Psykologi, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Psykologi, PD

Uddannelsen ruster dig til at løse de opgaver, du har i dit arbejde som fx teamleder, projektleder eller konsulent i en pædagogisk institution. Du kan bl.a. anvende din indsigt i psykologi til at arbejde med forebyggelse og intervention.

Fakta

Navn:
Psykologi, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får fx undervisning i emner som udviklingspsykologi, psykologisk rådgivning og organisationspsykologi, men du kan også lære om kognitions- og neuropsykologi. og få forståelse af hjerneprocesser og funktionsvanskeligheder.

Uddannelsen henvender sig til pædagoger, lærere i folkeskolen, undervisere i ungdoms- og voksenuddannelser, sygeplejersker, socialrådgivere og andre professionelle, der ønsker at anvende psykologisk viden i deres arbejde.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for psykologi, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for psykologi.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Inklusionsvejleder – AKT-vejleder

Diplommoduler kan være relevante for ressourcepersoner, der arbejder med inklusion eller AKT (adfærd, kontakt og trivsel).

Flere professionshøjskoler udbyder diplommoduler eller forløb, der er målrettet lærere, pædagoger og andre, som vil varetage den inkluderende praksis i folkeskole, dagtilbud, skolefritidsordning mv.

Den anbefalede modulsammensætning kan variere fra sted til sted, men et forløb indeholder typisk modulet Læring, kontakt og trivsel, og det vil fx omfatte 3 af modulerne:

Andre moduler kan dog også være relevante. Forhør dig hos uddannelsesstedet om muligheden for at sammensætte et forløb, som kvalificerer dig til arbejdet som inklusions- eller AKT-vejleder.

Forløbet kan kombineres med obligatoriske moduler og afgangsprojekt til en fuld pædagogisk diplomuddannelse.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

  • Gruppe- og organisationspsykologi med bl.a. teorier om gruppedannelse og gruppers funktionsbetingelser, roller i grupper, ledelse og ledelsesfunktioner, problemer og konflikter i grupper eller team samt interventionsmuligheder; metoder og strategier til analyse af udviklingsmuligheder indgår også
  • Neuropsykologi og neuropædagogik, der belyser centrale teamaer inden for området, også i relation til kognitiv udvikling; emner er fx hjernen, dens struktur og processer og forholdet mellem kognition, emotion og motivation samt det kognitionspsykologiske grundlag for individets opfattelse af sig selv og sin omverden og for forståelse af funktionsvanskelligheder
  • Pædagogisk psykologi, der omhandler lærings- og dannelsesprocesser, intervention og arbejdsformer på individ-, gruppe- og organisatorisk niveau, kommunikation, emotion og motivation som forudsætninger for læring, praksisformer og samspil mellem læringsuniverser
  • Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention, der fokuserer på at omsætte teorier og metoder til rådgivning og intervention; emner er fx forståelse af egne muligheder og begrænsninger samt etiske problemstillinger i forbindelse med rådgivning og intervention
  • Udviklingspsykologi med emner som personers livslange udvikling, socialisering og personlighedsdannelse, udviklingsrelaterede vanskeligheder, forebyggende indsatser og metoder til vurdering af udviklingspsykologiske problemstillinger

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfag.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfag i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

  • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
  • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
  • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
28. oktober 2020
16. december 2020
Pæd. psyk. råd. og inv. ID 7403 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
23. november 2020
21. april 2021
Udviklingspsykologi 8200 Aarhus N
*
11. januar 2021
26. marts 2021
Neuropsykologi og neuropædagogik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
21. maj 2021
Gruppe- og organisationspsykologi - blended Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Gruppe- og organisationspsykologi 0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
25. januar 2021
21. maj 2021
Neuropsykologi og neuropædagogik Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
25. januar 2021
11. juni 2021
Neuropsykologi og neuropædagogik Aftenundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Neuropsykologi og neuropædagogik 0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Neuropsykologi og neuropædagogik 0221 Dagundervisning 7100 Vejle
*
25. januar 2021
21. maj 2021
Pædagogisk psykologisk rådgivning Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
25. januar 2021
11. juni 2021
Pædagogisk psykologisk rådgivning og intervention Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Pædagogisk-psykologisk rådgivning og interven0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Pædagogisk-psykologisk rådgivning og interven0221 Dagundervisning 7100 Vejle
*
25. januar 2021
11. juni 2021
Udviklingspsykologi Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
26. januar 2021
22. marts 2021
Pædagogisk psykologi ID 7443 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
27. januar 2021
24. marts 2021
Pædagogisk-Psyko. Rådgivn. & Intermotion ID 7854 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
27. januar 2021
24. marts 2021
Pædagogisk-Psyko. Rådgivn. & Intervention ID 7855 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Afgangsprojekt Psykologi Fleksibel undervisning 1799 København V
*
2. februar 2021
23. marts 2021
Neuropsy. og neuropæd. ID 7572 Dagundervisning 4180 Sorø
*
2. februar 2021
29. juni 2021
Neuropsykologi og neuropædagogik Dagundervisning 1799 København V
*
2. februar 2021
30. juni 2021
Pædagogisk psykologi Dagundervisning 1799 København V
*
2. februar 2021
18. juni 2021
Udviklingspsykologi Dagundervisning 6100 Haderslev
*
2. februar 2021
18. juni 2021
Udviklingspsykologi Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
3. februar 2021
18. juni 2021
Neuropsykologi og neuropædagogik Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. februar 2021
18. juni 2021
Neuropsykologi og neuropædagogik Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. februar 2021
18. juni 2021
Neuropsykologi og neuropædagogik Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
3. februar 2021
30. juni 2021
Pædagogisk psykologi, miljøterapi dag/døgn Dagundervisning 1799 København V
*
3. februar 2021
30. juni 2021
Udviklingspsykologi Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2021
30. juni 2021
Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Dagundervisning 1799 København V
*
8. februar 2021
23. april 2021
Neuropsykolgoi og neuropædagogik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
15. august 2021
14. oktober 2021
Pædagogisk - Psykologisk Rådgivning ID 7591 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
17. august 2021
12. oktober 2021
Pædagogisk psykologi ID 7619 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
23. august 2021
24. december 2021
Gruppe- og organisationspsykologi Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. august 2021
24. december 2021
Neuropsykologi og neuropædagogik - online Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. august 2021
21. januar 2022
Neuropsykologi og neuropædagogik 0321 Dagundervisning 5230 Odense M
*
23. august 2021
21. januar 2022
Neuropsykologi og neuropædagogik 0421 Dagundervisning 7100 Vejle
*
23. august 2021
24. december 2021
Neuropsykologi og neuropædagogk Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. august 2021
24. december 2021
Pædagogisk psykologi Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. august 2021
21. januar 2022
Pædagogisk psykologi 0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
7. september 2021
21. januar 2022
Gruppe- og organisationspsykologi Dagundervisning 6000 Kolding
*
9. september 2021
21. januar 2022
Pædagogisk psykologisk rådgivning og intervention Dagundervisning 6100 Haderslev
*
9. september 2021
21. januar 2022
Pædagogisk psykologisk rådgivning og intervention Dagundervisning 6100 Haderslev
*
14. september 2021
11. november 2021
Neuropsykologi og neuropædagogik ID 7618 Dagundervisning 4760 Vordingborg
*
26. september 2021
2. december 2021
Pæd. - psyk. rådg. og intervention ID 7623 Dagundervisning 4760 Vordingborg
*
26. oktober 2021
21. december 2021
Gruppe- og Organisationspsykologi ID 7624 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
26. oktober 2021
21. december 2021
Gruppe- og Organisationspsykologi ID 7625 Dagundervisning 4760 Vordingborg
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Gruppe- og organisationspsykologi 0122 Dagundervisning 5230 Odense M
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Pædagogisk- psykologisk rådgivning og intervention Dagundervisning 7100 Vejle
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Pædagogisk- psykologisk rådgivning og intervention Dagundervisning 5230 Odense M

Uddannelsens veje