Diplomuddannelse

Diplomuddannelse i rytmisk musik og bevægelse

Uddannelsen udvikler din forståelse for sammenhængen mellem musik og bevægelse. Du styrker dine kompetencer inden for sammenspil, dans, sang og spil.

Fakta

Navn:
Rytmisk musik og bevægelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling

Undervisningen vægter både musikalske og pædagogiske færdigheder. Du lærer bl.a. at indgå i rytmisk, bevægelsesmæssigt og musikalsk samvær med et nuanceret, inspirerende, præcist og forståeligt udtryk.

Uddannelsen henvender sig til musiklærere og pædagoger.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen fokuserer på at kvalificere den pædagogiske virksomhed inden for rytmisk musik og bevægelse. Et gennemgående træk er derfor, at dine musikalske færdigheder relateres til samspil, arrangement og pædagogisk praksis. Du lærer alt fra at planlægge og gennemføre undervisningsforløb til at arbejde med improvisation i SDS og sammenspil.

Opbygning

Uddannelsen består af:

  • 5 moduler (60 ECTS)

Undervisning

Undervisningsformen er i nogle moduler baseret på, at du kan afprøve og udvikle dine praksisformer. Ud over skriftlige rapporter vil du derfor også komme til at forberede og afvikle koncerter og arrangementer.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

 

Fagoversigt

Moduler

  • Modul 1: Egne færdigheder i samspil med andre (12 ETCS)
  • Modul 2: Komposition og pædagogisk arrangement (12 ECTS)
  • Modul 3: Pædagogik og videnskabsteori (9 ECTS)
  • Modul 4: Egne færdigheder og pædagogisk praksis (12 ECTS)
  • Modul 5: Opkvalificering afsluttende med afgangsprojekt (15 ECTS)

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om åben uddannelse.

Læs mere om ECTS pointsystemet.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • Folkeskolelærer
  • Pædagog
  • En anden relevant mellemlang videregående uddannelse
  • Tilsvarende kvalifikationer

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse, og du skal bestå en særligt tilrettelagt optagelsesprøve i sang, spil og dans.

Ved optagelsesprøven lægges der vægt på dine evner og kunnen inden for gehør, bevægelse, stemme, instrument og koordination. Det er en fordel, men ikke et krav at have nodekendskab.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. Prisen kan variere og afhænger bl.a. af antal ECTS og undervisningsformen, fx om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje