningen matematikvejleder skal indeholde de retningsspecifikke moduler faglig vejledning i skolen, teknologi og digitale læremidler i matematikfaget samt elever med særlige behov i matematikundervisningen.

Valgfrie moduler

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfrie moduler.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfrie moduler i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

  • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
  • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
  • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Elever med særlige behov i matematikundervisningen Dagundervisning 7100 Vejle
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Elever med særlige behov i matematikundervisningen Dagundervisning 5230 Odense M
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Teknologi og digitale læremidler i matematikfa0122 Dagundervisning 5230 Odense M
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Teknologi og digitale læremidler i matematikfa0222 Dagundervisning 7100 Vejle
*
1. februar 2022
30. juni 2022
Elever med særlige behov i mat-uv. Dagundervisning 4
*
1. februar 2022
24. juni 2022
Elever med særlige behov i matematikundervisningen Dagundervisning 6100 Haderslev
*
1. februar 2022
24. juni 2022
Elever med særlige behov i matematikundervisningen Dagundervisning 6100 Haderslev
*
1. februar 2022
24. juni 2022
Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget Dagundervisning 6100 Haderslev

Uddannelsens veje