Master i positiv psykologi
Masteruddannelse

Master i trivsels- og ressourcepsykologi

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med trivsel og motivation og at lede processer, der udvikler menneskers talent, engagement og mentale sundhed.

Fakta

Navn:
Master i trivsels- og ressourcepsykologi
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Undervisningen tager afsæt i konkrete projekter, udfordringer og problemstillinger på din arbejdsplads. 

Uddannelsen henvender sig til professionelle, der arbejder indenfor HR, ledelse, vejledning, undervisning og sundhed.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen vægter at finde frem til ressourcer og potentialer hos mennesker og derved fremme udvikling og konkrete forbedringer i egen og andres professionelle hverdag.

Under uddannelsen beskæftiger du dig med at undersøge og udvikle de muligheder, ressourcer og talenter, som ethvert menneske rummer – i modsætning til den klassiske psykologi, der hovedsageligt beskæftiger sig med dysfunktioner.

Opbygning

Uddannelsen består af:

  • 3 moduler (35 ECTS)
  • 2 valgfag (10 ECTS)
  • et masterprojekt (15 ECTS)

Undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af problemorienteret projektarbejde, seminarer og workshops.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet i København og Aarhus.

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master i trivsels- og ressourcepsykologi.

Den engelske betegnelse er Master of Positive Psychology.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet, som også danner grundlag for mundtlig eksamen.

Værd at vide

Uddannelsen hed tidligere Master i positiv psykologi.

Fagoversigt

Uddannelsen består af tre moduler og 2 valgfag:

1. semester
Psykologiske perspektiver på trivsel og menneskelige ressourcer (15 ECTS)

2. semester
Engagement i organisationer og lærings- og arbejdsmiljøer (10 ECTS) + valgfag (5 ECTS)

3. semester
Trivsels- og ressourceorienterede perspektiver på intervention (10 ECTS) + valgfag (5 ECTS)

4. semester
Masterprojekt (15 ECTS)

Se det aktuelle udbud af valgfag på uddannelsesstedets hjemmeside.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

  • En relevant bachelor- eller kandidatuddannelse inden for humaniora, samfundsvidenskab eller sundhedsvidenskab, fx psykologi, pædagogik, antropologi eller folkesundhedsvidenskab
  • En relevant professionsbacheloruddanelse, fx folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske
  • En relevant diplomuddannelse, primært inden for det pædagogiske, samfundsfaglige eller sundhedsfaglige område

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Ved studiestart forventes du at være i stand til at læse faglitteratur på engelsk og i begrænset omfang på norsk og svensk.

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 111.500 kr. Uddannelsen udbydes ikke som enkeltmoduler 

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kvalificerer dig til:

  • at indgå i et konstruktivt i teamsamarbejde i forbindelse med kompetence-, ledelses- og organisationsudvikling
  • at styre og udvikle trivsels- og ressourcefremmende indsatser i komplekse lærings- og arbejdsmiljøer - både på individ, gruppe og organisationsniveau
  • at indgå i faglige og tværfaglige samarbejder med henblik på at igangsætte og gennemføre interventioner og udviklingsproces
  • at reflektere over egen praksis og selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2023
31. august 2025
Master i trivsels- og ressourcepsykologi, hele uddannelsen, Aarhus Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
1. september 2023
31. august 2025
Master i trivsels- og ressourcepsykologi, hele uddannelsen, Emdrup Fleksibel undervisning 2400 København NV
*
1. september 2023
31. januar 2024
Master i trivsels- og ressourcepsykologi, modul 1, Aarhus Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
1. september 2023
31. januar 2024
Master i trivsels- og ressourcepsykologi, modul 1, Emdrup Fleksibel undervisning 2400 København NV
*
1. september 2023
31. januar 2024
Master i trivsels- og ressourcepsykologi, modul 3, Aarhus Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
1. september 2023
31. januar 2024
Master i trivsels- og ressourcepsykologi, modul 3, Emdrup Fleksibel undervisning 2400 København NV
*
1. september 2023
31. januar 2024
Medie- og cyberpsykologi: kognition, adfærd og psykologisk sundhed i det 21. århundrede, Mastervalgfag Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
1. september 2023
31. januar 2024
Meningsfuld dokumentation og selvfremstilling, Mastervalgfag, Emdrup Fleksibel undervisning 2400 København NV
*
1. september 2023
31. januar 2024
Selvbestemmelsesteorien: Motivation, psykologiske behov og sociale kontekster, Mastervalgfag, Aarhus Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse