Pædagogisk diplomuddannelse

Musik, PD

Uddannelsen giver både håndværksmæssige færdigheder i musikudøvelse og pædagogiske redskaber til at formidle musikoplevelse og udvikle faget musik.

Fakta

Navn:
Musik, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du kan fx beskæftige dig med musikteori, undervisningsmetodik og ledelse af musikforløb. Du kan også lære om musikpsykologi, medier og børns og unges musikkultur.

Uddannelsen henvender sig primært til musiklærere, som underviser ved folkeskoler, voksenundervisning, aften- og højskoler. Du kan også arbejde som pædagog og undervise børn i musik og drama.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er en retning på den pædagogiske diplomuddannelse. Du specialiserer dig inden for musik.

Retningen giver dig bl.a. instrumentkundskab og spillefærdigheder, viden om musikdidaktiske grundbegreber og positioner samt færdigheder i at tilrettelægge musikforløb til forskellige målgrupper.

Opbygning

Retningen består af:

  • 2 obligatoriske moduler (15 ECTS)
  • Mindst 2 retningsspecifikke moduler (min. 20 ECTS)
  • Evt. valgfrie moduler (maks. 10 ECTS)
  • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Du skal vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for musik.

Undervisning

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Retningen kan udbydes af:

Titel

En fuld diplomuddannelse giver titlen Diplom i Pædagogik. Musik.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Education. Music.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

  • Pædagogisk viden og forskning (10 ECTS)
  • Undersøgelse af pædagogisk praksis (5 ECTS)

De obligatoriske moduler er fælles for alle uddannelsesretninger på den pædagogiske diplomuddannelse. 

Se udbuddet af obligatoriske moduler på Pædagogisk diplomuddannelse, PD, uden uddannelsesretning.

Retningsspecifikke moduler

  • Musikdidaktiske færdigheder (10 ECTS)
  • Musikpædagogik (10 ECTS)

Valgfrie moduler

På diplomuddannelsen i pædagogik udbydes der desuden valgfrie moduler.

Se udbuddet af valgfrie moduler på Pædagogisk diplomuddannelse, PD, uden retning.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje