Børns sprog, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Børns sprog, PD

Uddannelsen giver dig kompetencer til at deltage i udvikling af sprogpædagogik i daginstitutioner og andre steder, hvor der lægges vægt på at arbejde med børns sprog.

Fakta

Navn:
Børns sprog (PD)
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får redskaber til at samarbejde med både kolleger, forældre og andre parter om en målrettet indsats i forhold til børns tilegnelse og udvikling af sproget. Du får også teorier og metoder til at arbejde sprogpædagogisk med børn.

Uddannelsen henvender sig til pædagoger og professionelle fra andre faggrupper, som arbejder med pædagogiske opgaver i faglige sammenhænge.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for børns sprog, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for børns sprog.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

  • Børns sprogtilegnelse med teorier, begreber og viden om sprogudvikling, sprogvanskeligheder og forudsætninger for sprogtilegnelse; blandt emnerne er også danske og tosprogede børns forudsætninger for sproglæring
  • Sprogpædagogik og sprogindsatser, der bl.a. udforsker relationen mellem sprogudvikling og barnets kommunikative, sociale og relationelle udvikling; emner er også sprogunderstøttende metoder, sprogstimulering samt inklusion og differentiering af sprogindsatsen
  • Vejledning, dokumentation og samarbejde i forhold til børns sprog, der omhandler metoder i forhold til beskrivelse, vurdering og evaluering af børns sprog, men også samarbejde med kolleger og forældre

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfag.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfag i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldstidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
26. august 2019
11. oktober 2019
Sprogpædagogik og sprogindsatser Dagundervisning 5230 Odense M
*
30. august 2019
10. januar 2020
Sprogpædagogik og sprogindsatser ID 6125 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
30. august 2019
13. december 2019
Sprogpædagogik og sprogindsatser ID 6180 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
2. september 2019
16. december 2019
Børns sprogtilegnelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
2. september 2019
11. oktober 2019
Børns sprogtilegnelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
2. september 2019
20. december 2019
Børns sprogtilegnelse Aften PD Aftenundervisning 8200 Aarhus N
*
2. september 2019
16. december 2019
Vejledning, dokumentation og samarbejde i forhold Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
3. september 2019
16. december 2019
Børns sprogtilegnelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. september 2019
16. december 2019
Børns sprogtilegnelse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
3. september 2019
24. januar 2020
Sprogpædagogik og sprogindsatser Dagundervisning 1799 København V
*
21. oktober 2019
29. november 2019
Sprogpædagogik og sprogindsatser Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
2. januar 2020
21. februar 2020
Børns sprogtilegnelse Dagundervisning 5230 Odense M
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Børns sprogtilegnelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Vejledning, dok. og samarb. i.f.t. børns sprog Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Vejledning, dokumentation og samarb. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. januar 2020
5. juni 2020
Evaluering, samarbejde og vejl. børns sprog ID6925 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
24. januar 2020
5. juni 2020
Evaluering, samarbejde og vejl. børns sprog ID6926 Dagundervisning 4760 Vordingborg
*
4. februar 2020
19. juni 2020
Sprogpædagogik og sprogindsatser Dagundervisning 6100 Haderslev
*
4. februar 2020
19. juni 2020
Sprogpædagogik og sprogindsatser Dagundervisning 6100 Haderslev
*
4. februar 2020
19. juni 2020
Sprogpædagogik og sprogindsatser - NET Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. februar 2020
26. juni 2020
Vejledning, dok. og samarb. ift børns sprog Dagundervisning 1799 København V
*
31. august 2020
9. oktober 2020
Børns sprogtilegnelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
1. september 2020
22. januar 2021
Børns sprogtilegnelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
1. september 2020
22. januar 2021
Børns sprogtilegnelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
1. september 2020
22. januar 2021
Børns sprogtilegnelse - NET Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. september 2020
22. januar 2021
Vejl., dok. og samarb. i forhold til børns sprog Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
28. september 2020
11. december 2020
Børns sprogtilegenelse ID 6927 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
28. september 2020
11. december 2020
Børns sprogtilegenelse ID 6928 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
19. oktober 2020
27. november 2020
Sprogpædagogik og sprogindsatser Dagundervisning 8200 Aarhus N

Uddannelsens veje