Psykologi, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Psykologi, PD

Uddannelsen ruster dig til at løse de opgaver, du har i dit arbejde som fx teamleder, projektleder eller konsulent i en pædagogisk institution. Du kan bl.a. anvende din indsigt i psykologi til at arbejde med forebyggelse og intervention.

Fakta

Navn:
Psykologi, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får fx undervisning i emner som udviklingspsykologi, psykologisk rådgivning og organisationspsykologi, men du kan også lære om kognitions- og neuropsykologi. og få forståelse af hjerneprocesser og funktionsvanskeligheder.

Uddannelsen henvender sig til pædagoger, lærere i folkeskolen, undervisere i ungdoms- og voksenuddannelser, sygeplejersker, socialrådgivere og andre professionelle, der ønsker at anvende psykologisk viden i deres arbejde.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for psykologi, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for psykologi.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Inklusionsvejleder – AKT-vejleder

Diplommoduler kan være relevante for ressourcepersoner, der arbejder med inklusion eller AKT (adfærd, kontakt og trivsel).

Flere professionshøjskoler udbyder diplommoduler eller forløb, der er målrettet lærere, pædagoger og andre, som vil varetage den inkluderende praksis i folkeskole, dagtilbud, skolefritidsordning mv.

Den anbefalede modulsammensætning kan variere fra sted til sted, men et forløb indeholder typisk modulet Læring, kontakt og trivsel, og det vil fx omfatte 3 af modulerne:

Andre moduler kan dog også være relevante. Forhør dig hos uddannelsesstedet om muligheden for at sammensætte et forløb, som kvalificerer dig til arbejdet som inklusions- eller AKT-vejleder.

Forløbet kan kombineres med obligatoriske moduler og afgangsprojekt til en fuld pædagogisk diplomuddannelse.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

  • Gruppe- og organisationspsykologi med bl.a. teorier om gruppedannelse og gruppers funktionsbetingelser, roller i grupper, ledelse og ledelsesfunktioner, problemer og konflikter i grupper eller team samt interventionsmuligheder; metoder og strategier til analyse af udviklingsmuligheder indgår også
  • Neuropsykologi og neuropædagogik, der belyser centrale teamaer inden for området, også i relation til kognitiv udvikling; emner er fx hjernen, dens struktur og processer og forholdet mellem kognition, emotion og motivation samt det kognitionspsykologiske grundlag for individets opfattelse af sig selv og sin omverden og for forståelse af funktionsvanskelligheder
  • Pædagogisk psykologi, der omhandler lærings- og dannelsesprocesser, intervention og arbejdsformer på individ-, gruppe- og organisatorisk niveau, kommunikation, emotion og motivation som forudsætninger for læring, praksisformer og samspil mellem læringsuniverser
  • Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention, der fokuserer på at omsætte teorier og metoder til rådgivning og intervention; emner er fx forståelse af egne muligheder og begrænsninger samt etiske problemstillinger i forbindelse med rådgivning og intervention
  • Udviklingspsykologi med emner som personers livslange udvikling, socialisering og personlighedsdannelse, udviklingsrelaterede vanskeligheder, forebyggende indsatser og metoder til vurdering af udviklingspsykologiske problemstillinger

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfag.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfag i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. august 2018
1. december 2018
Udviklingspsykologi Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. august 2018
11. januar 2019
Pædagogisk psykologi Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
27. august 2018
25. januar 2019
Afgangsprojekt - Psykologi Fleksibel undervisning 9210 Aalborg SØ
*
27. august 2018
11. januar 2019
Neuropsykologi og neuropædagogik Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
27. august 2018
11. januar 2019
Udviklingspsykologi Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
22. oktober 2018
7. december 2018
Neuropsykologi og neuropædagogik ID 6100 Dagundervisning 4760 Vordingborg
*
21. januar 2019
17. maj 2019
Gruppe- og organisationspsykologi Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
21. januar 2019
17. maj 2019
Neuropsykologi og neuropædagogik Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Neuropsykologi og neuropædagogik, AFTEN Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. januar 2019
17. maj 2019
Pædagogisk psykologisk rådgivning og interv. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Pædagogisk psykologisk rådgivning og intervention Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Udviklingspsykologi Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
28. januar 2019
21. juni 2019
Gruppe- og organisationspsykologi Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
28. januar 2019
21. juni 2019
Pædagogisk -psykologisk rådgivning og intervention Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
29. januar 2019
15. maj 2019
Udviklingspsykologi Dagundervisning 6100 Haderslev
*
29. januar 2019
15. maj 2019
Udviklingspsykologi Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
29. januar 2019
15. maj 2019
Udviklingspsykologi Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. januar 2019
15. maj 2019
Neuropsykologi og neuropædagogik Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. januar 2019
15. maj 2019
Neuropsykologi og neuropædagogik Dagundervisning 6100 Haderslev
*
31. januar 2019
22. juni 2019
Neuropsykologi og neuropædagogik Dagundervisning 1799 København V
*
1. februar 2019
30. juni 2019
Gruppe- og organisationspsykologi Dagundervisning 1799 København V
*
1. februar 2019
30. juni 2019
Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Dagundervisning 1799 København V
*
5. februar 2019
11. juni 2019
Pæd.- psykologisk rådgivn. og intervention ID 6138 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
5. februar 2019
11. juni 2019
Pædagogisk psykologi ID 6138 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
5. februar 2019
30. juni 2019
Pædagogisk-psyk. rådg. Miljøterapi Børn/unge Dagundervisning 1799 København V
*
19. august 2019
20. december 2019
Gruppe- og organisationspsykologi Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
19. august 2019
20. december 2019
Neuropsykologi og neuropædagogik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
19. august 2019
10. januar 2020
Pædagogisk psykologi Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
19. august 2019
20. december 2019
Pædagogisk psykologi Dagundervisning 8800 Viborg
*
26. august 2019
10. januar 2020
Neuropsykologi og neuropædagogik Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
26. august 2019
10. januar 2020
Udviklingspsykologi Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
27. august 2019
3. december 2019
Gruppe- og organisationspsykologi ID 6164 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
3. september 2019
12. januar 2020
Gruppe- og organisationspsykologi Dagundervisning 6000 Kolding
*
4. september 2019
16. december 2019
Pædagogisk psykologi Dagundervisning 6100 Haderslev
*
4. september 2019
16. december 2019
Pædagogisk psykologi Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. september 2019
12. januar 2020
Pædagogisk psykologisk rådgivning og intervention Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. september 2019
12. januar 2020
Pædagogisk psykologisk rådgivning og intervention Dagundervisning 6100 Haderslev
*
23. september 2019
11. november 2019
Neuropsykologi og neuropædagogik ID 6163 Dagundervisning 4000 Roskilde

Uddannelsens veje

Inspiration

hvad er voksenuddannelse?
hvad er voksenuddannelse?

Læs mere om, hvad voksenuddannelser er, og hvad de kan bruges til.

Foto af projektarbejde
Foto af projektarbejde

Diplomuddannelserne er videreuddannelse for voksne. Læs mere om niveau, struktur mv.

IKV til AU og diplom
IKV til AU og diplom

Vurdering af kompetencer til akademi- og diplomuddannelser.