Diplomuddannelse i rytmisk musik og bevægelse
Diplomuddannelse

Diplomuddannelse i rytmisk musik og bevægelse

Uddannelsen udvikler din forståelse for sammenhængen mellem musik og bevægelse. Samtidig styrker du dine kompetencer inden for sammenspil, dans, sang og spil, der er uddannelsens hovedområder.

Fakta

Navn:
Rytmisk musik og bevægelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 48.000 kr.

Undervisningen vægter både musikalske færdigheder og praktisk pædagogisk virksomhed. Du lærer bl.a. at indgå i rytmisk, bevægelsesmæssigt og musikalsk samvær med et nuanceret, inspirerende, præcist og forståeligt udtryk.

Uddannelsen henvender sig til musiklærere og pædagoger.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen fokuserer på at kvalificere den pædagogiske virksomhed inden for rytmisk musik og bevægelse. Et gennemgående træk er derfor, at dine musikalske færdigheder relateres til samspil, arrangement og pædagogisk praksis.

Forløbet består af i alt fem moduler, herunder det grundlæggende modul pædagogik og videnskabsteori. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt.

Undervisningsformen er i nogle moduler baseret på, at du kan afprøve og udvikle dine praksisformer. Ud over skriftlige rapporter vil du derfor også komme til at forberede og afvikle koncerter og arrangementer.

Uddannelsen udbydes af Det Jyske Musikkonservatorium.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsens består af følgende fem moduler:

  • Pædagogik og videnskabsteori, hvor du bl.a. beskæftiger dig med emner som pædagogikkens opgaver i det moderne samfund, pædagogisk virksomhed, teori og praksis, den videnskabsteoretiske baggrund for fagforståelser samt pædagogisk professionalisme og etik. Modulet vægter 9 ECTS.
  • Egne færdigheder i samspil med andre, hvor målet er, at du udvikler færdigheder i forhold til sang, dans, spil og sammenspil og oplever din egen rolle i det musikalske samvær. Du får grundlæggende kunnen inden for støttefagene rotation, klaver og bevægelseslære og begynder en udvikling i dit hovedinstrument med henblik på kunstneriske og pædagogiske færdigheder. Modulet vægter 12 ECTS.
  • Komposition og pædagogisk arrangement. Modulet fokuserer på kompetenceudvikling og kreativitet, herunder at komponere, udvikle pædagogisk materiale og arbejde med improvisation og kompositionsrammer i SDS og sammenspil. Du arbejder videre med rotation og klaver med henblik på at kunne bruge fagene i den kreative og pædagogiske proces. Desuden udvikler dine færdigheder på hovedinstrumentet yderligere. Modulet vægter 12 ECTS.
  • Egne færdigheder og pædagogisk praksis, hvor målet er en udvikling af pædagogiske kompetencer. Du lærer at planlægge, igangsætte, gennemføre og reflektere over undervisningsforløb i SDS og sammenspil. Modulet indeholder en gruppepraktik, hvor gruppen arbejder sammen om et undervisningsforløb. Modulet vægter 12 ECTS.
  • Opkvalificering afsluttende med afgangsprojekt. Du beskæftiger dig med opkvalificering af dine færdigheder og pædagogiske kompetencer inden for SDS og sammenspil. I hovedinstrumentet forberedes den afsluttende koncert. Forløbet afsluttes med et afgangsprojekt. Modulet vægter 15 ECTS.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • Folkeskolelærer
  • Pædagog
  • En anden relevant mellemlang videregående uddannelse
  • Tilsvarende kvalifikationer

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse, og du skal bestå en særligt tilrettelagt optagelsesprøve i sang, spil og dans.

Ved optagelsesprøven lægges der vægt på dine evner og kunnen inden for gehør, bevægelse, stemme, instrument og koordination. Det er en fordel, men ikke et krav at have nodekendskab.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 48.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan ikke søge SVU til diplomuddannelse i rytmisk musik og bevægelse.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje