Psykologi, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Psykologi, PD

Uddannelsen ruster dig til at løse de opgaver, du har i dit arbejde som fx teamleder, projektleder eller konsulent i en pædagogisk institution. Du kan bl.a. anvende din indsigt i psykologi til at arbejde med forebyggelse og intervention.

Fakta

Navn:
Psykologi, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får fx undervisning i emner som udviklingspsykologi, psykologisk rådgivning og organisationspsykologi, men du kan også lære om kognitions- og neuropsykologi. og få forståelse af hjerneprocesser og funktionsvanskeligheder.

Uddannelsen henvender sig til pædagoger, lærere i folkeskolen, undervisere i ungdoms- og voksenuddannelser, sygeplejersker, socialrådgivere og andre professionelle, der ønsker at anvende psykologisk viden i deres arbejde.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for psykologi, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for psykologi.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Inklusionsvejleder – AKT-vejleder

Diplommoduler kan være relevante for ressourcepersoner, der arbejder med inklusion eller AKT (adfærd, kontakt og trivsel).

Flere professionshøjskoler udbyder diplommoduler eller forløb, der er målrettet lærere, pædagoger og andre, som vil varetage den inkluderende praksis i folkeskole, dagtilbud, skolefritidsordning mv.

Den anbefalede modulsammensætning kan variere fra sted til sted, men et forløb indeholder typisk modulet Læring, kontakt og trivsel, og det vil fx omfatte 3 af modulerne:

Andre moduler kan dog også være relevante. Forhør dig hos uddannelsesstedet om muligheden for at sammensætte et forløb, som kvalificerer dig til arbejdet som inklusions- eller AKT-vejleder.

Forløbet kan kombineres med obligatoriske moduler og afgangsprojekt til en fuld pædagogisk diplomuddannelse.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

De obligatoriske moduler er:

Retningsspecifikke moduler

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

  • Gruppe- og organisationspsykologi med bl.a. teorier om gruppedannelse og gruppers funktionsbetingelser, roller i grupper, ledelse og ledelsesfunktioner, problemer og konflikter i grupper eller team samt interventionsmuligheder; metoder og strategier til analyse af udviklingsmuligheder indgår også
  • Neuropsykologi og neuropædagogik, der belyser centrale teamaer inden for området, også i relation til kognitiv udvikling; emner er fx hjernen, dens struktur og processer og forholdet mellem kognition, emotion og motivation samt det kognitionspsykologiske grundlag for individets opfattelse af sig selv og sin omverden og for forståelse af funktionsvanskelligheder
  • Pædagogisk psykologi, der omhandler lærings- og dannelsesprocesser, intervention og arbejdsformer på individ-, gruppe- og organisatorisk niveau, kommunikation, emotion og motivation som forudsætninger for læring, praksisformer og samspil mellem læringsuniverser
  • Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention, der fokuserer på at omsætte teorier og metoder til rådgivning og intervention; emner er fx forståelse af egne muligheder og begrænsninger samt etiske problemstillinger i forbindelse med rådgivning og intervention
  • Udviklingspsykologi med emner som personers livslange udvikling, socialisering og personlighedsdannelse, udviklingsrelaterede vanskeligheder, forebyggende indsatser og metoder til vurdering af udviklingspsykologiske problemstillinger

Valgfrie moduler

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfrie moduler.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfrie moduler i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

  • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
  • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
  • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
26. oktober 2021
21. december 2021
Gruppe- og Organisationspsykologi ID 7624 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
26. oktober 2021
21. december 2021
Gruppe- og Organisationspsykologi ID 7625 Dagundervisning 4760 Vordingborg
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Gruppe- og organisationspsykologi 0122 Dagundervisning 5230 Odense M
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Neuropsykologi og neuropædagogik 0122 Dagundervisning 5230 Odense M
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Neuropsykologi og neuropædagogik 0222 Dagundervisning 7100 Vejle
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Pædagogisk- psykologisk rådgivning og intervention Dagundervisning 5230 Odense M
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Pædagogisk- psykologisk rådgivning og intervention Dagundervisning 7100 Vejle
*
1. februar 2022
30. juni 2022
Neuropsykologi og neuropædagogik Aftenundervisning 4
*
1. februar 2022
24. juni 2022
Pædagogisk psykologi Dagundervisning 6100 Haderslev
*
1. februar 2022
24. juni 2022
Pædagogisk psykologi Dagundervisning 6100 Haderslev
*
2. februar 2022
30. juni 2022
Pædagogisk psykologi Aftenundervisning 4
*
2. februar 2022
30. juni 2022
Pædagogisk psykologi (miljøterapi) Aftenundervisning 4
*
2. februar 2022
30. juni 2022
Udviklingspsykologi Aftenundervisning 4
*
3. februar 2022
30. juni 2022
Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Aftenundervisning 4
*
10. februar 2022
24. juni 2022
Neuropsykologi og neuropædagogik Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
10. februar 2022
24. juni 2022
Neuropsykologi og neuropædagogik Dagundervisning 6100 Haderslev
*
10. februar 2022
24. juni 2022
Neuropsykologi og neuropædagogik Dagundervisning 6100 Haderslev

Uddannelsens veje