Børns sprog, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Børns sprog, PD

Uddannelsen giver dig kompetencer til at deltage i udvikling af sprogpædagogik i daginstitutioner og andre steder, hvor der lægges vægt på at arbejde med børns sprog.

Fakta

Navn:
Børns sprog (PD)
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får redskaber til at samarbejde med både kolleger, forældre og andre parter om en målrettet indsats i forhold til børns tilegnelse og udvikling af sproget. Du får også teorier og metoder til at arbejde sprogpædagogisk med børn.

Uddannelsen henvender sig til pædagoger og professionelle fra andre faggrupper, som arbejder med pædagogiske opgaver i faglige sammenhænge.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for børns sprog, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for børns sprog.

Undervisningen

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

De obligatoriske moduler er:

Retningsspecifikke moduler

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

  • Børns sprogtilegnelse. Modulet indeholder teorier, begreber og viden om sprogudvikling, sprogvanskeligheder og forudsætninger for sprogtilegnelse; blandt emnerne er også danske og tosprogede børns forudsætninger for sproglæring
  • Sprogpædagogik og sprogindsatser. Modulet giver viden om børns sprogtilegnelse og –udvikling, som fx kan anvendes til udvikling af sproglige læringsmiljøer og evaluering af sprogindsatser samt til at samarbejde med forældre og andre partnere om børns sprog
  • Vejledning, dokumentation og samarbejde i forhold til børns sprog. Modulet omhandler metoder i forhold til beskrivelse, vurdering og evaluering af børns sprog, men også samarbejde med kolleger og forældre

Valgfrie moduler

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfag.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfag i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldstidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

  • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
  • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
  • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Børns sprogtilegnelse 0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
25. januar 2021
21. maj 2021
Sprogpædagogik og sprogindsatser Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Afgangsprojekt PD i Børns sprog Fleksibel undervisning 4 København V
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Afgangsprojekt PD i Børns sprog Fleksibel undervisning 4
*
2. februar 2021
30. juni 2021
Sprogpædagogik og sprogindsatser Dagundervisning 4 København V
*
2. februar 2021
30. juni 2021
Sprogpædagogik og sprogindsatser Dagundervisning 4
*
3. februar 2021
28. juni 2021
Børns sprogtilegnelse ID 7614 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
3. februar 2021
21. juni 2021
Børns sprogtilegnelse ID 7614 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
3. februar 2021
21. juni 2021
Børns sprogtilegnelse ID 7614 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
3. februar 2021
18. juni 2021
Sprogpædagogik og sprogindsatser Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. februar 2021
18. juni 2021
Sprogpædagogik og sprogindsatser Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. februar 2021
18. juni 2021
Sprogpædagogik og sprogindsatser - NET Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
5. februar 2021
25. juni 2021
Vejl., dok. og samarb. ift. børns sprog ID 7615 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
5. februar 2021
25. juni 2021
Vejl., dok. og samarb. ift. børns sprog,ID 7615 Dagundervisning 4180 Sorø
*
1. marts 2021
9. april 2021
Børns sprogtilegnelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
19. april 2021
28. maj 2021
Vejledning, dok. og samarb. i.f.t. børns sprog Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
19. april 2021
28. maj 2021
Vejledning, dok. og samarb. i.f.t. børns sprog 8200 Aarhus N
*
23. august 2021
21. januar 2022
Sprogpædagogik og sprogindsatser 0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
23. august 2021
21. januar 2022
Sprogpædagogik og sprogindsatser 0221 Dagundervisning 5230 Odense M
*
1. september 2021
24. januar 2022
Sprogpædagogik og sprogindsatser ID 7607 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
6. september 2021
15. oktober 2021
Børns sprogtilegnelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
6. september 2021
21. januar 2022
Vejledning, dokumentation og samarbejde i forhold Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
8. september 2021
21. januar 2022
Børns sprogtilegnelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
8. september 2021
21. januar 2022
Børns sprogtilegnelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
8. september 2021
21. januar 2022
Børns sprogtilegnelse - NET Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
25. oktober 2021
3. december 2021
Sprogpædagogik og sprogindsatser Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Vejled., dok. og samarb. i forhold til børns sprog Dagundervisning 5230 Odense M

Uddannelsens veje